Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ondrej Dostál

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 27. 1. 2021 
Zadávateľ Ondrej Dostál 
Otázka Aký je počet vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktoré má Slovensko zazmluvnené pre rok 2021? Aký je počet dohodnutých dodávok vakcín od spoločností Pfizer a Moderna jednotlivo a osobitne za každý kvartál roku 2021? 
Adresát dočasne poverený minister zdravotníctva SR Marek Krajčí 
Dátum odpovede 28. 1. 2021 
Zodpovedal dočasne poverený minister zdravotníctva SR Marek Krajčí 
Odpoveď Ďakujem pekne za otázku, pán poslanec. Slovenská republika ako členský štát Európskej únie obstaráva vakcíny na ochorenie COVID-19 formou spoločného verejného obstarávania prebiehajúceho pod záštitou Európskej komisie. Týmto spôsobom má na základe už uzatvorených zmlúv, ako aj pomocou dodatočného nákupu vakcín v súčasnosti zazmluvnených 13,5 mil. dávok vakcín od spoločnosti Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson a CureVac, ktoré by mali byť dodané v priebehu roku 2021, hoci môže nastať oneskorenie dodávok na strane výrobcov. Počet dávok spoločnosti Pfizer a Moderna v roku 2021, podľa alokačného kľúča Európskej komisie má Slovensko vždy nárok na 1,22 % z celkovo nakontrahovaného objemu dávok vakcín pre Európsku úniu. V prípade spoločnosti Moderna mala Slovenská republika podľa tohto alokačného kľúča nárok na 962 917 dávok, ktoré navýšila dodatočným nákupom z tzv. bazáru o 600-tisíc dávok, a práve prebieha proces ďalšieho navýšenia nákupu o 1,8 mil. dávok. Celkovo tak bude mať Slovenská republika k dispozícii viac ako 3,3 mil. dávok vakcíny spoločnosti Moderna na rok 2021. Spoločnosť Pfizer, v prípade spoločnosti Pfizer Slovenská republika nakúpila 2,4 mil. dávok vakcíny Comirnaty. Podľa oficiálnej alokácie Európskej komisie tento objem navýšila o dodatočných 3,4 mil. dávok v tzv. bazáre Európskej komisie, teda celkovo budeme mať k dispozícii 5,8 mil. dávok vakcíny spoločnosti Pfizer-BioNTech pre rok 2021. A čo sa týka AstryZenecy, AstraZeneca, spolu máme zazmluvnených 3,6 mil. dávok a môžem začať, s nimi teda boli stanovené nasledovné alokácie pre kvartál I, kvartál II, avšak tiež dochádza k výraznému posunu. V januári mala AstraZeneca dodať 363 83 dávok, ale ich, žiaľ, nedodala, vo februári 485 177. Momentálne to znížila na 210-tisíc dávok. A v marci 363 883, v apríli 242 589, v máji 970 355, v júni 485 177, v júli 727 766. Na o čo sa týka Moderny, Moderna bola takto január až február, mali sme dostať 71-tisíc dávok, 11. 1. prišlo 5-tisíc, 29. 1. ďalších 6-tisíc, 1. 2. by malo prísť 16-tisíc, 15. 2. 44-tisíc z pôvodných 960-tisíc, teda v I. kvartáli malo prísť 120-tisíc, v II. kvartáli 420-tisíc, v III. kvartáli 420-tisíc dávok a dodatočné dávky 600-tisíc plus 1,8 mil., teda 2,4 mil. nakúpených v dodatočnom bazáre má byť navezených medzi III. a IV. kvartálom. Zatiaľ nedisponujeme informáciami o presnom rozdelení dávok na jednotlivé mesiace, nakoľko ide o dodávky s dodatočného navyšovania kapacity výroby. Pfizer, január - február, total malo byť 410 670 dávok, január 207 090. Realita. Február zatiaľ prisľúbených 203 580 dávok. Ďalej v I. teda kvartáli bolo prisľúbených z tých 2,4 mil. dávok 781 303, v II. kvartáli 722 124, v III. také isté množstvo a v IV. 174 449. Dodatočné dokontrahované dávky 3,4 mil. dávok má byť navezených medzi kvartálom II. až kvartálom IV, zatiaľ nedisponujeme informáciami, v jakých množstvách budú tieto dávky jednotlivo navážené do krajín, lebo ide o nové dávky z produkcie novovznikajúcich závodov na výrobu vakcíny v Nemecku a Rakúsku, ktoré budú mať spustenú výboru od februára 2021. Presné počty dávok pre jednotlivé kvartály sa však priebežne menia a upravujú, nakoľko dochádza k výrazným zmenám produkcie na strane výrobcov, preto ich nie je možné uviesť presné počty dávok na jednotlivé kvartály. Máme k dispozícii iba indikačné počty od oboch výrobcov, spoločností Pfizer aj Moderna, ktoré sa však ešte budú meniť. Ďakujem pekne. 
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.