Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Filip Kuffa

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 27. 1. 2021 
Zadávateľ Filip Kuffa 
Otázka Pán minister, v súvislosti s informáciami zo strany médií ohľadom výberových konaní, uvažuje váš rezort o zmene nastavení výberových konaní na vedúce pozície inštitúcií, ktoré spadajú pod ministerstvo? 
Adresát minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský 
Dátum odpovede 28. 1. 2021 
Zodpovedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský 
Odpoveď Dobrý deň prajem, vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Pán poslanec Kuffa, ďakujem za túto otázku. Naozaj úprimne ďakujem, lebo naozaj však vďaka výberovým konaniam na rezorte pôdohospodárstva som sa stal predmetom aj podania trestného oznámenia na Generálnej prokuratúre, jak som sa dozvedel z tlače. Takže určite je to vec, ktorá rezonuje spoločnosťou a vyvoláva otázky. Takže využívam aj túto vašu otázku na to, aby som teda povedal tie základné fakty o výberových konaniach na rezorte pôdohospodárstva, tak ako sa na ne spytujete. V zriaďovateľskej kompetencie ministerstvo pôdohospodárstva má dvadsať organizácií. Musím povedať, že je to 20 nie ľahkých organizácií, ktoré majú svoje dedičstvo, nechcem povedať, absolútne do jedného vreca ich hodiť (ruch v sále a zaznievanie gongu) a priori, že všetky majú dedičstvo ťaživé, ale keď si pomôžem s takým slovom, že väčšinou majú ťaživé, tak sa teda veľmi nemýlim. Tak napokon aj zajtra sa dáva ďalšie jedno z trestných oznámení na niekoľkomiliónovú škodu, ktorá vznikla v jednej z organizácií, takže aj to pracovisko protikorupčné, ktoré máme zriadené, má plné ruky práce a zrejme to ešte nejaký čas potrvá, lebo tých prípadov neubúda, ale skôr pribúda to, keď sa vyťahujú zo šuplíka veci, ktoré sú zdedené. Ale aby som odpovedal na vašu otázku, kde sa spytujete priamo na výberové konania, že či budeme meniť ich spôsob, musím jednoznačne povedať vám občanom, verejnosti, že ani jedno z výberových konaní, a už ich bolo niekoľko, aj keď viem, že aj neúspešných, nebolo vedené s tým, že by sme si vytvárali nejakú potemkinovskú dedinu, že stanovíme komisiu a minister Mičovský povie, no ale viete čo, vážená komisia, vyberte mi toho alebo tamtoho. Musím dokonca povedať, že niekedy som sa nevedel zmieriť aj s výberovou komisiou. No ale podľa zákona o štátnom podniku komisia vybere a minister nemá možnosť neprijať jej verdikt, musí prijať. Možno viete, aby sme teda možno spomenuli aj takú vec, že keď človek, ktorý bol dávaný do priateľskej súvislosti so mňou, generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky pán Matej Vigoda, bol po krátkom čase mňou odvolaný, tak zrazu sa to prehuplo. Dovtedy to bol môj kamarát a potom zrazu ten Mičovský nevedel oceniť kvalitného riaditeľa. Takže viete, je to pozícia, kde nevyhoviete všetkým, ale chcem jasne povedať vám, že teda žiadne kritériá meniť nebudeme, pretože tie kritériá sú nastavované s úmyslom, aby sme našli vždy toho najlepšieho z prihlásených. Je možné, že sa upravia niekedy kritériá v tom slova zmysle, že keď zistíte, že pri výberovom konaní, ktoré bolo neúspešné, boli tie podmienky nastavené extrémne vysoko a zúžili potenciálne množstvo kandidátov, ktorí by sa mohli uchádzať na také minimum, že sa vám neprihlási nikto alebo dvaja, a tí nespĺňajú podmienky, tak si potom môžte zvážiť v istej súvislosti, že možno nejaká podmienka v novom výberovom konaní môže byť zjemnená, resp. že môže by vypustená. Ale že by sme nejakým spôsobom zmenili kritériá tak, aby vyhovovali zásadám, ktoré nie sú zlučiteľné s čistotou, transparentnosťou a úmyslom tým najlepším - vybrať toho najlepšieho. Nie toho, koho si želá pán minister, ktorý by tam mal byť dosadený kvôli tomu, že je s ním nejak spriaznený alebo že je to jeho subjektívna predstava, že to bude najlepší. Som vám povedal pred chvíľočkou príklad, že proste niekedy aj človek by mal predstavu a napriek tomu sa podriadi výberovej komisii, takže aj v mene členov výberových komisií, ktoré sú ustanovené, aj v mene svojich rozhodnutí odpovedám na vašu otázku, že výberové konania sú na našom rezorte všetky, ktoré doteraz boli urobené, a všetky, ktoré ešte, pokiaľ budem mať na to vplyv, urobené budú, sú konané transparentne a výberové kritériá sú nastavené tak, aby to bolo urobené čisto, a ich zmena v prospech toho, aby sme tú čistotu nejakým spôsobom pokazili, určite nebude. Ďakujem pekne. Pán podpredseda Národnej rady, skončil som. 
