Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ondrej Dostál

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 3. 2. 2021 
Zadávateľ Ondrej Dostál 
Otázka Z informácií, ktoré zverejnili médiá, vyplýva, že počas 28 dní od zavedenia lockdownu vládou na Silvestra policajti preverovali takmer 1 821 prípadov podozrenia z porušenia lekárom stanovenej karantény, v zhruba tretine prípadov karanténu ľudia porušili. Preverovali aj vyše 4 900 prevádzok, 56 malo otvorené. Policajti kontrolovali aj nosenie rúšok u viac ako 5 500 ľudí, viac ako polovica ich nepoužívala. Aj pri zákaze vychádzania našli mnoho pochybení, preverovali vyše 8 800, takmer polovica zákaz vychádzania porušila. Pán minister, považujete doterajšiu kontrolu vymáhania dodržiavania opatrení týkajúcich sa karantény, lockdownu a nosenia rúšok vykonávanú Policajným zborom SR za systematickú a dostatočne početnú? Mohli by ste priebežne zverejňovať na týždennej báze počet vykonaných kontrol a ich výsledok, vrátane udelených sankcií? 
Adresát dočasne poverený minister vnútra SR Roman Mikulec 
Dátum odpovede 4. 2. 2021 
Zodpovedal dočasne poverený minister financií SR Eduard Heger 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne pán podpredseda. Takže, vážený pán poslanec, z pohľadu Policajného zboru je kontrola dodržiavaní epidemiologických opatrení systematická, dostatočná a sú vynaložené maximálne sily a prostriedky. V súčasnej dobe je príslušníkmi Policajného zboru vykonávaný zvýšený výkon služby na miestach so zvýšenou koncentráciou osôb, či už to boli lyžiarske strediská alebo nákupné strediská, železničné stanice, nástupištia, potraviny, drogérie, zásielkovne, odberné miesta a podobne. Je potrebné uviesť, že Policajný zbor plní podľa ustanovenia § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov okrem kontroly dodržiavania epidemiologických opatrení aj mnohé iné úlohy vyplývajúce z tohto zákona. Z tohto dôvodu nie je možné zamerať výkon služby príslušníkov Policajného zboru – a teraz, prosím, pochopte – len na kontrolu dodržiavaní epidemiologických opatrení. Príslušníci Policajného zboru spolupôsobia aj pri ochrane základných práv a slobôd, resp. pri zabezpečovaní verejného poriadku či už na miestach, kde sú zriadené mobilné odberové miesta, v ktorých sa vykonáva antigénové testovanie osôb, alebo pri vyplácaní sociálnych dávok Slovenskej pošty. V prípade akéhokoľvek porušenia v súvislosti s ochorením COVID-19, či už teda napríklad zákaz vychádzania a povinnosť nosenia rúška, izolácia povinných osôb a tak ďalej, môže príslušník Policajného zboru, ale aj príslušník obecnej polície osobe v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 1 000 eur. Z uvedeného vyplýva, že rovnaké oprávnenie na vykonávanie kontroly dodržiavania epidemiologických opatrení majú aj príslušníci mestskej, respektíve obecnej polície. Príslušníci Policajného zboru podľa § 84 zákona Slovenskej republiky, Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch uložia na mieste spáchania priestupku pokutu v bločkovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť. Ak nemôže páchateľ priestupku zaplatiť pokutu na mieste, vydá sa mu blok na pokutu nezaplatenú na mieste a poštový peňažný poukaz. V prípade, ak páchateľ nie je ochotný zaplatiť blokovú pokutu, príslušník Policajného zboru oznámi podozrenie zo spáchania priestupku na príslušný správny orgán, ktorý je oprávnený prejednať daný priestupok. Vážený pán poslanec, z dôvodu miestnej a vecnej príslušnosti odporúčam bližšie informácie k predmetnej veci osloviť príslušný okresný úrad alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktoré sú oprávnené prejednávať priestupky v súvislosti s COVID-19 podľa osobitného predpisu. Čo sa týka vašej otázky k priebežnému zverejňovaniu počtu vykonaných kontrol a ich výsledkov vrátane udelených sankcií, oznamujem, že dané počty sú zverejňované na týždennej báze na Facebooku polície Slovenskej republiky. A je už asi len otázka, že či to chceme aj posunúť nejako ďalej. Opäť myslím si, že toto sú veci, ktoré určite stoja za zváženie. Na druhej strane opäť majme na pamäti, že každý z nás si chce plniť aj tú bežnú prácu, ktorú musí, a, žiaľ, tie kapacity neviete zdvojnásobiť, čiže niektoré veci idú trošku pomalšie, ako by sme možno čakali. Ďakujem veľmi pekne. 
