Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ondrej Dostál

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 25. 11. 2020 
Zadávateľ Ondrej Dostál 
Otázka Aký je výsledok preverovania postupu policajtov, ktorí sa na výročie Novembra 1989 na Námestí SNP v Bratislave nečinne prizerali, ako občania agresívne konfrontovali Fedora Gála a Petra Zajaca pri nakrúcaní dokumentárneho filmu režiséra Roberta Kirchhoffa? 
Adresát dočasne poverený minister vnútra SR Roman Mikulec 
Dátum odpovede 26. 11. 2020 
Zodpovedal dočasne poverený minister vnútra SR Roman Mikulec 
Odpoveď Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, ako každého slušného občana, aj mňa tento incident mrzí, bol to prejav úbohosti a nenávisti. Som presvedčený, že by sa takéto veci stávať nemali a ľudia by mali mať, a obzvlášť v dnešných časoch, oveľa viac porozumenia ako kedykoľvek predtým. Bohužiaľ, pred samotnými protestmi sme vyzývali ľudí, aby zvážili účasť na tomto podujatí vzhľadom na informácie, ktoré sme mali o plánovaných provokáciách, násilnostiach a podobných záležitostiach, a môžem vás uistiť, že o spomínaný incident sa zaujímam. Postup policajtov Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave je na základe pokynu riaditeľa krajského riaditeľstva predmetom kontroly vykonávanej odborom kontroly krajského riaditeľstva a vo veci sú zabezpečované podklady potrebné k rozhodnutiu, videozáznamy, vyjadrenia zainteresovaných policajtov. Kontrola doposiaľ nebola ukončená a z toho dôvodu nie je zatiaľ možné poskytnúť informácie k danej veci. Ďakujem, skončil som. 
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister, za odpoveď aj za jasné vyjadrenie názoru na ten, na ten incident, aj keď ja som sa viac pýtal teda na postup polície než, než na aktivity tých demonštrantov, ktorí tam napadli Petra Zajaca a Fedora Gála, a teda slovne napadli, ale teda rozumiem, že ešte prebieha, prebieha kontrola. Tak by som sa teda chcel jednak spýtať, že, že, či, kedy predpokladáte, že by, že by mohli byť známe výsledky tej kontroly, a možno aký je váš názor na, na takýto postup, postup policajtov v situácii, keď dochádza očividne podľa opisu tej situácie k tomu, že ľudia boli, boli slovne atakovaní inými ľuďmi, že či, či je správne, že polícia povie, že, že to majú nechať na 158, ak, ak by sa niečo, niečo dialo, a či by v takýchto situáciách nemala polícia zasahovať dôraznejšie, a pýtam sa to aj v tej súvislosti, že polícia bola čiastočne aj predmetom kritiky vzhľadom na ten zákrok ešte nie 17. novembra, ale, ale ešte predtým, že či nemala dôraznejšie zasiahnuť, lebo, lebo tí zhromaždení očividne porušovali zákaz zhromažďovania, očividne nedodržiavali povinnosť nosiť rúška. Ja chápem, že pri takom veľkom dave, ako bol 17. novembra potom na námestiach, ťažko kontrolovať nosenie rúšok, ale ten predchádzajúci protest nebol taký, taký masový, že či tam aj polícia nemala konať dôraznejšie, a, samozrejme, aj v takýchto situáciách ako tento incident. 
Doplňujúca odpoveď No nemyslím si, že, nemyslím si, že polícia v tom momente mala konať alebo nemala konať inak. Viete, to je vec názoru, samozrejmá vec, aj taktiky, aj tých okolností, ktoré tam na tom mieste boli. Je asi celkom, nemôžme si myslieť, že polícia bude konať pri každom slovnom nejakom, pri nejakej slovnej hádke napriek tomu, že si uvedomujem a zopakujem to, že ma mrzí tento incident z toho ľudského hľadiska, ale nebolo ani z môjho pohľadu, ale, samozrejme, nechcem sa teraz k tomu vyjadrovať celkovo, pretože naozaj prebieha kontrola v tejto veci, počkajme si na tie závery. Z môjho pohľadu celý ten zákrok, čo sa týka 17. novembra, bol zvládnutý veľmi kvalitne a veľmi dobre zo strany polície. Samozrejme, že sú názory, že bol zákaz zhromažďovania, ľudia nenosili rúška, to je skôr apel na tých ľudí, ktorí to zvolávali a ktorí tých ľudí tam pozvali, aj samotných ľudí, ktorí sa zúčastnili, keďže nedodržiavali nariadenia hlavného hygienika, resp. Úradu verejného zdravotníctva. V mnohých prípadoch sa koná a bude sa konať aj v správnom konaní, aj v trestnoprávnom konaní. Takže ale čo sa týka samotného toho incidentu, na ktorý ste sa pýtali, prebieha kontrola. Ja, samozrejme, vás potom budem informovať o jej výsledkoch. (Reakcia z pléna.) Neviem vám, nechcem teraz povedať čas vzhľadom na to, že sú tam niektoré úkony, ktoré treba vykonať, a ťažko sa teraz povie, že v akom čase, ale, samozrejme, naším cieľom nie je, aby sme to zdržovali. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.