Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Jarmila Halgašová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 2. 12. 2020 
Zadávateľ Jarmila Halgašová 
Otázka Vážená pani ministerka, je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ak príslušný krajský pamiatkový úrad vydá záväzné stanovisko zámeru výstavby v ochrannom pásme nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky, ktoré je v rozpore s rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky vzťahujúcim sa k tomuto ochrannému pásmu? 
Adresát ministerka kultúry SR Natália Milanová 
Dátum odpovede 3. 12. 2020 
Zodpovedal ministerka kultúry SR Natália Milanová 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne. Táto odpoveď bude o niečo kratšia. Ďakujem, vážená pani poslankyňa, za otázku. O vyhlásení ochranného pásma rozhoduje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 pamiatkového zákona pamiatkový úrad, pričom pamiatkový úrad vymedzí územie ochranného pásma a určí podmienky ochrany. Ochranné pásmo nie je v zmysle pamiatkového zákona pamiatkovým fondom, avšak slúži na ochranu pamiatkového fondu. V zmysle § 18 ods. 1 pamiatkového zákona je ochranné pásmo územie vymedzené na ochranu a usmernený rozvoj prostredia alebo okolia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny. Príslušný krajský pamiatkový úrad pri vydávaní záväzného stanoviska k zámeru výstavby v ochrannom pásme nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky posudzuje všetky skutočnosti, ktoré sú spôsobilé ovplyvniť hodnoty chránené pamiatkovým zákonom. To znamená, okrem žiadosti o vydania záväzného stanoviska a zámeru žiadateľa je krajský pamiatkový úrad pri vydávaní záväzného stanoviska viazaný rozhodnutím pamiatkového úradu. Konkrétne rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky o vyhlásení ochranného pásma. Myslím, že to som tu... ... ide o vydanie záväzného stanoviska zámeru žiadateľa je krajský pamiatkový úrad pri vydávaní záväzného stanoviska viazaný rozhodnutím pamiatkového úradu. Konkrétne rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky o vyhlásení ochranného pásma. Myslím, že to som tu otázku zodpovedala, tak zrozumiteľnejšie. To rozhodnutie pamiatkového úradu je nadradené akýmkoľvek iným počinom tých krajských pamiatkových úradov. 
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.