Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Klus

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 16. 5. 2018 
Zadávateľ Martin Klus 
Otázka Vážený pán minister, v súvislosti s ratifikovanou Parížskou klimatickou dohodou sa vás chcem spýtať, aké konkrétne kroky podnikla doposiaľ Slovenská republiky v naplnení vytýčených cieľov uvedených v tomto dokumente? 
Adresát dočasne poverený vedením Ministerstva životného prostredia SR László Sólymos 
Dátum odpovede 17. 5. 2018 
Zodpovedal dočasne poverený vedením Ministerstva životného prostredia SR László Sólymos 
Odpoveď Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, Európska únia k parížskej dohode zaviazala k celkovému zníženiu emisií a skleníkových plynov do roku 2030 o najmenej 40 % v porovnaní s rokom 1990. Tento cieľ sa bude implementovať do viacerých opatrení. Prostredníctvom európskej schémy obchodovania s emisnými kvótami je potrebné dosiahnuť zníženie emisie o 43 % v porovnaní s roku 2005. V sektoroch mimo schémy obchodovania, malé zdroje – poľnohospodárstvo, doprava a podobne – je potrebné dosiahnuť zníženie o 30 % oproti roku 2005. Slovenská republika ako súčasť Európskej únie sa na tomto záväzku, samozrejme, podieľa cez schému obchodovania, kde sa budú postupne znižovať bezplatne prideľované kvóty. Čo sa týka sektorov mimo schémy, tam je potrebné na Slovensku do roku 2030 znížiť emisie o 12 % v porovnaní s rokom 2005. Naše emisie skleníkových plynov sa v súčasnosti pohybujú na úrovni okolo 41 mil. ton ročne, čo predstavuje cca 45-percentné zníženie oproti roku 1990. Budeme sa snažiť tento trend udržať postupne a emisie znižovať. Preto v súčasnosti finalizujeme štúdiu so Svetovou bankou, ktorá bude východiskom k príprave nízkouhlíkovej stratégie Slovenska. Táto stratégia bude identifikovať hlavné ciele a opatrenia pre Slovenskú republiku do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Treba podotknúť, že parížska dohoda sa zatiaľ naplno neimplementuje, keďže momentálne pracuje medzinárodné spoločenstvo na príprave spoločných pravidiel. Slovensko sa týchto rokovaní intenzívne zúčastňuje jednak v rámci Európskej únie a jednak aj na úrovni Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy. Nové pravidlá by sa mali prijať v decembri v poľských Katoviciach. Ďakujem.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne, pán minister, za odpoveď, tlmočenú odpoveď. Chcel som sa spýtať, či náhodou v tých podkladoch sa nevyskytuje informácia, kedy by táto stratégia mohlo byť implementovaná, alebo teda aspoň prijatá. Či niečo také nebolo odkázané. Dobre. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Nevyčítal som tu nič také. Klus, Martin, poslanec NR SR Okej, budem sa pýtať priamo na ministerstve.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.