Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Dušan Bublavý

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 7.2.2018 
Zadávateľ Dušan Bublavý 
Otázka Je veľmi dobré, že minimálna mzda utešene rastie, pán predseda kedy sa prehupne nad 500 € hranicu? 
Adresát predseda vlády SR Robert Fico 
Dátum odpovede 8.2.2018 
Zodpovedal predseda vlády SR Robert Fico 
Odpoveď Vážený pán poslanec, dámy a páni, ako určite viete, výška minimálnej mzdy po poslednej úprave od 1. januára 2018, je 480,- eur. Minimálna mzda sa v roku 2018 zvýšila oproti minulému roku až od 45,- eur, a teda nárast predstavoval viac ako 10 %. Toto zvýšenie, pán poslanec, je najvyššie nominálne zvýšenie minimálnej mzdy od vzniku Slovenskej republiky a dotklo sa aj v tomto prípade viac ako 119 tis. zamestnancov. Ak nechceme byť krajinou, ktorá bude svoj rozvoj stavať len na lacnej pracovnej sile a fenoméne pracujúcej chudoby, ale naopak, ak chceme rozširovať strednú príjmovú vrstvu, ktorá je základom rozvoja vyspelých krajín, musíme sa snažiť postupne túto mzdovú úroveň dvíhať. Nevidím absolútne žiadne dôvody, prečo by v roku 2019 nemohla minimálna mzda presiahnuť úroveň 500,- eur. Predbiehame tak plnenie sľubu, ktorý sme dali, že minimálna mzda dosiahne úroveň 500,- eur minimálne do roku 2020. Sme presvedčení, že na tento rast minimálnej mzdy Slovensko a jeho ekonomika má, v čase historicky najnižšej nezamestnanosti je úlohou verejných inštitúcií tlačiť práve na rast miezd. Zvyšovanie minimálnej mzdy nám vytvára tlak na zvyšovanie miezd prakticky vo všetkých oblastiach, preto vláda dbá aj o každoročné zvyšovanie minimálnej mzdy. Vážený pán poslanec, dámy a páni, minimálna mzda sa pravidelne zvyšuje od roku 2006. Za ten čas minimalné hrubé zárobky na Slovensku stúpli až o 90 %. Dynamické zvyšovanie minimálnej mzdy Slovensku veľmi svedčí, pretože nielen tlačí na rast priemerného zárobku, ale súčasne je dynamické zvyšovanie minimálnej mzdy sprevádzané aj znižovaním nezamestnanosti na Slovensku. Nie sú preto pravdivé obavy opozície, že ak sa zvyšuje minimálna mzda, tak to automaticky vedie k rastu nezamestnanosti. Dôkazom toho je skutočnosť, že napriek každoročnému zvyšovaniu minimálnej mzdy, nám nezamestnanosť stále klesá. Dovoľte mi preto zdôrazniť, že na Slovensku rýchlo rastie minimálna mzda a ešte raz, zároveň nám klesá aj nezamestnanosť. Pretože vláda nemá pod kontrolou mzdovú politiku v súkromnom sektore, musí o to viac dbať, o vývoj minimálnej mzdy. Ak u nás dlhodobo rastie produktivita práce, ak rastie priemerná mzda a žiaľ v niektorých segmentoch aj ceny tovarov a služieb, potom je nemysliteľné, aby nerástla aj minimálna mzda, teda príjem ľudí, ktorí majú takpovediac, najhlbšie do vrecka. Vláda bude v tomto roku riešiť aj zvýšenie miezd vo verejnej správe. Tlak na zvyšovanie miezd zostáva naďalej našou prioritnou témou. Zotrváme na tom, čo sme už deklarovali minulý rok, a to že sa pokúsime presvedčiť partnerov v koalícii, ale aj v opozícii, aby sa minimálna mzda zakotvila aj v Ústave Slovenskej republiky. Zvyšovanie minimálnej mzdy je prioritou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Automaticky vplýva aj výšku priemernej mzdy na Slovensku. Dôležité je, že zvýšenie minimálnej mzdy prehlbuje rozdiel medzi pracujúcimi a tými, ktorí poberajú sociálne dávky. Skoro 40 tis. predtým evidovaných nezamestnaných, prijalo prácu z hľadiska súbehu dávky v hmotnej núdzi a minimálnej mzdy. To len podčiarkuje skutočnosť, že posilňovanie výšky minimálnej mzdy musí pokračovať a priepasť medzi sociálnymi dávkami a minimálnou mzdou sa musí prehlbovať, aby tak všetci tí, ktorí pracovať chcú, videli, že sa oplatí radšej nastúpiť do práce ako len zotrvať v sieti sociálnych dávok a sociálneho systému. V duchu toho preto, čo som uviedol, je možné predpokladať, že pri súčasnom pozitívnom trende makroekonomických ukazovateľov a aj posledné prognózy hovoria, že Slovensku sa aj nasledujúce tri roky bude naozaj veľmi dobre dariť. Je našou ambíciou dosiahnuť resp. prekročiť v roku 2019 hranicu minimálnej mzdy 500,- eur, a tento náš plán sa javí ako veľmi reálny. Ďakujem veľmi pekne.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.