Doplňujúca otázka Ďakujem pánu ministrovi vnútra Mikulcovi za odpoveď, aj pánu ministrovi financií Hegerovi za jej prečítanie a za jej doplnenie čiastočné. Pýtal som sa preto, že ja si uvedomujem, samozrejme, že polícia má obmedzené kapacity a nemôže teraz všetky svoje kapacity na 24 hodín denne, všetkých policajtov nasadiť na kontrolu dodržiavania rúšok, ale naozaj sú známe aj úplne že flagrantné prípady, keď sa napríklad konalo nejaké zhromaždenie pred budovou polície, ľudia tam boli, boli bez rúšok, bolo to v čase zákazu vychádzania, čiže evidentne porušovali aj zákaz, zákaz vychádzania a porušovali zákaz zhromažďovania, nedodržiavali hygienické opatrenia, napriek tomu nie je známe, že by, že by voči nim niekto, niekto zasiahol a vymáhal, vymáhal dodržiavanie pravidiel. A pýtam sa preto, lebo toto je asi naozaj, a to sa asi zhodneme, ako jeden z najvážnejších problémov, ktorým dnes Slovensko čelí. Veď každý druhý zákon, ktorý riešime, sa nejakým spôsobom týka, týka COVID-u. Máme tu lockdown a situácia sa nejako dramaticky nezlepšuje, alebo teda ak sa zlepšuje, tak sa zlepšuje oveľa pomalšie, ako sme čakali. A tá príčina môže byť najmä asi v tom, že sa tie opatrenia nedodržiavajú dostatočne, čo čiastočne súvisí možno s našou povahou a neochotou ich dodržiavať, nás ľudí, ale čiastočne to súvisí aj s tým, či sa tie opatrenia dostatočne kontrolujú a či ľudia majú pocit, že keď ich porušujú, tak im za to hrozí nejaká sankcia. Ja obávam sa, že tá kontrola nie je dostatočná. Možno by ma zaujímal názor pána ministra, že či si myslí, že by, že by sa, tá kontrola nemala byť intenzívnejšia, lebo tie príklady a historky o tom, ako sa porušilo tamto, ono, hento... (Prerušenie vystúpenia časomerom.) 
