Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Vladimír Faič

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 20. 10. 2021 
Zadávateľ Vladimír Faič 
Otázka Ústava Slovenskej republiky zaručuje občanom rovnaký prístup k orgánom verejnej správy a tým aj k službám vo verejnom záujme. Vaši ministri však chápu verejnú správu každý inak. Idete robiť zmenu územného a správneho usporiadanie Slovenskej republiky? 
Adresát predseda vlády SR Eduard Heger 
Dátum odpovede 21. 10. 2021 
Zodpovedal minister financií SR Igor Matovič 
Odpoveď Čiže, vážený pán Faič, uvedomujeme si, že reforma verejnej správy je veľmi komplexnou témou a dotýka sa života nás všetkých. Verte, že naším hlavným cieľom pri príprave reformy je zvýšenie kvality služieb, ktoré verejná správa poskytuje občanom. Na základe programového vyhlásenia vlády bola zriadená komisia pre reformu verejnej správy, ktorej úlohou je v rámci prípravy podkladov pre reformu verejnej správy posúdiť možnosti zmeny územného, územnosprávneho členenia. Uvedomujúc si závažnosť tejto témy a zmeny, preto komisia najskôr na základe relevantných údajov zanalyzuje možnosti a prípadný návrh zmeny územnosprávneho členenia bude predložený na diskusiu verejnosti, ako aj stavovským organizáciám samosprávy. Zároveň vás chcem uistiť, že takáto vážená, závažná zmena bude pred schválením prerokovaná aj s opozičnými stranami vzhľadom na to, že tak významná reforma by mala získať čo najväčšiu podporu relevantných politických strán. Ďakujem za pozornosť, skončil som. To je odpoveď v mene predsedu vlády pre vás. 
Doplňujúca otázka Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ďakujem aj za odpoveď. Moja otázka zaznela preto, že rôzne rezorty prichádzajú so svojimi predstavami, ako usporiadať v štruktúre tých ôsmich regiónov a 76 okresov svoje štruktúry, ktoré mnoho razy absolútne nekomunikujú s ôsmimi krajmi, nerešpektujú ani hranice okresov. Mám na mysli napríklad súdnu mapu, ale sú to aj veci, ktoré sa dotýkajú služieb vo verejnom záujme, a to je reforma zdravotníctva. Preto som položil tú otázku, že či sa teda uvažuje, že zmenou územnosprávneho členenia, pretože ak takéto veci prejdú, tak prejdú skôr ako to, čo ste, pán podpredseda, tu povedali, že teda je komisia, ktorá bude seriózne posudzovať veci, spôsoby aj istý problém možno, ako pristúpiť k určitým zmenám. Nazdávam sa, že je to ako keby predčasné k tomu zámeru, ktorý máte a ktorý ste si zakotvili aj v programovom vyhlásení vlády. Ďakujem. 
Doplňujúca odpoveď Ďakujem pekne za doplňujúcu otázku alebo skorej stanovisko alebo vysvetlenie tej vlastne vašej otázky, že kam ste s tým smerovali. Viete, adresátom tejto otázky je predseda vlády, ale poviem vám svoj osobný názor. Samozrejme, že aj prípadne nejaké nové súdne mapy alebo OSN alebo stratifikácia, akokoľvek sa to nazýva, by malo rešpektovať územnosprávne členenie Slovenskej republiky a mali by prípadné zmeny byť robené v súlade s územnosprávnym členením. Ale môj osobný názor je, že aj to, čo na stole dnes máme, či už pri reforme súdnej mapy, alebo reforme siete nemocníc, je ešte vzdialené od toho, aká bude finálna podoba. A bol by som veľmi rád, aby platilo aj to, čo tu sa píše v podkladoch v prípade prípadných zmien územnosprávneho členenia, že sa bude rokovať aj s opozíciou a poctivo, nech sa každý naozaj k tomu má možnosť vyjadri, aby takéto rokovania aj v prípade súdnej mapy aj optimalizácie siete nemocníc, aby takéto debaty poctivé prebehli so všetkými relevantnými politickými subjektami v tejto sále, lebo jednoducho každý tu zastupujeme nejakú časť voličov, obyvateľov Slovenskej republiky, občanov Slovenskej republiky, ktorí majú mať, ich názor má mať zastúpenie pri takto závažných zmenách. Takže ja očakávam či už pri, jak som povedal, pri OSN od pána ministra zdravotníctva, že bude rokovať aj s vašou stranou alebo s inými opozičnými stranami, takisto aj pri reforme súdnej mapy, že tieto debaty s vami prebehnú. Lebo bolo by dobré, aby keď sa nejaké zmeny urobia, aby sme v podstate všetci boli s tým viac-menej spokojní. Samozrejme, vždy to bude asi skôr kompromis, kde každý bude mierne nespokojný, ale vtedy to môže byť aj niečo, čo tu zostane po nás alebo jednoducho bude do budúcna nespochybňované. Čiže ja by som bol veľmi rád, aby sa na týchto otázkach a prípadných reformách nerobila zbytočná politika, aby to bolo čisto, čisto odborné s cieľom, aby tie služby pre ľudí boli čo najlepšie. Ďakujem veľmi pekne. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.