Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Darina Gabániová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 11. 9. 2019 
Zadávateľ Darina Gabániová 
Otázka Pán premiér, aké témy sú dôležité pre štáty V4, ktoré je potrebné tlmočiť na pôde EU? Aké témy budete prerokovávať na stretnutí V4? 
Adresát predseda vlády SR Peter Pellegrini 
Dátum odpovede 12. 9. 2019 
Zodpovedal podpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR László Sólymos 
Odpoveď Ďakujem pekne. Vážená pani poslankyňa, dovoľte mi na úvod zdôrazniť, že V4 je pre nás trvalým prioritným formátom a nástrojom regionálnej spolupráce, konzultačnou platformou, prvou voľbou pri hľadaní spojencov na európskej úrovni a garantom stability v regióne. Nedávno skončené slovenské predsedníctvo ukázalo, že V4 má širokú pozitívnu agendu a vie prinášať konštruktívne riešenia s pridanou hodnotou pre región i celú Európsku úniu. Počas nášho predsedníctva sme dosiahli pokrok v príprave projektu vysokorýchlostnej železnice spájajúcej hlavné mestá V4, pri vytvorení bojovej skupiny V4 (aktívna od júla 2019), pri presadzovaní spoločných záujmov v oblastiach ako kohézna politika a viacročný finančný rámec, poľnohospodárstvo, ekonomika a financie, migrácia, ochrana vonkajších hraníc Európskej únie vrátane rozpracovanie projektu V4 plus Nemecko v Maroku a pri principiálnej podpore procesu rozširovania Východného partnerstva. Tieto témy a iniciatívy, ktoré chceme spoločne nastoľovať na pôde Európskej únie, kontinuálne prevzalo české predsedníctvo, ktorého program obsahovo nadväzuje na program slovenského predsedníctva V4. Potvrdzuje to aj agenda dnešného summitu premiérov krajín V4. Hlavnými témami stretnutia sú návrh novej Európskej komisie, vývoj vo Veľkej Británii a brexit, rozširovanie Európskej únie, klimatické zmeny a príprava klimatického summitu v New Yorku 23. 9. 2019, viacročný finančný rámec Európskej únie 2021 – 2027, príprava summitu Friends of Cohesion v Prahe 5. 11. 2019 a projekt V4 plus Nemecko v Maroku na riešenie príčin migrácie. Na dnešnom stretnutí premiérov V4 bola možnosť vymeniť si s partnermi vo V4 naše názory ohľadom cieľov budúcej Európskej komisie. Vyjadrili sme spokojnosť s navrhnutými oblasťami, ktoré budú zverené našim zástupcom v novej Európskej komisii, a teší nás, že dezignovaná predsedníčka Európskej komisie nakoniec uznala náš argument o nutnosti geografickej vyváženosti a nášmu regiónu zverila dva posty podpredsedov Európskej komisie. Navrhnutých komisárov čaká ešte neľahké grilovanie v Európskom parlamente, pri ktorom si poslanci preveria schopnosti a odhodlanie našich nominantov. Pokiaľ ide o brexit, patová situácia pretrváva, Londýn nepredložil žiadne alternatívne návrhy, ktoré by riešili hlavné námietky voči írskej poistke. Dohoda o vystúpení pre nás zostáva jediným relevantným právnym základom, ak chce Spojené kráľovstvo opustiť Európsku úniu usporiadaným spôsobom. Sme však plne pripravení pozrieť sa na alternatívne britské návrhy k írskej poistke, ak budú právne uskutočniteľné a v súlade s dohodou o vystúpení. Treba tiež dodať, že riziko scenára vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody nikdy nebolo väčšie ako dnes a môžeme očakávať žiadosť o ďalšie predĺženie brexitu do konca januára 2020. Posúdenie tejto žiadosti bude v jednomyseľnom rozhodnutí členských štátov Európskej únie. Diskusia o budúcnosti Európy naberá novú dynamiku, pričom do popredia sa pravdepodobne dostanú najmä návrhy francúzskeho prezidenta Macrona. Ursula von der Leyen už avizovala prípravu konferencie o budúcnosti Európy, ktorá má začať v lete 2020 a trvať minimálne dva roky. Slovenská republika sa prikláňa k využitiu plného potenciálu už existujúcich pravidiel a nástrojov a víta návrh pokračovať v občianskych konzultáciách o budúcnosti Európskej únie. Do záverečnej a rozhodujúcej fázy vstupujú aj rokovania o viacročnom finančnom rámci 2021 – 2027, preto sa tejto téme venujú aj premiéri na dnešnom stretnutí V4. Slovensko k rokovaniam od začiatku pristupuje veľmi konštruktívne. Podporujeme, aby sa navýšili prostriedky na nové výzvy, ako je digitalizácia, boj proti klimatickým zmenám či lepšie riadenie migrácie. Našimi prioritami i naďalej zostávajú už tak tradičné politiky – politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska politika. Obe potrebujú v budúcom období flexibilné implementačné pravidlá. Jedine tak budeme môcť lepšie reflektovať individuálne potreby členských krajín a finančné prostriedky budú vynakladané efektívnejšie. O viacročnom finančnom rámci 2021 – 2027 sa v najbližších mesiacoch bude rokovať naozaj intenzívne. Čakajú nás rokovania... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim pre vyčerpaný časový limit.)  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.