Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Čepček

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 23. 6. 2021 
Zadávateľ Martin Čepček 
Otázka Pani ministerka, koľko elektronických monitorovacích zariadení bolo použitých? Prosím prehľad po rokoch, odkedy ste boli štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti vo vláde SMER-u dodnes. Považujete tie čísla za uspokojivé!? Prečo sa nepoužívajú viac? Kedy sa budú?  
Adresát ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková 
Dátum odpovede 24. 6. 2021 
Zodpovedal ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková 
Odpoveď Jasné. Ďakujem, ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, od roku 2016 do roku 2021, to znamená, že do 23. júna je to 1 007 takýchto zariadení, ktoré boli použité počas monitoringu v probácii, to znamená bez väzenstva osôb. Takýto prehľad po jednotlivých rokoch, keď si pozrieme v roku 2016: 37, 2017: 60, 2018: 108, 2019: 299, 2020: 328, do polovičky teda tohto roka je to 175. Ukazuje, že napriek pandémii využitie týchto zariadení je stále vyššie, a dokonca aj v porovnávaní s predchádzajúcim rokom. Samozrejme, využitie týchto zariadení je limitované podmienkami pre činnosť probačných a mediačných úradníkov, ktorí kontrolu takýchto zariadení zabezpečujú, čo v ob... práve v období pandémie je zložitejšie. Prostredie probácie v ostatných rokoch narazilo na limity z hľadiska personálneho a technického zabezpečenia, čo je aktuálne predmetom analyzovania a prípravy vhodnej alternatívy systémovej organizácie tejto činnosti. Ministerstvo spravodlivosti iniciovalo novelizáciu zákonov, ktoré rozšírili možnosti súdov pri využívaní takýchto zariadení, a to napríklad novelou zákona, ktorá, z roku 2018, z roku 2000, ďalej v roku 2019, odkedy vlastne táto novela bola účinná od 1. januára, je to novela zákona o probačných a mediačných úradníkoch. Tá vlastne dala väčšie možnosti, osobitne dáva možnosť riaditeľovi príslušného ústavu na výkon trestu odňatia slobody rozhodnúť o podmienečnom prepustení osoby odsúdenej za spáchanie zločinu už po výkone polovici trestu odňatia slobody. Sú to, ja by som povedala, že v tomto momente asi to rozšírenie tých možností je naozaj v vo veľkej miere využité. Samozrejme, keď sa bude robiť teraz novela ďalšia Trestného poriadku, prichádza do úvahy z ohľadom na to, ako budú prípadne nastavené inak, pardon, nie Trestného poriadku, ale Trestného zákona, budú inak nastavené aj sadzby za jednotlivé trestné činy, s ohľadom na to je tu zase nová možnosť aj pre využitie takýchto náhrad pri výkone trestu odňatia slobody. Ja si myslím, že asi to, čo som mohla vám povedať kľúčové, som povedala. Asi ešte na záver by som povedala, že, samozrejme, že pokračujeme v príprave aj ďalších legislatívnych zmien, ktoré vytvoria priestor pre tzv. intenzívne využitie prvkov restoratívnej justície, lebo to je práve to, čo súvisí s takýmito zariadeniami. Neviem, či som v plnosti odpovedala na vašu otázku. 
Doplňujúca otázka Áno, ďakujem. Pani ministerka, ja mám informácie, že v rámci Nitrianskeho kraja sú tieto náhrady resp. tieto monitorovacie zariadenia používané v najmenšej miere. Neviem, či o tom viete, a teda ak by ste k tomu vedeli niečo povedať. Ďakujem. 
Doplňujúca odpoveď Keby si, keď si pozriete tie jednotlivé roky od roku 2016 do teda tohto momentu, tak naozaj za ten Nitriansky kraj sa javí v niektorých rokoch, že je to najnižšie číslo, ale zase keď si pozriete práve ten posledný rok 2020, tak už to nie je pravdou. Už vtedy tam bolo, keď sa bavíme o počte týchto zariadení, tak o rozhodnutí, pardon, tak sa jednalo o počet 8. Nižší počet bol napríklad za Žilinský kraj. V tomto roku, k tomuto momentu sú to 3 zariadenia, ale takisto sú tam napríklad Trnavský kraj, kde ich je menej. Nedá sa to takto povedať. Ako takto zjednodušiť, by som povedala, že to znamená, že v Nitrianskom kraji je nejaký problém pri rozhodovaní o využití takýchto zariadení, pretože ide o to, že či sú skutočne splnené podmienky na použitie takýchto zariadení, takže nemalo by to byť súťaž, že ktorý kraj dá viac. Malo by to byť naozaj o tom, že keď sú splnené podmienky, a naozaj uvážene s ohľadom na všetky podmienky, ktoré vyplývajú zo zákona s ohľadom na konkrétne okolnosti prípadu, je to namieste, tak sa jednoducho takéto zariadenie použije. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.