Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Jarmila Halgašová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 2. 12. 2020 
Zadávateľ Jarmila Halgašová 
Otázka Aké opatrenia prijme alebo už prijala Pôdohospodárska platobná agentúra a ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na vyvodenie zodpovednosti za nezákonné konanie zamestnancov, ktorí konali na Pôdohospodárskej platobnej agentúre a ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v rozpore so zákonom? 
Adresát minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský 
Dátum odpovede 3. 12. 2020 
Zodpovedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský 
Odpoveď Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda, ďakujem za otázku, vážená pani poslankyňa. To, že situácia na Poľnohospodárskej platobnej agentúre je zlá, je známy fakt. Možno nie celkom známy fakt, ale tiež nie je až taký tajný, že táto situácia je dlhodobo veľmi zlá až doslova roky. Agentúrou prešli miliardy eur. Prešli spôsobom, ktorý určite nebol transparentný v mnohých prípadoch. Aký je rozsah správania, ktoré možno považovať za kriminálne, trestuhodné a zločinné v tejto chvíli odpovedať neviem. A rovnako môžem povedať, že opatrenia, ktoré sa doteraz vykonali, neboli zásadného charakteru. Určite by som si teraz nedovolil povedať, že už sme dali PPA-čku do poriadku. Ale je jeden fakt, že práve v týchto dňoch sa končí postupne pomaly, bude to možno trvať ešte dva týždne, možno to bude aj mierne do nového roka, ale v zásade je to už na konci, vyšetrovanie forenzného auditu. Stretávame sa každé dva týždne riadiaci výbor a tých zistení, ktoré vyplývajú zo zhruba šesťmesačnej procedúry tohto auditu, sú viac ako vážne a myslím si, že akonáhle to bude možné, aby som neohrozil vyšetrovanie, budú určite zverejnené mimoriadne závažné fakty o tom, ako PPA-čka fungovala, aké konkrétne nepeknosti tam boli vykonávané, kto ich vykonal. Myslím, že korupčné oddelenie, ktoré máme zriadené na ministerstve pôdohospodárstva a ktoré podáva veľmi často trestné oznámenia na mnohé zistené fakty, ktoré máme, žiaľbohu, v dedičstve tohto rezortu, bude mať aj v tomto prípade pomerne zložitú úlohu z hľadiska úloh, ktoré vyplývajú z formulovania trestných oznámení. Takže ten forenzný audit je presne možno tá podstata, ktorou by som odpovedal na otázku, že všetky veci budú v krátkej dobe odhalené a určite bude o tom informovaná nielen táto sieň, ale celá spoločnosť. 
Doplňujúca otázka Ďakujem veľmi pekne, pán minister, za informáciu a za detailný popis stavu, čo sa týka forenzného auditu. Ja by som možno trošku bola konkrétnejšia. V októbri 2019 Krajský súd v Bratislave zrušil rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva, ktorým teda boli, neboli teda, nemali byť vyplatené dotácie a poviem vám vo výške 2 125 359 eur pre spoločnosť Chateau Modra a tento spor sa naťahuje od roku 2012, pričom vlastne Pôdohospodárska platobná agentúra schválila projekt reštrukturalizácie vinohradu po konzultáciách s UKSUP-om. UKSUP bol ten, ktorý vykonal kontrolu na mieste a vydal kladné stanovisko, pričom finančná kontrola PPA vo svojej správe v roku 2014 ešte skonštatovala, že kontrolná skupina zistila, že tieto práce sú zrealizované v súlade, v súlade so zákonom a výdavky sú oprávnené a rovnako Najvyšší kontrolný úrad pri svojej kontrole skonštatoval, že táto spoločnosť neporušila zákon a PPA by mala tieto dotácie vyplatiť. Čiže moja otázka smeruje k tomu, že kedy predpokladáte, že tieto peniaze budú vyplatené, pretože naozaj od roku 2012 to máme 8 rokov a to nie je malá čiastka, ktorú teda spoločnosť potrebuje a bere si na to úvery, na ďalšiu svoju činnosť. Ďakujem pekne. 
Doplňujúca odpoveď Ďakujem za túto doplňujúcu otázku, pani poslankyňa. PPA-čka by potrebovala byť rozdelená na dve časti. Na jednu, ktorá bude vybudovaná nanovo, ktorá dostane naozaj do vienka statočný základ a úplne jasné nové personálne, organizačné, systémové opatrenia a tá druhá časť, keď si dovolím takouto odľahčenou nejakou reakciou, za ktorú sa ospravedlňujem, by sa mala venovať desiatkam a stovkám prípadov, ktoré sú veľmi podobné tomu, ako ste to teraz, pani poslankyňa, povedali. Takže je mi ľúto, že nedokážem byť o nič presnejší, ale musím povedať, že všetky tieto prípady sa postupne riešia, šetria a ich výsledok nedokážem určite predvídať, možno len garantovať, že záujem ministerstva je a vždy aj bude, aby sa všetko urobilo čestne. Že sa to nedá urobiť tak rýchlo, ako by som si želal, s tým som sa už zmieril. Prípadov, ktoré sa tam vlečú roky, mnohé možno naozaj z nejakej zlovôle niektorých ľudí, lebo aj forenzný audit nám postupne odhaľuje, že množstvo ľudí umelo vyvolalo problémy, aby vytvorilo situáciu kde sa treba prejaviť, však viete, ako sa patrí zareagovať, áno. Takže určite sú to aj takéto dôvody, ale v tomto prípade nemôžem povedať nič konkrétnejšie, len toľko, že to patrí, žiaľ, medzi množstvo vecí, ktoré nám bude treba ešte vyriešiť. Ďakujem, skončil som. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.