Doplňujúca odpoveď Dovolím si zareagovať. Ďakujem veľmi pekne za tú doplňujúcu otázku. Myslím si, že takých pár vecí, ktoré by sme mali jasne si uvedomiť a hlavne teda predstavitelia nielen štátu, ale, teda nielen koalície, ale aj vôbec štátu ako takí. Ten príklad je vždy dôležitý. Tí ľudia, ktorí sú viditeľní, na tých sa vždy bude poukazovať a o to väčšia zodpovednosť je na nás, aby sme dodržiavali tie pravidlá a dali si pozor na každý možno malý detail, čo je o to ťažšie. Na druhej strane, ak chceme, aby ten právny štát bol uchopovaný z hľadiska verejnosti v plnom rozsahu, ja som rád, že polícia má rozviazané ruky a môžme vidieť, že právny štát nabral ten, tú cestu správnym smerom. Ale ďalší ten dôležitý naratív je, aby sme si uvedomili, že pred zákonom sme si všetci rovní, čiže úplný súhlas. A myslím si, že tam je dôležité, aby aj polícia vedela toto ukázať. Na druhej strane opäť musíme pochopiť možno aj možnosti, možnosti tých situácií a ja teda čo viem aj z diskusie s pánom ministrom alebo aj z krízového štábu ústredného, že polícia musí zvažovať viacero faktorov, ktoré môžu nastať pri akomkoľvek zásahu a nie je to teda, možno nám niekedy ako občanom sa to javí, že však to je, poviem, že jasné ako facka, ale skúsenosti a rôzne krízové scenáre im, na základe ktorých potom oni vyhodnocujú, že čo v danom momente je ten adekvátny zásah, tak v tomto ja sa spolieham a chcem budovať aj tú dôveru voči Policajnému zboru, že vedia mať dobrý úsudok. Čiže áno, môžme na to povzbudzovať, vyzývať, buďme príkladom, ale možno buďme trošku opatrní v tom, aby sme zase neboli odborníci na všetko. Ale tá komunikácia je úplne kľúčová, vysvetľovanie je úplne kľúčové. Aj pri tom pokutovaní, ak sa niečo nedeje, treba povedať prečo, aby občania tomu rozumeli, aby sme tomu rozumeli a na druhej strane musíme dať každému pocítiť, že nikto z nás nie je viac ako obyčajný človek, ako obyčajný občan, a preto ten postih by mal byť úplne, úplne rovnocenný, ak teda je dohľadaný, ak je ten zásah tam. Ale ja teda nevidím dostatočne hlboko do toho, aby som vedel posúdiť tú kapacitu a možnosti. Áno, keď sa na to pozeráme tiež laicky, sa to môže takto zdať, ale hovorím, že aj z tých skúseností a z tej diskusie, ktorú som ja mal s pánom ministrom, viem, že toto bola téma, ktorá sa preberala často na krízových štáboch, tak viem, že tam zaznievali aj argumenty, ktoré vysvetľovali. Možnože je dobré, aby sa to odkomunikovalo aj verejne. Tu by som ešte chcel povedať, že pri tej situácii, ktorej dnes čelíme, je tu viacero faktorov, ktoré spôsobujú oslabenie účinnosti jednotlivých opatrení a jedna z nich je tá britská mutácia. Ale určite nie je jediná a nemôžme to na ňu zvaliť, ale musíme byť voči nej veľmi zodpovední a uvedomovať si, že naozaj s tým nie sú žarty. Druhá vec je, ja by som úplne nechcel a ja si myslím, že táto doba je naozaj plná kritiky. A čo ľudia potrebujú? Potrebujú vidieť svetlo na konci tunela a skôr také povzbudenie. A ja by som to nechcel zase hádzať na občanov v zmysle, že Slováci sme takí neposlušní, lebo zase v prvej vlne sa ukázalo, že sme boli ako veľmi poslušný národ. Áno, myslím si, že aj práve rôznymi konšpiráciami, ale zase aj príkladom niektorých lídrov, ktorí tie pravidlá nerešpektujú, sa zväčšuje skupina ľudí, ktorá si povie, však ani ja nemusím. Takže opäť sa vraciam k tomu úvodu, že každý z nás, keď prispeje tou kvapkou k tomu, aby sme vysielali spoločný signál, že tie pravidlá sú tu naozaj dôležité a je dobré ich dodržiavať, tak si myslím, že môže pomôcť aj tým našim ľuďom, tým našim občanom sa orientovať a tým pádom spoločne zaťať tie zuby. Lebo povedzme si na rovinu, táto doba vyžaduje veľa zatínania zubov. A už z nás toho tie zuby trošku bolia, že? Takže, prosím, vydržme. Prispejme každý, čo vieme. Kiež by sme mali krištáľovú guľu a videli, kedy to skončí. Ale asi musíme sa viac povzbudzovať. Ďakujem pekne. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.