Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ondrej Dostál

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 4. 11. 2020 
Zadávateľ Ondrej Dostál 
Otázka Úrad verejného zdravotníctva SR vo svojich usmerneniach ohľadom čeleniu pandémii COVID-19 odporúča, aby zamestnávatelia zvážili riziko šírenia ochorenia na pracovisku a umožnili aspoň časti zamestnancov home office. Aké sú aktuálne skúsenosti vášho ministerstva, resp. podriadených organizácií rezortu s home office? Využívate možnosť udeliť zamestnancom prácu z domu v súčasnom období? 
Adresát dočasne poverený minister vnútra SR Roman Mikulec 
Dátum odpovede 5. 11. 2020 
Zodpovedal dočasne poverený minister dopravy SR Andrej Doležal 
Odpoveď Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ako už bolo povedané, odpovedám v mene ministra vnútra. Vážený pán poslanec, áno, využívame na ministerstve vnútra inštitút home office v zmysle Zákonníka práce. V súvislosti s nárastom nových prípadov ochorenia COVID a vyhlásením núdzového stavu umožňuje služobný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu zamestnancom v štátnozamestnaneckom pomere, zamestnancom vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme a tiež zamestnancom v pracovnom pomere podľa ustanovení Zákonníka práce prácu z domu, tzv. home office. Umožnenie vykonávať prácu z domu je podľa zákona 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a podľa zákona 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov vylúčená u príslušníkov Policajného zboru, profesionálnych hasičov Hasičského a záchranného zboru a záchranárov Horskej služby. Práca z domu je v rámci služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky realizovaná na jednotlivých útvaroch, zariadeniach a organizáciách, pričom sa, samozrejme, berie do úvahy druh a povaha práce zamestnancov. S využitím inštitútu práce z domu máme doposiaľ pozitívne skúsenosti a ohlasy zo strany nadriadených i samotných zamestnancov, a to z dôvodu, že plnenie služobných a pracovných úloh je zabezpečené a zamestnanci nie sú vystavovaní potenciálnemu riziku nakazenia sa. Ďakujem, skončil som a v prípade otázok som pripravený ich tlmočiť pánovi ministrovi.  
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister, a teda za sprostredkovanie odpovede pána ministra vnútra. A tak, keď vás tu mám, tak sa chcem spýtať, či náhodou nemáte poznatky aj o tom, či sa home office uplatňuje aj na vašom ministerstve alebo, alebo v rámci vášho rezortu, ale samozrejme, že nebola to otázka na vás, takže ak poviete, že nie, neviete o tom, tak ako berem to.  
Doplňujúca odpoveď Viem o tom a bolo to odporúčané na tých pracovných pozíciách, kde to pracovná povinnosť dovoľovala. Mali sme to tak aj v prvej vlne, usmernil som tak zamestnancov aj v druhej vlne prostredníctvom generálneho tajomníka služobného úradu. Problém máme s tým, že niektoré interné informačné systémy sú prístupné iba z ministerstva. Nemáme dostatočný počet tzv. VPN-iek, alebo teda remot prístupov na ministerstvo zabezpečených, takže to funguje asi tak, že zamestnanec je doma a príde do práce odklikať, vypodpisovať, urobiť tie činnosti, ktoré nemôže urobiť z domu, na tú nevyhnutnú, na ten nevyhnutný čas a následne ide, ide späť na home office. Ale spustili sme, nechytajte ma, prosím, za slovo, už obstarávanie aj na doplnenie tých VPN licencií, aby mohli tieto prístupy robiť z domu.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.