Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Filip Kuffa

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 8. 7. 2020 
Zadávateľ Filip Kuffa 
Otázka Pán minister, robí ministerstvo ďalšie kroky k tomu, aby prešla správa chránených území do gescie Ministerstva životného prostredia? 
Adresát podpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján Budaj 
Dátum odpovede 9. 7. 2020 
Zodpovedal podpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján Budaj 
Odpoveď Ďakujem pekne, pán poslanec. Otázka je trošku nejasná, preto sa pokúsim do toho vniesť pojmy, ktoré, ktoré budú zreteľnejšie. Ministerstvo, samozrejme, má v gescii správu chránených území, čiže v tomto zmysle by som mohol vašu otázku akoby odbiť, pretože sa pýtate na vec, ktorá odjakživa takto stojí. Ministerstvo má v gescii správu chránených území aj národných parkov. Predsa ale pár slov k tomu, lebo myslím, že máte na mysli skôr pozemky. Správu na tých pozemkoch ministerstvo vykonáva, pozemky sú v rôznych vlastníckych vzťahoch. Veľkú časť tých pozemkov vlastní ale štát a to sú najmä Štátne lesy z rezortu pôdohospodárstva. Nemalú časť vlastnia súkromné osoby alebo urbárne spoločenstvá, v našich národných parkoch to tvorí približne jednu polovicu. To je veľmi veľa, samozrejme, najmä ak si uvedomíme, že napríklad bývalá vláda položila veľmi ambiciózny cieľ, aby sa v národných parkoch vyhradilo práve 50 %, ešte raz pripomeniem, 50 % vlastnia privátne osoby a urbariáty, aby sa vyčlenilo 50 % ako bezzásahová zóna. Čiže tento veľmi náročný plán ja rešpektujem a som plne presvedčený, že jeho vízia je správna, na druhej strane tie čísla, tak ako som vám ich povedal, pán poslanec, hovoria jasnou rečou, je to mimoriadne ťažká úloha. Česká republika venovala celú dekádu tomu, aby kus po kuse po prebehnutých reštitúciách upravila vlastnícke pomery v štátnych lesoch tak, v Národných parkoch tak, aby 100 % územia národných parkov nielen spravovala, ale riadil a vlastnil štát. Je tam taká potom zvýšená autonómia, výrazne zvýšená autonómia národných parkov, ktoré mnohé, mnohé veci správy toho územia prevzali do vlastných rúk. U nás je to taká delená správa, preto je to vlastníctvo, doteraz sa nezjednotilo. Delená správa napríklad v takom TANAP-e, čo je teda náš najznámejší a iste aj medzinárodne najnavštevovanejší a najviditeľnejší národný park, obsahuje ešte aj Štátne lesy TANAP-u, potom obsahuje súkromných vlastníkov, obsahuje samotný TANAP, no a potom sú tam obce, je tam riadenie, samozrejme, obce Vysoké Tatry, čiže vidíme, že keď napríklad sa človek začne zaujímať o to, ako by mohlo a malo vyzerať Štrbské Pleso, tak narážame na celý, celý balík problémov s tým, že kto vlastne má akú kompetenciu. Nám sa zdá, mnohým, že tam by mala naozaj bez akýchkoľvek otáznikov dominovať ochrana prírody a ochrany aj toho skvostu, akým Štrbské pleso je, samozrejme, sú developeri a podnikatelia, ktorí by z toho najradšej urobili lunapark. Ja sa ako minister v rámci svojich nie veľkých kompetencií voči takýmto rozhodnutiam snažím aj v tomto prípade konať, ale hoci máme správu chránených území v gescii, teda ešte raz sa vraciam k otázke, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, napriek tomu je, sú tie vzťahy a riadenie týchto území veľmi komplikované. Mojím zámerom, na záver by som si dovolil, nechcem naťahovať čas samoúčelne, na záver by som si dovolil povedať, že mojím zámerom, hoci my sme ten plán o 50 % zábere bezzásahových území v národných parkoch nevytyčovali, možno aj zato žiadne predošlé vlády nevytyčovali, lebo si boli vedomé tejto roztrieštenosti majetkových vzťahov, som odhodlaný túto víziu napĺňať a verejne aj všetkými nástrojmi, ktoré ministerstvo má, sa zasadzujem za to, aby aj v spolupráci s ostatnými ministerstvami na prvom mieste, samozrejme, s ministerstvom pôdohospodárstva a jeho správou voči Štátny lesom, aby sme dosiahli, že národné parky budú naozaj mať zdravé jadrá bezzásahového lesa. 
Doplňujúca otázka Ďakujem. Pán minister, správne ste to odhadol, mal som na mysli správu pozemkov, nie správu chránených území. Chcem sa opýtať ešte, samozrejme, že je vlastníctvo štátne a neštátne, a čo sa týka toho štátneho vlastníctva, či idete podniknúť nejaké kroky, lebo tam v podstate pri štátnych pozemkoch rozhodujete vy, či idete podniknúť nejaké kroky, pretože v médiách to prebehlo, hej, že to pôjde pod váš rezort a odhad času, že v akom časovom horizonte si myslíte, že by to bolo možné, aby správa štátnych pozemkov z ministerstva pôdohospodárstva, čo sa týka hlavne lesných pozemkov, by prešla pod správu ministerstva životného prostredia. 
Doplňujúca odpoveď Ďakujem za doplňujúcu otázku. No je to závažný plán. Minister pôdohospodárstva deklaruje naďalej túto víziu, on sám robí opatrenia v Štátnych lesoch, ktoré si predsavzal na ozdravenie vzťahov a na zlepšenie kondície slovenských lesov, a, samozrejme, toto prevedenie na prvom mieste práve v národných parkoch určite chceme zrealizovať. Ale ako som už zdôraznil, aj po prevedení všetkých pozemkov Štátnych lesov pod ministerstvo životného prostredia ostáva ten veľmi ťaživý ťaživé dedičstvo minulosti, že sa totiž reštituovalo aj v národných parkoch, ľuďom sa nevyplatili odmeny, alebo teda ich, ich majetkové nároky. Vzniká tam fatálna kolízia záujmov, pretože tí majitelia chcú ťažiť, štátna ochrana chce chrániť. Ako viete, sme v infringemente napríklad kvôli ochrane, ochrane hniezdiť hlucháňa a tam vidíme, že kam tieto nevyjasnené záujmy alebo nedohodnuté záujmy viedli a vedú. Trvá to už desiatky rokov, ja chcem veriť, že aj vďaka dobrej spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva a s pánom ministrom Mičovským my s touto, fatálnym konfliktom ochranári verzus lesníci pohneme a naozaj urobíme opatrenia, aby víťazom bola slovenská príroda. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.