Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Klus

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 29. 11. 2017 
Zadávateľ Martin Klus 
Otázka Vážený pán minister, rád by som sa vás opýtal, aké formálne aj neformálne diplomatické aktivity konkrétne ste vy osobne využili v súvislosti s neúspešným uchádzaním sa Bratislavy o sídlo Európskej liekovej agentúry (EMA)? 
Adresát dočasne poverený vedením Ministerstva zdravotníctva SR Tomáš Drucker 
Dátum odpovede 30. 11. 2017 
Zodpovedal dočasne poverený vedením Ministerstva zdravotníctva SR Tomáš Drucker 
Odpoveď Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec dovoľte, aby som vám predniesol odpoveď pána ministra Druckera na vašu otázku. Slovenskú kandidatúru na presídlenie Európskej liekovej agentúry som prezentoval prakticky každej členskej krajine Európskej únie. Či už na rôznych spoločných stretnutiach alebo som priamo so svojím tímom a tímom ministerstva zahraničných vecí, ako aj kolegami z rezortu dopravy a výstavby cestoval predovšetkým za ministrami zdravotníctva daných krajín, aby som im osobne našu ponuku odprezentoval. Navštívil som Českú republiku, Maďarsko, Poľsko, Litvu, Lotyšsko, Estónsko, Bulharsko, Rumunsko, Nemecko, Slovinsko, Belgicko, Veľkú Britániu a s ďalšími som rokoval počas bilaterálnych stretnutí v rámci iných podujatí na úrovni Európskej únie. S tými kolegami, s ktorými sa nebolo možné sa osobne stretnúť, som komunikoval telefonicky. Kolegovia z rezortu zahraničných vecí zasa vyvíjali enormné úsilie na poli diplomacie. Rovnako vyvíjal diplomatické aktivity na svojej úrovni aj pán predseda vlády. Urobili sme maximum, dôsledkom čoho je aj špičkové odborné hodnotenie našej ponuky Európskou komisiou. Veľmi ma mrzí, že v záverečnom hlasovaní sme, žiaľ, neuspeli. Som však presvedčený, že sme v každom prípade urobili kus práce pre posilnenie dobrého mena našej krajiny v Európskej únii. Ďakujem, skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne, pán minister. Ja mám ešte doplňujúcu otázku, ale keďže odznie aj v interpeláciách, tak ju budem potom adresovať priamo pánovi ministrovi, ale dovolím si ju predsa len prečítať aj v súvislosti s hodinou otázok. Jedná sa mi totiž o to, že sme sa nezúčastnili druhého kola hlasovania a slovenský hlas mohol de facto rozhodnúť o tom, kto bude nositeľom budúcej Európskej liekovej agentúry, a teda či Taliansko alebo, alebo Holandsko, no a my sme trestuhodne takejto možnosti vzdali. A dávam to do súvislosti aj s tým, že sa čoskoro bude hlasovať o šéfovi euroskupiny alebo v budúcnosti nás čakajú možnosti hlasovania o ďalších agentúrach, hovorí sa napríklad o kyberbezpečnosti a o európskej agentúre na túto tému, či sme neurobili diplomatickú chybu, a na to sa chcem teda pána, pána ministra opýtať a podobnú otázku adresujem v interpelácii aj pánovi predsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca odpoveď Pán poslanec, ja predsa len pokúsim sa zareagovať. Neviem, či od vás alebo od vašich kolegov, ale je takáto otázka ešte postavená tu dnes na hodine otázok, to znamená, že ja mám z ministerstva zdravotníctva pripravenú odpoveď aj na ňu. Ak by k tej otázke z časového hľadiska nedošlo, tak si vám ju dovolím odovzdať písomne.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.