Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Čepček

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 20. 10. 2021 
Zadávateľ Martin Čepček 
Otázka Pán minister, ako je možné, že sa na Slovensku vyučuje tzv. sexuálna výchova neplnoletých bez súhlasu rodičov? Trestný zákon v § 211 hovorí o ohrození mravnej výchovy mládeže. Akým právom sú neplnoleté deti bez súhlasu rodičov indoktrinované cez tzv. sexuálnu výchovu, ktorá nemá oporu v žiadnom platnom kurikulárnom dokumente riadneho vyučovaného predmetu? Nie je to ohrozenie mravnej výchovy mládeže, o ktorom hovorí Trestný zákon? Tému "vyučujú" neraz mladí aktivisti a jedna z tém publikovaných v zverejnenom programe je "ako by mohla vyzerať vaša trojka"? Čo s tým plánujete urobiť, pán minister?  
Adresát minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling 
Dátum odpovede 21. 10. 2021 
Zodpovedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling 
Odpoveď Neviem už, či... Pán poslanec, aj v súčasnom platnom štátnovzdelávacom programe je na základných školách a stredných školách vzťahový rámec sexuálnej výchovy zahrnutý. Ak to viete, je to v predmetoch biológia, etická výchova, náboženská výchova, občianska náuka. Je to prierezová téma, ktorá je v téme osobnostný a sociálny rozvoj, a môžme si povedať, že predstavte si, že aj na prvom stupni základných škôl v súčasnom platnom štátnovzdelávacom programe v prírodovede je načrtnutá problematika rodičovstva a sexuálnej výchovy v tématickom celku ľudské telo, lebo inak neviete vyučovať tieto témy, však to určite viete, a v rámci toho sa žiaci oboznamujú s témami, ako sú napríklad, ako sa rodí človek, rozmnožovanie, aký je rast a vývin, vývin pred narodením, vývin po narodení, to sú bežné témy, ktoré už teraz máme reálne ukotvené, dokonca na prvom stupni. Na druhom stupni sa ide ešte ďalej, zakomponované v rôznych prierezových témach ako výchova k manželstvu a rodičovstvu. Je zameraná prioritne na uzatváranie základných vedomostí, zodpovedných postojov žiakov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva a tak ďalej. Ale ja vám to tu nebudem všetko či už čítať, alebo rozprávať, lebo toho sme si vedomí, len opätovne hovorím, že som veľmi rád, že sa otvorila táto téma, a my sa jej naozaj budeme venovať. 
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.