Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Klus

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 31. 1. 2018 
Zadávateľ Martin Klus 
Otázka Vážený pán minister, rád by som sa vás opýtal, aké konkrétne kroky pripravujete v záujme zvýšenia volebnej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu tak, aby sme predišli historicky najnižším výsledkom?  
Adresát minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák 
Dátum odpovede 1. 2. 2018 
Zodpovedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák 
Odpoveď Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ja ešte som zachytil tú debatu, otázku, ktorú položil pán Jurzyca pánovi ministrovi. A my máme aktuálne zákon o poskytovaní investičných stimulov v druhom čítaní, takže pán Jurzyca sa bude môcť zapojiť do diskusie a ja mu veľmi rád na všetky takéto otázky ohľadne poskytovaní investičných stimulov zodpoviem. A teraz už k vašej otázke, pán poslanec. Odpovedám za pána ministra zahraničných vecí: Dlhodobo nízku účasť slovenských voličov vo voľbách do Európskeho parlamentu považujem za súčasť komplexnejšieho problému, úzko súvisiaceho s nedostatočnou informovanosťou našich voličov o Európskej únii ako takej, o princípoch jej fungovania, ako aj o právach a povinnostiach členských štátov voči nej. Inštitúcie EÚ sa stali pre bežného človeka príliš abstraktným pojmom. Volič pravdepodobne nerozumie, ako môže jeho hlas tu na Slovensku ovplyvniť politiku tam v Bruseli. Tento problém chápem aj ako generačný problém. Mladí ľudia vyrastajú bez obmedzení bývalého režimu a slobody vyplývajúce z členstva v EÚ sú pre nich samozrejmé. Bez možnosti reálne porovnať život s Európskou úniou a bez Európskej únie na základe osobnej skúsenosti sú náchylní uveriť rôznym populistickým trendom, ktoré sa ozývajú v celej Európe. V pozitívnej atmosfére a dôvere v európsky projekt určite neprispievajú ani viaceré krízy v posledných rokoch, ako ani odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Otázka reformy a budúcnosti Európskej únie sa tak stala súčasťou pravdepodobne najdôležitejšej diskusie, ktorá aktuálne v Európskej únii a v jej členských štátoch prebieha. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí sa z uvedených dôvodov začalo systémovo venovať diskusii o budúcnosti Európskej únie už v minulom roku. Vo februári 2017 vznikla v jeho rámci pracovná skupina pre budúcnosť EÚ vedená štátnym tajomníkom Ivanom Korčokom. Skupina sa venuje analýze príčin krízového stavu Únie a možným východiskám z neho. Odbornej diskusie sa zúčastnili aj zástupcovia ďalších relevantných rezortov, ako aj mimovládnej sféry. V roku 2017 iniciovalo ministerstvo zahraničných vecí projekt Slovensko diskutuje o EÚ, ktorého cieľom bolo udržiavať na Slovensku širokú spoločenskú diskusiu o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej. Išlo o sériu diskusných podujatí na univerzitách v Banskej Bystrici, Nitre, Košiciach a Trnave, vďaka ktorým mohli mladí ľudia, študenti a predstavitelia akademickej obce diskutovať so zástupcami všetkých zložiek občianskej spoločnosti o európskych záležitostiach a prispieť tak k sformovaniu budúcej podoby Únie. Široká spoločenská participácia v diskusii prispela k vyššej informovanosti o Európskej únii. Už dnes môžeme vidieť rastúcu podporu EÚ, ktorú nám ukazujú prieskumy verejnej mienky a Eurobarometra. V roku 2018 nadviaže ministerstvo zahraničných vecí na tento úspešný projekt Národným konventom o EÚ. Realizáciou siedmich podujatí v regiónoch Slovenskej republiky, ktoré budú šité na mieru zameraniu danej univerzity, mesta, regiónu, napríklad Komárno poľnohospodárstvo, menšiny, Martin zdravotníctvo, budeme pokračovať v strategickej komunikácii smerom k mladšej generácii tak, aby sme zvýšili podporu slovenskej verejnosti pre európsku politiku. Výsledkom by mala byť aj zvýšená účasť voličov vo voľbách do Európskeho parlamentu. Už 28. februára 2018 sa v Bratislave uskutoční úvodné podujatie Národného konventu za účasti troch najvyšších ústavných činiteľov. Svojím obsahom a vystúpeniami nadviaže toto podujatie na spoločnú deklaráciu prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady a predsedu vlády Slovenskej republiky z minulého roku, v ktorej sa prihlásili k európskej orientácii Slovenskej republiky a potrebe intenzívne komunikovať s verejnosťou. Vďaka rozsiahlemu mediálnemu pokrytiu je ďalším cieľom podujatia vyslať signál našej jednoty smerom k verejnosti. Vážený pán poslanec, otázky reformy Európskej únie v budúcnosti EÚ a komunikácie s verejnosťou sú pevnou súčasťou politiky Slovenskej republiky smerom do zahraničia, ako aj smerom do vnútra krajiny. Uvedomujeme si dôležitosť konštruktívneho a systémového postupu pri práci s verejnou mienkou a jej dôležitosti pri formovaní postojov obyvateľstva k európskym politikám. Myslím si, že kroky, ktoré ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí v minulom roku urobilo, ako aj realizácia Národného konventu v tomto roku zásadnou mierou prispejú k pozitívnemu formovaniu európskeho svetonázoru medzi slovenskou verejnosťou, čoho dôsledkom by malo byť aj zvrátenie negatívneho trendu účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne, pán minister. Sú mi dobre známe tieto fakty, lebo sám na viacerých týchto podujatiach spoluparticipujem, za čo chcem poďakovať ministerstvu zahraničných vecí. Preto len mi nedá neopýtať sa, na vláde sa náhodou nediskutovalo možno aj o nejakých iných ako tzv. mäkkých riešeniach zlepšenia účasti, napríklad zmena volebného systému alebo zmena napríklad možnosti hlasovať zo zahraničia? Máme v zahraničí 350-tisíc občanov, možno toto by mohlo takisto trošku pomôcť. Boli takéto otázky už otvorené vo vláde?  
Doplňujúca odpoveď Ja si nepamätám, že by v tejto veci bola otvorená otázka, že by sa menil kvôli účasti na voľbách do Európskeho parlamentu volebný zákon alebo niečo podobné. Je to možno aj na otvorenie tejto diskusie aj tu na pôde parlamentu, koniec koncov zákony sa prijímajú tuná v Národnej rade. Takže ja si myslím, že máte priestor vyvolať svoju politickú a poslaneckú aktivitu a iniciatívu a iniciovať taký zákon. A potom možno v diskusii či už s ministrom zahraničných vecí alebo ministrom vnútra, ktorý má v gescii volebný zákon, by sme to mohli dopracovať ďalej. Ďakujem.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.