Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ondrej Dostál

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 29. 9. 2021 
Zadávateľ Ondrej Dostál 
Otázka Generálna prokuratúra zakázala špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi účasť na medzirezortných aktivitách mimo prokuratúr, vrátane účasti v pracovnej skupine Bezpečnostnej rady, ako aj v pracovnej skupine k zmene paragrafu 363. Mohli by ste verejnosti vysvetliť, prečo ste tak rozhodli? 
Adresát generálny prokurátor SR Maroš Žilinka 
Dátum odpovede 30. 9. 2021 
Zodpovedal generálny prokurátor SR Maroš Žilinka 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán poslanec, ja som už na túto otázku už dnešného dňa odpovedal, takže nebudem opakovať to, čo som už vyriekol. Každopádne, čo môžem zopakovať, je to, alebo doplniť, je to, že nikdy nebolo vydané na Generálnej prokuratúre opatrenie, ktorým by sa zakázala špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi účasť na medzirezortných aktivitách mimo prokuratúry. Také opatrenie vydané nebolo. Na operatívnej porade generálneho prokurátora bolo rozhodnuté, že v pracovnej skupine na ministerstve spravodlivosti pre úpravu § 363 Trestného poriadku bude Generálnu prokuratúru zastupovať JUDr. Javorský. Bolo tak rozhodnuté z toho dôvodu, že jednak je v plnej kompetencii a výlučnej kompetencii generálneho prokurátora vzhľadom na charakter orgánov prokuratúry delegovať či vyčleniť prokurátora pre činnosť v tej alebo onej pracovnej skupine, alebo komisii, a jednak preto bol poverený riaditeľ trestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, pretože je vedúcim prokurátorom zodpovedným za vybavovanie, to znamená reálne nakladania, nakladanie s návrhmi oprávnených subjektov alebo na základe zistení podriadených prokuratúr, teda vybavovanie agendy § 363, pretože pod riaditeľa trestného odboru patrí aj prieskumné oddelenie, ktoré vybavuje návrhy vo vzťahu k Úradu špeciálnej prokuratúry a jej oddelenia, ktoré vybavujú zase agendu vo vzťahu k všeobecnej prokuratúre. Práve riaditeľ trestného odboru disponuje komplexnými informáciami o vybavovaní návrhov na zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní, a preto tak bolo rozhodnuté. Opäť, nebolo zakázané, bolo využité výlučné oprávnenie generálneho prokurátora nominovať, delegovať či vyčleniť pre činnosť pracovnej skupiny. Pokiaľ ide o Bezpečnostnú radu Slovenskej republiky a jej poradný orgán, pracovnú skupinu, bol som predsedom Bezpečnostnej rady požiadaný o nomináciu osoby, jednej osoby v jednotnom čísle za Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, a tak som aj urobil s tým, že som predsedovi vlády a zároveň predsedovi Bezpečnostnej rady... 
Doplňujúca otázka Pán generálny prokurátor, ďakujem za odpoveď, ale zdá sa mi, že to je trochu také slovičkárenie, alebo tak nebol to zákaz vo forme, vo forme toho, že by ste povedali, že zakazujem zúčastniť sa, ale teda nominovali ste výlučné nejakú inú osobu s tým, že teda toto má byť jediná nominácia do tých pracovných skupín za Generálnu prokuratúru. Tak áno, z formálneho hľadiska to nie je zákaz, ale de facto to zákaz je. Ale v tom nie je podstata mojej otázky, ja nijako nespochybňujem vašu právomoc takto rozhodnúť, ja som sa len teda pýtal na dôvody, prečo, keď zo strany ministerstva spravodlivosti v jednom prípade, alebo, alebo v druhom prípade zo strany Bezpečnostnej rady bol záujem, aby sa zúčastnil tej pracovnej skupiny aj zástupca špeciálnej prokuratúry, prečo ste teda rozhodli, nie, že či ste mohli rozhodnúť, ale prečo, aké boli tie dôvody, lebo však hovorili sme o tom už aj v rámci rozpravy k vašej správe. Je trochu rozdiel, či Generálna prokuratúra postupuje v rámci výkonu svojich kompetencií napr. v rámci trestného konania, a tam, samozrejme, že je hierarchický princíp, v poriadku. Keď sa Generálna prokuratúra vyjadruje v rámci medzirezortného pripomienkového konania, a povedzme že niektorý prokurátor na Generálnej prokuratúre má iný názor ako vy, tak má byť rozhodujúci váš názor, to ja nijako nespochybňujem, ale keď sa diskutuje, pracovne diskutuje o zmene legislatívy, v čom je problém, ak by niekto vyslovil iný názor, ako je názor váš? No predpokladám, že aj na Generálnej prokuratúre majú, čo sa týka názorov na, na úpravu legislatívy jednotliví prokurátori rôzne názory, že nemajú všetci rovnaké názory, a mne sa to zdá úplne legitímne, tak prečo, nerozumiem, v čom by bol problém, keby tam bol aj... (Prerušenie vystúpenia časomerom.) 
Doplňujúca odpoveď Myslím, že som celkom jednoznačne a jasne vyjadril svoj názor, prečo som rozhodol z hľadiska formálneho aj z hľadiska vecného, tak ako som rozhodol. To, že vy to považujete za slovičkárenie alebo tomu nerozumiete, s tým ja nedokážem nič spraviť. Ja som povedal aj vecné dôvody, aj formálne dôvody, prečo som rozhodol tak, ako som rozhodol, a budem vždy trvať na tom, aby z prokuratúry ako z hierarchicky usporiadanej sústavy štátnych orgánov, jednotnej sústavy, boli prezentované navonok jednotné názory a závery. Ďakujem. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.