Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Filip Kuffa

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 23. 9. 2020 
Zadávateľ Filip Kuffa 
Otázka Pán minister, na facebookovej stránke s názvom Polícia Slovenskej republiky sú pod rôznymi statusmi nenávistné komentáre, v ktorých sa často vyhrážajú prispievatelia smrťou alebo zmrzačením. Ako riešite toto vyhrážanie? Koná Polícia Slovenskej republiky v týchto veciach? 
Adresát minister vnútra SR Roman Mikulec 
Dátum odpovede 24. 9. 2020 
Zodpovedal minister vnútra SR Roman Mikulec 
Odpoveď Vážený pán poslanec, odbor počítačovej kriminality Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru sa zaoberá každým podnetom, ktorý mu je doručený, a teda aj podnetmi týkajúcimi sa komentárov na rôznych sociálnych sieťach, čiže aj na Facebooku Policajného zboru Slovenskej republiky. Každý podnet je preverený a v prípade, že komentár, obrazový alebo obrazovo-zvukový príspevok na sociálnej sieti vykazuje priamo spáchanie alebo podozrenie zo spáchania niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone, je takýto obsah zdokumentovaný a podnet je následne odstúpený na vecne a miestne príslušný útvar policajného zboru na ďalšie konanie. V prípade, že administrátori sociálnej siete Facebook Policajného zboru Slovenskej republiky zachytia komentáre, pri ktorých existuje podozrenie zo spáchania trestného činu, informujú o ich obsahu Úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru. Rovnako postupujú, ak sú na nevhodné komentáre upozornení zo strany širokej verejnosti. V prípade porušenia pravidiel slušnej diskusie, ktoré sú zverejnené na stránke, je danému užívateľovi dočasne alebo trvalo zablokovaný prístup na stránku. Okrem toho je každý užívateľ poučený pri odoslaní akejkoľvek súkromnej správy z jeho strany smerom k Policajnému zboru, aby v prípade bezprostredného ohrozenia použil linky tiesňového volania. Uvedená informácia je používateľovi doručená automatickou odpoveďou. V prípade, že nahlásený komentár iným užívateľom, či už v rámci stránky Policajného zboru na Facebooku alebo akejkoľvek inej stránky si vyžaduje promptnú kooperáciu s oznamovateľom, tomuto je poskytnutá informácia, ako by mal v ďalších krokoch postupovať. Za účelom zabezpečenia slušnej diskusie bol zriadený zoznam vulgárnych slov v administratívnej časti Facebooku, ktorý má zabezpečiť, aby sa komentáre obsahujúce takéto slová nikomu nezobrazovali. Na záver je nutné dodať, že ak si ktokoľvek zo širokej verejnosti všimne, či už na stránke policajného zboru alebo na akejkoľvek inej stránke komentár, ktorý v ňom vyvoláva podozrenie z trestného činu, mal by túto skutočnosť ohlásiť osobne na najbližšom policajnom oddelení, alternatívne prostredníctvom stránky policajného zboru na Facebooku, kde mu budú poskytnuté ďalšie informácie. Keďže na slovenskom Facebooku je denne zverejňovaných niekoľko sto tisíc komentárov a statusov, nie je možné zabezpečiť kontrolu každého jedného z nich, preto je nevyhnutá spolupráca so širokou verejnosťou s cieľom eliminovania nevhodných komentárov. Ďakujem, skončil som. 
Doplňujúca otázka Áno, mám doplňujúcu otázku a uvediem aj zopár príkladov, pretože si myslím, že to je hanba tejto facebookovej stránky. Potom nech nepúšťa tam tie komentáre. Napríklad: chytiť ho a hádzať do neho kamene, pokiaľ by neskapal, ruky mu dolámať tomu, ani nemôžem citovať ďalej, lebo používa vulgárne slová. To tiež musím vynechať. Píp, čierny, zdegenerovanci, zdegenerovaný pankhart, píp, a tak ďalej, a vy poviete, že my to máme teda dohľadávať a dávať podnety. Prepánajána, veď to je facebooková stránka Polície Slovenskej republiky. Čiže čaká polícia na to, aby sme my začali posielať podnety? To nemyslíte vážne. 
Doplňujúca odpoveď Ja som nepovedal, aby ste ich vy posielali. Ja som povedal, že ktokoľvek zistí a samozrejme, som aj povedal to, že s týmito podnetmi sa zaoberá aj policajný zbor, aj príslušné útvary. Ale samozrejme, pokiaľ ktokoľvek zistí, že dochádza k takejto a že sa to nerieši, tak má, samozrejme, možnosť podať podnet takisto. Každý jeden z občanov Slovenskej republiky. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.