Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Igor Choma

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 18. 10. 2017 
Zadávateľ Igor Choma 
Otázka Pán premiér, slovenské poľnohospodárstvo bolo v minulosti skutočne našou obrovskou devízou, preto isto stojí za to sa k reálnemu poľnohospodárstvu vrátiť. Ako je na to nachystaná naša vláda? 
Adresát predseda vlády SR Robert Fico 
Dátum odpovede 19. 10. 2017 
Zodpovedal predseda vlády SR Robert Fico 
Odpoveď Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec všetci vieme, že pred viac ako 20 rokmi prispievalo poľnohospodárstvo veľkým podielom k hospodárstvu rastu Slovenska. Nevnímali sme ho iba v kontexte produkcie dobrých a kvalitných potravín pre zabezpečenie sebestačnosti, ale poľnohospodárstvo malo aj významnú krajinnotvornú funkciu, rozvíjalo vidiek, zabezpečovalo zamestnanosť, skrátka reálne fungovalo. Prechod na trhovú ekonomiku, nástup nových foriem, hospodárenie na pôde zmeny vlastníckych štruktúr a pretrhanie tradičných obchodných vzťahov spôsobili veľké straty. Rezort postihol silný pokles zamestnanosti, nedarí sa zastaviť neustále zvyšovanie veku pracovníkov, v konkurencieschopnosti výrazne zaostávame. Vláda preto vníma stav a možnosti agrosektora a chce, aby bol základom pre politiku zamestnanosti na vidieku. Aj na tomto základe sme preto prijali viaceré opatrenia, ktoré majú v rámci našich národných možností podporiť priamo pôdohospodárov. Vyberiem aspoň niektoré z nich. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo strednodobé opatrenia na zabezpečenie chovu dojníc a prvovýroby mlieka, na ktoré dávame 3 milióny eur. Ide o systémové opatrenie pre dlhodobo udržateľný sektor prvovýrobcov mlieka, najmä ako odpoveď na zrušenie kvót na mlieko. Uvedomujeme si, že slovenskí výrobcovia potravín sa len ťažko uplatňujú na trhu a preto sme rozbehli aj podporné programy zo strany vlády. Viac slovenských výrobkov v predajniach má priniesť národný potravinový katalóg. Kontinuálne robíme kampaň na podporu predaja slovenských výrobkov najmä prostredníctvom marketingových kampaní značky kvality SK. Spustili sme projekt "Chcem dodávať" na podporu lokálnych výrobcov potravín v okruhu do 50 kilometrov od reťazcov. Na jeseň prebehne školenie záujemcov najmä malých výrobcov a farmárov, kde sa naučia základné veci z legislatívy a marketingu, čo im uľahčí prístup do veľkých obchodných reťazcov. Takéto kurzy sa už začali. Rezort pôdohospodárstva predložil do Národnej rady novelu zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy, ktorá dúfajme zlepší podmienky prístupu pre malých a stredných farmárov a zabráni špekuláciám pri automatickej obnove nájomného vzťahu. Ide o novelu zákona, ktorá prešla odbornou diskusiou a som veľmi rád, že ju podporilo 123 poslancov parlamentu naprieč celým politickým spektrom. Rozšírili sme aj finančné podpory pre poľnohospodárov a lesníkov. Konkrétne na pestovanie jahôd, lieskových orechov, bazy, či Ruže jabĺčkovej. Rozšírili sme podpory pre včelárov. Podporili sme chovateľov dojníc a prasníc vyše 4 miliónmi eur. Zároveň vláda odškodnila ovocinárov, ktorých v minulom roku postihli mrazy sumou 3 a pol milióna eur. Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ sme dokázali využiť a do záverov sme presadili opatrenia na posilnenie postavenia poľnohospodárov v dodávateľsko-obchodnom reťazci. Európska komisia po prvýkrát uznala, že posilnenie postavenie farmára je téma pre celoeurópsku exekutívu. Nastolili sme aj témy nekalých obchodných praktík v obchodovaní s potravinami. V súčasnosti sa už pripravuje pre uvedenú oblasť nová európska legislatíva a schválený materiál slovenského predsedníctva s názvom "Posilnenie postavenia farmára v potravinovom dodávateľskom reťazci" pdočiarkuje dôležitosť spoločnej legislatívy v boji proti nekalým obchodným praktikám. Aktívnu ochranu spotrebiteľov sme dokázali zabezpečiť aj ochranou komerčných chovov hydiny počas vtáčej chrípky. Odhalili sme kauzu pokazeného brazílskeho mäsa. Aktívne chránime slovenských spotrebiteľov pred holandskými vajciami s rezíduámi fipronilu. Boli sme prvá krajina EÚ, ktorá nato upozornila a pripravili sme aj prísnejšie pravidlá predaja čerstvých pekárskych a cukrárskych výrobkov, kde sme zakázali zmrazovať nepredané pečivo. Uvedomujeme si, že mnohé krajiny EÚ dávajú prostredníctvom notifikovanej štátnej pomoci do poľnohospodárstva oveľa viac peňazí. Naši poľnohospodári potom nie sú dostatočne konkurencieschopní. Preto budeme hľadať ďalšie finančné možnosti, ako systémovo podporiť našich prvovýrobcov a spracovateľov. Budeme aj naďalej pokračovať v boji proti dvojakej kvalite potravín a na európskej úrovni budeme presadzovať dorovnanie priamych platieb pre poľnohospodárov, teda aby platby našich poľnohospodárov boli rovnaké ako v pôvodných členských štátoch Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne, skončil som pán podpredseda.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.