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister. Mal som na mysli presne tie výberové neúspešné konania, kedy v podstate to nastavenie kritérií spôsobilo to, že, že tie posty zostali neo..., neobsadené. Odpovedal ste v podstate, že kritériá nebudete meniť. Ale zároveň potom, potom ste aj povedal, že ste teda prístupný k tomu, že tie, možnože jednotlivé body by ste vedeli zjemniť, aby sa teda ten možnože okruh uchádzačov rozšíril, že by bolo vôbec z čoho vyberať, lebo pri Lesoch SR, čo mám teda echo, hej, povedali, že tam sa vedeli tie kritériá zmeniť, čo sa týka napríklad tej doby riadiacej praxe. Bolo to len dva alebo tri roky, už neviem teraz. A keď bolo na PPA-čku vyhlásené, tak povedali, že taký človek na Slovensku neexistuje alebo minister už má vyhliadnutého, vytypovaného človeka. Čiže narážal som na to, že možnože zjemniť, či, či sa chystáte zjemniť teda tie niektoré kritériá. Ďakujem. 
Doplňujúca odpoveď Pán poslanec, odpoviem. Napríklad pri tých Lesoch Slovenskej republiky v rýchlych..., riadiaca prax je tam napríklad nezmenená, ale čo sme zmenili, sme rozšírili okruh, teda požiadavky na jazyk. Okrem jazyka anglického, ktorý je tam ako odporúčaný, sme tam napísali, teda že je tam aj jazyk slovenský a český, myslím. Kvôli tomu, aby sme zdôraznili, že chceme načrieť možno do väčšieho priestoru výberu kandidátov, kde nevidíme problém, lebo to neodporuje zákonu o štátnom podniku, aby sme ponúkli takúto funkciu, ponúkli alebo hľadali potencionálneho účastníka a kandidáta na takúto funkciu aj napríklad v Českej republike alebo kdekoľvek v rámci Európy, pokiaľ ten človek bude vedieť jazyk slovenský, alebo nám nevadí ani jazyk český. Pri tej PPA-čke je, napríklad je fakt ten, azda by som využil aj tento priestor, lebo opäť otvárame - už tretíkrát - ponuku a hľadáme človeka, ktorý splní tie najväčšie nároky na výkonnosť, na vedomosti, na čistotu svoju osobnú a aj možno na schopnosť istej moderny, lebo tam netreba len človeka, ktorý bude dobrým manažérom (ruch v sále a zaznievanie gongu), ale ktorý bude ovládať tie najmodernejšie veci, lebo taká PPA-čka je miesto, kde sa, žiaľ, teda v 21. storočí písali veci na papieriky, tie sa mnohokrát strácali, a kde napríklad moderný softvér je vec nepoznaná. A ak som povedal, že niečo zmeníme, tak bola tam požiadavka, bola jedna z tých, že s Bruselom musí mať svojím spôsobom skúsenosti. No ustúpil som od tejto požiadavky, aby sme nepovedali, že prečo by teda musel ten špičkový človek mať až priamo skúsenosti s bruselskými orgánmi, už dohodneme sa na tom, že je šikovný človek, ktorý, ktorého hľadáme, ktorého zatiaľ nepoznáme, nemusí priamo mať skúsenosti s bruselskými inštitúciami a napriek tomu teda môže spĺňať tie najvyššie kritériá. Takže uznávam. Sú tam jemné nuansy, ale nikdy v tom, aby sme podliezali latku a ponúkali funkcie niekomu, kto, kto je náš človek. Asi toľko. Ďakujem. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.