Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Darina Gabániová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 18. 9. 2019 
Zadávateľ Darina Gabániová 
Otázka Pán premiér, aký význam majú výjazdové rokovania vlády pre konkrétny - navštívený región?  
Adresát predseda vlády SR Peter Pellegrini 
Dátum odpovede 19. 9. 2019 
Zodpovedal predseda vlády SR Peter Pellegrini 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne. Mrzí ma, že tu nie je pani poslankyňa, tešil som sa na odpoveď na jej otázku. Ale ďakujem aj vám, pani poslankyňa, za vašu otázku. Vlády Slovenskej republiky uplatňujú už viac ako 10 rokov prax tzv. výjazdových zasadaní v jednotlivých okresoch Slovenska, ktoré sa konajú v regiónoch, v ktorých sa dlhodobo prejavujú sociálne a ekonomické problémy. Podľa programového vyhlásenia si vláda uvedomuje nevyhnutnosť zabezpečovať podmienky pre lepší výkon a koordináciu územného rozvoja so špeciálnym zreteľom na menej rozvinuté okresy. V súčasnosti je do zoznamu najmenej rozvinutých okresov zaradených 20 okresov z Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja. Do prípravy a priebehu výjazdových zasadaní vlády sú zapojení predstavitelia príslušného okresu, zástupcovia miestnej samosprávy, podnikateľov, poľnohospodárov, ako aj neziskového sektora. Rokovania vlády sú tiež predmetom záujmu aj širšej verejnosti v danom regióne. Sú užitočné rovnako aj na diskusiu s predstaviteľmi samospráv v týchto regiónoch. Pozitívne je prijímaná skutočnosť, že účastníkmi týchto rokovaní sú pravidelne tiež predstavitelia krajských inštitúcií – prokuratúry, súdu aj Policajného zboru, čo dáva rokovaniam vlády a súvisiacim diskusiám potrebný komplexnejší rozmer. Výjazdové rokovania vlády majú svoj význam. Počas obdobia, keď som na čele slovenskej vlády, zhruba polovica rokovaní bola v regiónoch a polovica bola v Bratislave. Absolvovali sme 77 rokovaní vlády, z toho 30 rokovaní bolo výjazdových v regióne, to znamená, skoro polovica. Napĺňame tým prísľub a priority, ktoré som po nástupe do funkcie dal, že vláda nesmie rozhodovať len z Bratislavy. Vláda musí byť prítomná aj v regiónoch, aby vnímala, ako sa ľuďom v regiónoch žije, čo ich reálne trápi, a aby prijímala opatrenia na odstraňovanie týchto problémov v konkrétnych okresoch. Prospieva to nielen mne ako predsedovi vlády, ale aj každému ministrovi, ktorý keď do regiónu príde, na tvári miesta môže zistiť presne, či politika, ktorú presadzuje, padá na úrodnú pôdu a ako ju oceňujú ľudia alebo kde sa stáli nejaké chyby, ktoré treba opraviť. Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov umožňuje koncentráciu nástrojov, opatrení a finančných zdrojov na rozhýbanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zamestnanosti. Zároveň predpokladá podporu lokálnych iniciatív, podporuje motivácie pre spoločný postup miest a obcí v okrese a toto všetko je kombinované s opatreniami na úrovni samosprávneho kraja a na centrálnej úrovni. Záväzným dokumentom zameraným na odstraňovanie sociálno-ekonomického zaostávania sú takzvané Akčné plány rozvoja okresu, ktoré vždy prijíma vláda Slovenskej republiky. A ambíciou vlády je akčnými plánmi napomôcť vyrovnávaniu rozdielov medzi východom a západom nášho štátu. Akčný plán spája aktivity štátu s aktivitami samosprávy, ako aj s aktivitami podnikateľov, ktorí v tomto regióne pracujú, a ich zámerom je vytvorenie nových pracovných miest. To je ten základný cieľ, ktorý vždy sledujeme. Doteraz schválené akčné plány sa ukazujú ako rešpektovaný nastroj pomoci regiónom, osobitne pri riešení problémov spojených s vysokou nezamestnanosťou. Tieto plány sú detailizované v ročných prioritách realizácie akčných plánov okresov. Vo viacerých okresoch bol podporený rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, ale tiež aktivity v oblasti služieb či životného prostredia. Podporená bola aj sociálna ekonomika a lokálna zamestnanosť s dôrazom na adaptáciu nízko kvalifikovanej pracovnej sily v jednotlivých okresoch a zrealizovali sa tu rekonštrukcie komunikácií, chodníky, mosty, školy, bezbariérové prístupy, zdravotnícke zariadenia, športové areály a podobne. Osobitný význam má vždy podpora predprimárneho a primárneho vzdelávania, ako aj stredoškolských centier prípravy na budúce povolanie. Tieto aktivity sú dôležité zo širšieho hľadiska, pretože v niektorých okresoch sa požaduje doviezť ľudí z Ukrajiny alebo iných častí Európy, keďže firmy v danom regióne nie sú schopné nájsť kvalifikovaných zamestnancov. Nedostatok remeselne zdatných pracovníkov nielen v zaostávajúcich okresoch Slovenska začína byť čoraz väčším a väčším problém, ktorý je potrebné riešiť. Potrebná je pritom aj zmena vnímania remeselných profesií našou slovenskou spoločnosťou. Nech naši mladí naozaj dostanú do rúk remeslo, pretože ono má a bude mať, tak ako sa hovorí na Slovensku, zlaté dno a pri tom zamestnáme našich ľudí a nezaťažíme náš sociálny systém. Chcem povedať, že s veľkou spokojnosťou môžem povedať, že sa nám podarilo po presune regionálneho rozvoja priamo pod podpredsedu vlády pre investície a informáciu pána Richarda Rašiho akcelerovať čerpanie príspevkov, ktoré súvisí s naplnením akčného plánu, a musím povedať, že počas našich kontrolných výjazdov, pretože my chodíme každý rok do daného okresu sa pozrieť na to, ako sme sa posunuli ďalej, môžem konštatovať, že na tlačových konferenciách informujeme pravidelne o tom, že tie ciele, ktoré sme si dali, sa v mnohých prípadoch podarilo naplniť už o niekoľko rokov skôr a v mnohých okresoch sme dokonca dosiahli lepšie výsledky, ako sme si vôbec predtým predsavzali. Takže áno, tieto výjazdové rokovania majú veľký význam a pomáhajú overovať priamo v praxi a na tvare miesta politiky, ktoré jednotliví rezortní ministri presadzujú. Ďakujem veľmi pekne.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.