Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ondrej Dostál

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 29. 11. 2017 
Zadávateľ Ondrej Dostál 
Otázka V odpovedi na moju interpeláciu ohľadom dotácie, ktorú ministerstvo školstva pridelilo obci Čierne Pole na rekonštrukciu a opätovné otvorenie materskej školy, ktorá bola len nedávno touto malou obcou zatvorená z dôvodu nerentabilnosti jej prevádzky kvôli nedostatku detí, ste uviedli, že ministerstvo školstva trvá na tom, že udelenie tejto dotácie bolo účelné. Naozaj trváte na tomto tvrdení? 
Adresát ministerka školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Martina Lubyová 
Dátum odpovede 30. 11. 2017 
Zodpovedal ministerka školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Martina Lubyová 
Odpoveď Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Vážený pán poslanec, v mene pani ministerky školstva, vedy, výskumu a športu, ktorú dnes zastupujem si dovoľujem vám odpovedať na položenú otázku a prečítať odpoveď pani ministerky Lubyovej. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytlo v roku 2015 sumu 14 mil. 500-tisíc euro obciam na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou dotácií. O pridelení dotácie rozhodovala v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona komisia na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie. Ministerstvu školstva v čase rozhodovania o pridelení dotácie neboli známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili podpisu zmluvy o pridelení dotácie pre obec Čierne Pole. Po predložení zúčtovania dotácie poskytnutej obci Čierne Pole ministerstvo školstva skontroluje zúčtovanie rovnakým spôsobom a v rovnakom rozsahu ako v prípade ostatným prijímateľom dotácie v rámci predmetnej výzvy. V prípade ak obec Čierne Pole poruší zmluvné podmienky, bude povinná vrátiť dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa do 30 dní od zistenia porušenia. Vážený pán poslanec, na záver mojej odpovede si dovoľujem uviesť, že som vo svojej odpovedi na vašu interpeláciu neposúdila účelnosť udelenia dotácie obci Čierne Pole, ako tvrdíte, a to z dôvodu, že by v tejto fáze dotačného procesu išlo o predčasné vyjadrenie. Vážený pán poslanec, ďakujem za pozornosť.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pánovi ministrovi za prečítanie odpovede, pani ministerke, ktorej tiež ďakujem, ale v podstate to bolo iba prečítanie odpovede na interpeláciu. Ja som sa pýtal, či je podľa nej tá odpoveď v poriadku a či na tom trvá. Pretože ja som upozornil na to, že obec Čierne Pole dostalo dotáciu na škôlku, ktorú päť rokov predtým zrušilo, lebo tam neboli deti, ktoré by tam reálne chodili, a potenciálne tam bolo možno jedno dieťa, ktoré by chodilo do tej škôlky. Spýtal som sa, či je to v poriadku. A odpoveďou mi je, že obec sa zaviazala udržať existujúci počet tried a aj počet novovytvorených tried. No tak keď teraz je tam nula, tak udržať nulu naozaj nie je veľmi ťažké. A pýtal som sa na to, že či nie je problém, že obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že má vrátiť škola dotáciu, alebo obec dotáciu. A opäť v tom nie je žiadny problém, pritom prevádzka škôlky môže byť udržiavaná iba z rozpočtu obce, o ktorom rozhoduje zastupiteľstvo. Čiže reálny problém, reálny problém to je. A nepýtal som sa len na základe, len tak z vody nejakej informácie, ktorú som dostal, to by možno mohlo zaujímať pána ministra Kaliňáka, ktorý tu pred chvíľou hovoril, že nevytiahnem päty z bratislavskej kaviarne. Ja chodím aj po obciach a chodím aj po malých obciach. A Čierne Pole je veľmi malá obec, ktorá má 300 obyvateľov. Zúčastnil som sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva tejto obce v okrese Michalovce, čo teda je dosť ďaleko od Bratislavy, pán minister Kaliňák, a tam som sa dozvedel, že poslanci s tým nesúhlasia, lebo nie sú v obci detí, ktoré by do tej škôlky chodili. Tvrdili, že je jedno dieťa, ktoré by potenciálne mohlo chodiť do škôlky. Napriek tomu starosta vo veľmi emotívnom prejave tvrdil, že deti sú naša budúcnosť. Tak som sa teda spýtal, či ministerka školstva má takýto názor a, bohužiaľ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)  
Doplňujúca odpoveď Nemám skutočne informáciu na to, aby som vám mohol fundovane odpovedať, ale ubezpečujem vás, že uvedenú otázku a problematiku pani ministerke prednesiem a určite vám dá písomnú odpoveď. Ďakujem.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.