Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Čepček

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 22. 9. 2021 
Zadávateľ Martin Čepček 
Otázka Pán minister, ŠÚKL potvrdil úmrtia a poškodenia zdravia v súvislosti s vakcináciou proti COVID-19. Ako je v SR nastavený proces odškodnenia a kto uhradí odškodné? 
Adresát minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský 
Dátum odpovede 23. 9. 2021 
Zodpovedal minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský 
Odpoveď Dobrý deň, pán, vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, ďakujem za otázku. Otázka zodpovednosti za škodu na živote a zdraví spôsobenú okolnosťami majúcimi pôvod v povahe podanej očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 je v súčasnosti upravená jednak v § 143 ods. 7 zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. A to pokiaľ ide o špeciálnu úpravu zodpovednosti za škodu spôsobenú v prípade podanie tzv. neregistrovanej vakcíny, t. j. vakcíny, ktorej použitie bolo povolené ministrom zdravotníctva v súlade s § 46 ods. 4 zákona o liekoch, a jednak v rámci osobitnej zodpovednosti za škodu spôsobenú povahou veci použitej pri plnení záväzku v zmysle § 421 ods. 1 a 2 zákona č. 40/1964, t. j. Občiansky zákonník. Pokiaľ ide o všeobecnú zodpovednosť za škodu spôsobenú v prípade podania vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ktorá je predmetom ďalšieho monitorovania v zmysle osobitného predpisu, t. j. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 726/2004 z 31. 3. 2004 v platnom znení. Kým v prípade zodpovednosti za škodu spôsobenú podaním tzv. neregistrovanej vakcíny, za túto zodpovedá štát, v ktorého mene koná ministerstvo zdravotníctva § 143j ods. 7 zákona o liekoch, pričom takejto zodpovednosti sa nemožno zbaviť. V prípade zodpovednosti za podanie vakcíny, ktoré je predmetom ďalšieho monitorovania, zodpovedá subjekt, ktorý ho uviedol na trh. Na základe medzinárodných zmlúv, ktorých predmetom bolo obstaranie vakcín, ktoré sú predmetom ďalšieho monitorovania, zodpovednosť za škodu spôsobenú ich podaním bola prenesená na Slovenskú republiku. V záujme zjednotenia zodpovednosti za škodu na živote a zdraví spôsobenej okolnosťami majúcimi pôvod v povahe podanej očkovacej látky, pripravilo ministerstvo zdravotníctva novelu zákona o liekoch tak, že za škodu bude zodpovedať štát, a to tak v prípade podania vakcíny, ktoré je predmetom ďalšieho monitorovania, ako aj v prípade podania neregistrovanej vakcíny. Predmetná úprava je súčasťou rozsiahlejšie novely zákona o liekoch, ktorá bude predložená v najbližšej dobe na rokovanie vlády. Po prerokovaní, takto, prerokovanie na Legislatívnej rade vlády už bolo dňa 21. 9. 2021, t. j. včera. Pokiaľ, pán poslanec, by ste mali ďalšie otázky, čo sa týka pravdepodobných úmrtí v súvislosti s podaním vakcín proti ochoreniu COVID-19, tak mám tu ďalšie informácie, ktoré buď môžem teraz prečítať, alebo vám ich poslať písomne. Ďakujem. 
Doplňujúca otázka Pán minister, ďakujem. Keď hovoríte, že to tu máte, ja by som bol rád, keby som sa k tomu dostal nejakým spôsobom, takže ak by ste mohli mi to poslať, bol by som rád. 
Doplňujúca odpoveď Dobre. Dostanete to v písomnej forme všetko. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.