Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Anton Hoffmann

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 24. 3. 1999 
Zadávateľ Anton Hoffmann 
Otázka Viem, že sa na vás obrátilo s prosbou o pomoc Krízové centrum detí a mládeže z Banskej Bystrice. Bude možné pomôcť tejto inštitúcii vykonávať jej záslužnú humanitnú činnosť? 
Adresát dočasne poverený podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš 
Dátum odpovede 25. 3. 1999 
Zodpovedal dočasne poverený podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš 
Odpoveď Vážený pán predseda, vážení členovia vlády, vážené poslankyne, vážení poslanci, áno, je to tak, ste dobre informovaný, pán poslanec, aj prostredníctvom vás sa na mňa obrátilo s prosbou o pomoc Centrum detí a mládeže v Banskej Bystrici. Ide o centrum, ktoré naozaj vykonáva záslužnú humanitárnu činnosť. A chcem vás ubezpečiť, že nebolo to jediné centrum a jediná inštitúcia, ktorá sa obrátila so žiadosťou o poskytnutie pomoci predovšetkým v súvislosti s organizovaním zimnej univerziády. Musím konštatovať, že sme dostali viacero listov, viacero žiadostí, viacero ponúk na to, akým spôsobom naložiť s tým majetkom, ktorý organizačný výbor univerziády vlastnil. Musím vás upozorniť, že všetky listy sme pozorne preštudovali a rešpektujúc dovtedajšie rozhodnutia organizačného výboru, ale i podmienky poskytovania sponzorských darov sme zatiaľ rozhodli o celkovom rozdelení medzi športové zväzy a športové organizácie 21 motorových vozidiel, 6 osobných počítačov s príslušenstvom, jedného kopírovacieho stroja, 40 mobilných telefónov, 7 ISDN telefónov, 7 chladničiek a niektorých ďalších drobností. Organizačný výbor skončí svoju činnosť 30. 6. tohto roku. Dovtedy ešte stále hľadáme možnosti pomôcť nielen športovým organizáciám, ale aj organizáciám, ktoré plnia takúto významnú spoločenskú funkciu v sociálnej oblasti, hľadáme možnosť vyriešiť i túto žiadosť, predovšetkým možnosť, ktorá by súvisela s pridelením motorového vozidla, čo bolo vlastne predmetom žiadosti. V tejto chvíli nemôžem definitívne povedať, že sa tak stane, pretože sme viazaní doterajšími rozhodnutiami a dohodami so sponzormi. Sľúbiť vám však môžem, že tak ako každé Vianoce alebo pred Vianocami vždy venujem niektorému z detských domovov alebo domovov dôchodcov určitú sumu, ktorá má byť výpomocou, že v tomto roku to urobím vo vzťahu k tomuto Centru detí a mládeže z Banskej Bystrice za predpokladu, že by sa na nich neušlo. Ďakujem. 
Doplňujúca otázka Nie doplňujúcu, chcem poďakovať a verím, že to tak bude. 
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.