Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Igor Hus

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 16.9.2020 
Zadávateľ Igor Hus 
Otázka Vážený pán minister, v súvislosti s dlhodobo kritickou a permanentne kolabujúcou dopravnou situáciou na komunikácii cesty I. triedy I/65 a ciest III/2143 a III/2142 - križovatka v obci Košťany nad Turcom sa vás pýtam, aké relevantné kroky vykonalo, resp. plánuje vykonať vaše ministerstvo na zlepšenie uvedenej situácie a v akom časovom horizonte. 
Adresát minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal 
Dátum odpovede 17.9.2020 
Zodpovedal minister vnútra SR Roman Mikulec 
Odpoveď Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec, Slovenská správa ciest ako správca cesty I/65 v súčasnosti pripravuje investičnú akciu I/65 Košťany nad Turcom - križovatka, ktorej cieľom je zvýšiť kapacitu a taktiež bezpečnosť na predmetnej priesečnej križovatke. Aktuálne je pre túto investičnú akciu spracovaná, spracovaná dopravná štúdia, v rámci ktorej bola analyzovaná dopravná situácia na dotknutej križovatke a sú navrhnuté dopravno-kapacitne vyhovujúce variantné riešenia a jej úpravy. Predpokladaný termín realizácie stanovený na rok 2023, avšak skutočný termín je závislý od priebehu prípravy a zabezpečenia finančných prostriedkov na predmetnú stavbu. Chcem vás ubezpečiť, že ministerstvu dopravy a výstavby, ako aj Slovenskej správe ciest záleží na čo najrýchlejšom odstránení nevyhovujúceho stavu na úsekoch ciest prvej triedy a na ich udržaní v kvalitatívne dostačujúcom a prevádzkyschopnom stave. Ďakujem za pozornosť. 
Doplňujúca otázka Dobre, ďakujem. Ja budem ešte kontaktovať ministerstvo dopravy, viac-menej ten časový posun, ktorý je, bol sľubovaný možno za predchádzajúcej vlády, stále sú tam časové posuny, kde jednoducho tá doprava tam kolabuje. Oslovili ma viacerí starostovia z okolitých obcí, snažíme sa tú vec riešiť. Takže verím, že nájdeme nejaké zhodné riešenie ďalej. Ešte raz ďakujem. 
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.