Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Radovan Sloboda

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 17. 3. 2021 
Zadávateľ Radovan Sloboda 
Otázka Vážený pán minister, na základe akých kritérií bude vyrubovaná vyššia daň z nehnuteľnosti v pripravovanej daňovej reforme? A aký dopad bude mať takéto zvýšenie daní na nízkopríjmové skupiny? 
Adresát podpredseda vlády a minister financií SR, poverený vedením Ministerstva zdravotníctva SR Eduard Heger 
Dátum odpovede 18. 3. 2021 
Zodpovedal podpredseda vlády a minister financií SR, poverený vedením Ministerstva zdravotníctva SR Eduard Heger 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne. Začnem teda tou prvou časťou otázky. Toto je, samozrejme, na diskusiu, pretože je tam viacero možností. Vieme, že súčasný model je teda podľa rozlohy, ale tá diskusia, ktorá by mala a bude prebiehať najprv v rámci koalície, je o tom, že či to budeme robiť podľa hodnoty nehnuteľnosti. Samozrejme, toto je omnoho náročnejšia úloha, pretože, musíme si povedať, akým spôsobom sa vôbec bude cena nehnuteľnosti, resp. účelne hodnota nehnuteľnosti. Čiže tam je opäť viacero spôsobov, ktoré momentálne rozpracovávame ich fizibilitu alebo teda ako sa to povie po slovensky? Uschopniteľnosť alebo realizovateľnosť, tak? Čiže preto som aj povedal, že vôbec zaviesť daň z nehnuteľností nový koncept, tak to je naozaj beh na dlhú trať. To je tak, že keby sme sa dnes dohodli na nejakom koncepte, tak potom ešte zrealizovať je samo osebe náročné technicky. Čiže vidím to tak, že najskôr by prichádzala do úvahy, ak by došlo k nejakej dohode, povedzme teraz v priebehu prvého polroka 2021, tak najskôr ju vieme realizovať až od 1. 1. 2023 a aj to nie je isté. Lebo naozaj je tam veľa technických prekážok. Kataster je jeden z tých dôvodov, jeden, jeden z tých miest, ktoré bude treba výrazne, výrazne zmeniť. Takže, čo sa týka kritérií, hovorím, je to na diskusiu. Je dobré počuť aj podnety vlastne, ako to robia v rôznych iných krajinách. Poznáme model, či už americký, alebo, alebo nejakých iných európskych krajín, ale my si musíme povedať, ako to chceme na Slovensku práve preto, aby sme to, čo sa pýtate v tej druhej otázke, aby sme brali silno ten ohľad na nízkopríjmové skupiny. Pretože, áno, vieme, že na Slovensku je veľa ľudí, ktorí bývajú, obzvlášť by som povedal možno na východnom Slovensku alebo na strednom alebo v menších mestách a obciach, ktorí bývajú v domoch, ktoré sa môžu navonok zdať, že sú to veľké domy, a že by mohli mať veľkú hodnotu, ale, ale nie je to ani úplne tak. A po druhé, tí ľudia si mnohé postavili, či už svojpomocne, alebo akokoľvek, ale proste dnes, keby mali nejakú drakonickú daň z nehnuteľností platiť, tak by to pre nich bolo neúnosné. Takže preto je veľmi dôležité tú diskusiu viesť poctivo a dôkladne na to, aby sme sa tomuto úplne že vyhli. A to je aj môj cieľ. Čiže v žiadnom prípade tu nejde o to, aby sme teraz zaťažovali neúnosnou daňou kohokoľvek. Takže, takže tieto otázky sú dobré, ale budú predmetom diskusie, keď sa k nej dostaneme. Takže v tomto momente neni na stole nejaký ucelený koncept, že by som vám vedel povedať tak, tak, tak, tak, tak. Preto aj tie informácie, ktoré dnes v médiách kolujú, ja sa tak neviem, či sa mám nad nimi smiať, alebo plakať, ale som ich dementoval, keď tu niekto už hovoril o konkrétnych sadzbách, lebo žiadna taká dohoda ani v koalícii nie je. Môžete sa opýtať aj koaličných partnerov, že sme sa o tom vlastne nerozprávali, takže nie je žiadna dohoda, dohoda na žiadnom čísle ani na spôsobe. My sme dnes vo fáza analýzy. Ak by sme chceli ísť cestou teda tej hodnoty, tak v takom prípade musíme sa začať baviť o cenových mapách. Tie cenové mapy, vytvorenie tých cenových máp je práve to technicky náročné a ani toto nebolo rozhodnuté, že či pôjdeme cestou cenových máp, alebo ako pôjdeme. Ale toto sú ako keby také prvé kroky, ktoré už boli urobené aj predchádzajúcou vládou, na ktorých môžeme stavať. Takže tie rozhodnutia určite by trebalo urobiť. Ja si myslím, že čo najskôr, aby sme vedeli povedať, že či do toho chceme, nechceme ísť. A ak áno, tak akým spôsobom, ako dlho to bude trvať a tak ďalej. Takže ďakujem pekne. Nech sa páči, ak je teda nejaká doplňujúca otázka. Nie? Ďakujem pekne. 
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.