Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Alexandra Pivková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 3.6.2020 
Zadávateľ Alexandra Pivková 
Otázka Vážený pán minister, uvažuje súčasné vedenie rezortu o novom zákone o poľovníctve a súvisiacej legislatíve (vykonávacie vyhlášky) a zároveň viete povedať, v akom časovom horizonte a ako ministerstvo predpokladá v tomto zákone riešiť škody poľovnou zverou v poľnohospodárstve a lesníctve? 
Adresát minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský 
Dátum odpovede 4.6.2020 
Zodpovedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský 
Odpoveď Ďakujem. Vážená pani poslankyňa, áno vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky navrhlo do Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2020 zaradiť návrh nového zákona o poľovníctve. Návrh zákona bude predložený vláde Slovenskej republiky v mesiaci december tohto roku. Predmetom tohto zákona bude prioritné riešenie škôd spôsobených zverou na lesných a poľnohospodárskych kultúrach. Výška u zveri bude stanovená podľa reálnych škôd a nie podľa tabuliek ako tomu bolo doteraz. To je oficiálna informácia a ja by som k nej doplnil to, že ak máme nejaký problém v poľovníctve, tak isteže je ich viac ako jeden, ale dovolím si povedať veľmi jasne, že práve škody zverou sú problémom najväčším a že sme sa dostali do situácie, že sa budeme musieť rozhodnúť, či chceme mať, konkrétne z lesníckeho pohľadu, pestovaný les, alebo chovanú lesnú zver. Škody sú likvidačné, spôsobujú obrovské úbytky na kvalite lesných porastov, na kvalite poľnohospodárskych kultúr a práve tu nejdeme objaviť Ameriku ani koleso, skúsenosti napr. z Bavorska sú také, že sa nestanovujú škody tak ako sme si to roky zvykli, že máme nejaké jarné kmeňové stavy, máme tabuľkové počty. ono sa to odstrieľa, poľovníci sú spokojní a hovoria, hľa, veď my sme splnili a škody nás nezaujímajú na lese. Je to katastrofálny pohľad, my vieme, že ide o symbiózu lesa a zveri a že musí byť tu miera, do ktorej zasiahne človek, aby ju udržal, a preto bude sa dovtedy poľovať podľa tohto zákona, samozrejme ide o nastavenie v tejto chvíli, neviem presne špecifikovať, kým budú škody zverou. Pokiaľ budú škody zverou, tak samozrejme budú sa musieť hradiť, bude z toho obrovský tlak na poľovníkov, prevádzkovateľov revírov a kým budú tieto škody, tak budú sa aj musieť zvyšovať plány lovu. Jednoducho povedané, možno sa to nebude páčiť mnohým poľovníkom, ale lesný hospodár bude musieť byť a bude v tomto zmysle nadradený nad hospodára poľovníckeho, pretože nie je možné, aby sme sa hnali za trofejami, aby sme zanedbávali veľké množstvo zveri, ktorá je bez trofejí a hovorím si, čo nás po nej, my potrebujeme hlavne splniť formálny plán lovu a máme záujem na trofejách. Trofejománia je nezdravý pohľad, poľovníci často hovoria, že sú milovníci prírody a ak to chcú dokázať, budú musieť zásadným spôsobom zmeniť svoje správanie a nový zákon o poľovníctve ich bude k tomu veľmi intenzívne inšpirovať. Ďakujem, skončil som. 
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.