Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Andrej Stančík

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 27.1.2021 
Zadávateľ Andrej Stančík 
Otázka Pán minister, rád by som sa spýtal, či dnes vieme, aká je prevalencia britského kmeňa koronavírusu u nás. A ak nie, aké kroky podnikneme, aby sme to zistili. 
Adresát minister zdravotníctva SR Marek Krajčí 
Dátum odpovede 28.1.2021 
Zodpovedal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne za otázku. Vážený pán poslanec, stanoviť túto prevalenciu budeme vedieť, keď sa začnú pozitívne, pozitívne PCR vzorky dodatočne testovať diferenciálnou diagnostikou. Ja som pri tejto príležitosti v podstate hneď, ako bola tá informácia k dispozícii, že takýto kmeň by sa mohol aj ku nám do populácie šíriť a práve z tých britských ostrovov, ešte pred Vianocami inicioval stretnutie so slovenskými vedcami, kde sme spolu s kolegami zo Slovenskej akadémie vied a od..., s pánom Čekanom zo spoločnosti MultiplexDX začali v podstate vyrábať test, ktorý by mohol takúto mutáciu odhaliť. Už medzi sviatkami sa nám naozaj do veľkej miery podarilo takýto test úspešne pripraviť, bol následne otestovaný prvý týždeň v januári a tie vzorky, ktoré vyšli pozitívne, boli potom sekvenovaním, teda presným špecifikovaním genómu dokázané, že ten test naozaj má vysokú senzitivitu, a týmto testom budeme vedieť každú jednu vzorku, ktorá je pozitívna, veľmi podobným mechanizmom podstate opäť otestovať, a keď vyjde pozitívna týmto testom, tak budeme vedieť, že tá vzorka má túto mutáciu, to B117, ktorá pôvodne pravdepodobne pochádza britských ostrovov. Kolegovia z Úradu verejného zdravotníctva ma informovali, že sú pripravení používať tieto testy. V súčasnosti ministerstvo hospodárstva finalizuje kúpnu zmluvu so slovenskou spoločnosťou MultiplexDX. Následne budú nakúpené testy používať jednotlivé regionálne úrady verejného zdravotníctva aj na diagnostiku tohto britského kmeňa vírusu. Kolegovia z ministerstva hospodárstva ma zároveň informovali, že kúpna zmluva s MultiplexDX je sfinalizovaná, bude podpísaná, akonáhle budú doručené finančné prostriedky z rezortu financií na rezort hospodárstva, o ktoré ministerstvo hospodárstva čoskoro listom rezort financií požiada, a požiadal som teraz o to aj pána ministra hospodárstva, keď tu bol, keď odchádzal, možno ste si všimli, ako minister zdravotníctva sa o to budem intenzívne zaujímať a urgovať vyriešenie tejto dôležitej veci, ale teda všetko je na strane ministerstva zdravotníctva, úradov verejného zdravotníctva pripravené, aby tieto testy sme používali, a podobne ako to urobil slovinský premiér práve s týmito našimi testami a dokázal, že majú premorené 2 % svojej populácie týmto britským kmeňom, tak verím, že aj my budeme sa môcť pochváliť veľmi rýchlo nejakými údajmi, keď podobným spôsobom si otestujeme naše pozitívne vzorky. Ďakujem veľmi pekne. 
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.