Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Romana Tabák

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 12. 5. 2021 
Zadávateľ Romana Tabák 
Otázka Ako plánuje ministerstvo riešiť dlhodobý problém digitalizácie, predovšetkým na severovýchode Slovenska? Viaceré obce tam nemajú pokrytie ani mobilnými sieťami, ani internetom. Operátori navyše odmietajú do pokrytia investovať, pretože je to pre nich nerentabilné. 
Adresát Veronika Remišová 
Dátum odpovede 13. 5. 2021 
Zodpovedal minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský 
Odpoveď Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, ďakujem za slovo. Prečítam odpoveď pani podpredsedníčky vlády a pani ministerky Remišovej. Úlohou štátu je zabezpečiť, aby digitalizácia a informatizácia spoločnosti bola spravodlivá, aby z nej mohli profitovať všetci obyvatelia a podniky Slovenska. Každý musí preto v prvom rade mať možnosť k prístupu k rýchlemu a spoľahlivému internetovému pripojeniu. Jednoducho povedané, rýchly internet je potrebný do každej domácnosti a firmy. Práve riešenia, ako to docieliť, sú súčasťou národného plánu širokopásmového pripojenia, ktorý v marci 2021 schválila vláda Slovenskej republiky. V tomto dokumente sa Slovensko zaviazalo do roku 2030 zabezpečiť : 1. pokrytie všetkých domácností pripojením o rýchlosti sťahovania dát aspoň 100 Mbit/s s možnosťou rozšírenia na 1 Gbit/s. Pokrytie subjektov sociálno-ekonomickej interakcie pripojením rýchlosti aspoň 1 Gbit/s (školy, inštitúcie, úrady, dopravné uzly a podobne). Národný plán širokopásmového pripojenia od základov zmenil prístup, akým Slovenský republika pristupovala k otázkam zabezpečenia dostatočne kvalitného pripojenia na internet pre všetkých obyvateľov Slovenska. Koronakríza preukázala, že ide aj strategický a bezpečnostný záujem štátu, aby všetci občania Slovenska mohli využívať všetky súčasné a budúce služby e-Government-u, eHealthu a iné rovnako bez ohľadu na miesto svojho bydliska. Národný plán širokopásmového pripojenia navrhuje riešenie pre všetky tie adresy, na ktorých bývajú občania Slovenska, aj na ktorých sa nachádzajú sociálno-ekonomické subjekty, ktoré momentálne nemajú dostatočne pokrytie a komerčný trh sa ich ani nechystá pokryť. Stratégia navyše berie do úvahy aj extrémnu geografickú členitosť Slovenska a umožní, aby tie technologické riešenia, ktoré dosiahnu najvyššie efekty v pomere medzi nákladmi a dosiahnutými rýchlosťami sa prostredníctvom trhovej ponuky stali tými, ktoré budú v tejto konkrétnej lokalite podporené. Momentálne pracujeme na príprave štúdie uskutočniteľnosti, ktorá zohľadní výber, resp. poradie najvhodnejších intervenčných modelov a spôsoby ich realizácie, pričom aj implementácia kľúčových míľnikov národného broadbandového plánu bude pod dohľadom dozornej skupiny. Skupinu budú tvoriť experti z viacerých platforiem. Zástupcovia osobitnej pracovnej skupiny, experti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, zástupcovia menších aj väčších telekomunikačných podnikov či ich asociácií. Cieľom ministerstva investícií, rozvoja a informatiky je vybrať čo najefektívnejšie riešenie. Ak teda chceme vytvoriť prosperujúcu spoločnosť založenú na technológiách, je kvalitná digitálna infraštruktúra v strategickej pozícii štátu o príležitostiach v oblasti vzdelania, o prístupe k zdravotníctvu, informáciám, trhu práce a rovnosti príležitostí. Vážená pani poslankyňa, vážený pán predsedajúci, ďakujem za pozornosť. 
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne. Ja som chcela vlastne poďakovať za odpoveď a chcela som na túto problematiku upozorniť, pretože sa na ňu ako keby pozabudlo. Hovoríme o digitalizácii zriaďovaní 5G sietí a na Slovensku skutočne existujú obce, z ktorých sa mobilom nikde nedovoláte. Ľudia sú nútení všetko vybavovať osobne, čo je, čo je veľmi nepraktické. A považujem za absolútnu prioritu tento problém riešiť. Možno na záver ešte otázka, či máte zmapované, koľko takých obcí na Slovensku existuje. 
Doplňujúca odpoveď Budem pani ministerke túto otázku tlmočiť, samozrejme. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.