Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Peter Liba

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 23.9.2020 
Zadávateľ Peter Liba 
Otázka Vážený pán minister hospodárstva, ešte v roku 2018 spoločnosť MH Invest II podpísala memorandum o porozumení s mestom Košice a letiskom Košice. Cieľom memoranda bolo podporiť a urýchliť realizáciu dobudovania infraštruktúry v priemyselnom parku Košice - Pereš. V rámci realizácie projektu je plánované vybudovanie nového cestného a električkového prístupu na letisko Košice a k objektom v priemyselnom parku Košice - Pereš. Pán minister, kedy budú začaté a ukončené práce na realizácií projektu? 
Adresát podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík 
Dátum odpovede 24.9.2020 
Zodpovedal podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne, chcem sa spýtať, pán poslanec Liba či je prítomný. Aha, pozdravujem. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku, lebo týka sa oblasti, ktorej sa intenzívne venujeme, ale ja som až do tejto vašej otázky nevedel, že takéto niečo je, a preto mi dovoľte vám odslova doslova prečítať odpoveď, aj pre mňa sú to nové veci. Vážený pán poslanec, cieľom projektu zlepšenie infraštruktúry v Priemyselnom parku Košice - Pereš, ktorý bol schválený ministerstvom hospodárstva 28. septembra 2017, teda dosť presne pred troma rokmi, je zlepšenie a dobudovanie infraštruktúry v Priemyselnom parku Košice - Pereš, vrátane zabezpečenia nového cestného a električkového prístupu na Letisko Košice a k objektom v samotnom priemyselnom parku. Za týmto účelom bolo plánované vybudovanie cestnej komunikácie s mimoúrovňovým napojením na komunikáciu R2, električkovú trať a verejné parkovisko. Odhadované náklady 27 miliónov eur sú kryté finančnými prostriedkami získanými navýšením základného imania v spoločnosti MH Invest II, peňažným vkladom v uvedenej výške, a to na základe rozhodnutia jediného spoločníka, teda rozhodnutím ministerstva hospodárstva. Časť tohto projektu mala byť realizovaná v súčinnosti so spoločnosťou Erste Groupe Immorent Slovensko, s. r. o., ako vlastníkom pozemkov a držiteľom povolení v pripravovanej cestnej komunikácii. Spoločnosť MH Invest II v rámci prípravy projektu uzavrela s viacerými dotknutými subjektami memorandá o spolupráci, a to konkrétne s mestom Košice 12. júla 2018, čo mestská rada schválila už v máji, koncom mája 2018 a takisto aj mestským zastupiteľstvom. Druhé memorandum so spoločnosťou, druhé memorandum bolo uzavreté so spoločnosťou Dopravný podnik mesta Košice, august 2018. Tretie memorandum so spoločnosťou U-Shin Slovakia september 2018 a štvrté memorandum so spoločnosťou Letisko Košice z októbra 2018. Spoločnosť MH Invest II v súčasnosti z dôvodu súdneho konania prebiehajúceho na Krajskom súde Košice pod spisovou značkou, ja vám potom tú odpoveď rád dám, v ktorom si žalobca uplatňuje voči žalovanému Erste Group Immorent Slovensko a žalovanému Minebea Slovakia vlastnícky nárok v časti pozemkov, na ktorých má byť projekt realizovaný. A po b) ten, po b) je dôvod nesúhlas spoločnosti Erste Group Immorent Slovensko prevziať na seba časť rizika pri realizácii projektu. No a preto bol z týchto dvoch dôvodov, čo som uviedol, príprava projektu bola preto pozastavená, a to až do právoplatného rozhodnutia v konaní, ktoré aktuálne prebieha na Krajskom súde Košice, v Košiciach, nakoľko jeho pokračovanie v súčasnom stave nejednoznačnosti určenia právoplatného vlastníka nehnuteľností je na základe vypracovaných právnych analýz značne rizikové. No a na záver. Spoločnosť MH Invest II intenzívne komunikuje so spoločnosťou Erste Group Immorent Slovensko vo veci prebiehajúceho súdneho sporu, ako aj možnosti pokračovať v príprave predmetného projektu, pričom najbližšie stretnutie s predstaviteľmi spoločnosti Erste Group je plánované na stredu 30. 9., čiže budúci týždeň. Ak to bude v poobedňajších hodinách, tak sa ho zúčastním aj osobne, doobeda máme vládu, aby som teda zistil, že kde teda je naozaj problém. Toľkoto k mojej odpovedi. 
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.