Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ondrej Dostál

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 11. 10. 2017 
Zadávateľ Ondrej Dostál 
Otázka Pán Plavčan ako váš predchodca vo funkcii ministra ohlasoval najväčšiu reformu za štvrťstoročie. SNS, ktorá tak jeho, ako i vás do funkcie nominovala, však od Učiaceho sa Slovenska dáva ruky preč. V Sobotných dialógoch RTVS ste neodpovedali na kľúčovú otázku kolegyne poslankyne Zuzany Zimenovej, či máte od SNS politické krytie na realizáciu Učiaceho sa Slovenska. Pýtam sa vás preto, máte od SNS podporu pre Učiace sa Slovensko alebo nie? 
Adresát ministerka školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Martina Lubyová 
Dátum odpovede 12. 10. 2017 
Zodpovedal ministerka školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Martina Lubyová 
Odpoveď Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, ďakujem vám za položenú otázku. Dokument Učiace sa Slovensko mi bol predložený 30. septembra 2017 a ide o tzv. autorský dokument. Ja som sa predtým ešte, než mi bol tento dokument predložený, stretla s autormi, so všetkými šiestimi expertami, ktorí ho, ktorí ho vypracovávali, a konzultovala som s nimi, akým spôsobom ho chcú predložiť. Všetci šiesti sa zhodli na tom, že trvajú na tom, že to bude autorský dokument a ako taký bude predložený, s tým, že počas tejto diskusie aj samotní autori súhlasili s tým, že tento dokument, tak ako je napísaný v širokých rámcoch, nie je prakticky implementovateľný, a že ho bude potrebné ďalej dopracovať do nejakej stručnejšej verzie. Tuná nedošlo úplne k zhode medzi tými jednotlivými autormi, niektorí tvrdili, že by to malo byť dvadsaťstranový dokument, niektorí päťdesiatstranový dokument, ale všeobecná dohoda bola o tom, že ide o autorský dokument, ktorý momentálne implementovaný nie je, implementovateľný nie je. Neobsahuje napríklad prioritizáciu jednotlivých opatrení, neobsahuje časový rámec na implementáciu jednotlivých opatrení, neobsahuje rozpočet jednotlivých krokov, neobsahuje nejaké, nejaký sled tých časových plánov akčných, ktoré sa majú vypracovať na obdobie desiatich rokov v piatich cykloch. To znamená, že on nemôže byť týmto spôsobom nejako, nejako v politickom spektre odsúhlasovaný. Dokument teda v tejto súčasnej podobe na základe uznesenia výboru pre vzdelávanie bude predložený do výboru pre vzdelávanie. Tam prejde diskusiou v rámci celého politického spektra. Podľa môjho názoru týmto, týmto spôsobom bude do istej miery validovaný a zároveň by som chcela, aby ten dokument ďalej prešiel ešte diskusiou aj medzi kľúčovými komunitami, ktorých sa ten dokument týka. Na základe týchto procesov potom bude potrebné dopracovať dokument z tých terajších niekoľko stoviek strán do takého akčnejšieho, implementovateľnejšieho programu a chcela by som teda, aby sa zostavila ešte expertná skupina alebo pracovná skupina, kde by podľa možnosti mali byť zastúpení aj niektorí z pôvodných autorov, ktorý tento dokument do tohto implementovateľného stavu dopracujú. Čiže v odpovedi na otázku môžem povedať, že Učiace sa Slovensko, tak ako je teraz odovzdané, nie je prakticky realizovateľné, ale dúfam, že po vzájomnom dialógu naprieč celým politickým spektrom nájdeme podporu na implementáciu národného programu. Ďakujem za vašu pozornosť. Vážený pán predseda, ďakujem, skončila som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem, pani ministerka, za odpoveď, aj keď myslím, že na tú otázku, ktorú som sa pýtal, že či máte od strany, ktorá vás nominovala, teda od Slovenskej národnej strany podporu pre Učiace sa Slovensko, alebo nie, som odpoveď nedostal. Slovenská komora učiteľov to vidí inak. Tvrdí, že základné požiadavky Učiaceho sa Slovenska sú zhodné s tým, o čo roky žiadajú vládu Slovenskej republiky organizácie pôsobiace v školstve, odborníci v Slovenskej republike a v Európskej komisii aj OECD, čiže nejde, nejde tu o formu, ide tu o obsah, a ten obsah má podporu aj odbornej verejnosti, preto sa zaujímam o to, že či má podporu aj vás ako ministerky školstva, či v tom máte podporu strany, ktorá, ktorá vás nominovala a ktorá stojí za vami, lebo určite nie je podstata to, či to bude dvadsaťstranový, päťdesiatstranový alebo niekoľko stostranový dokument, ide o reformy. A ja chápem, že vy ste čerstvo vo funkcii, a teda mohli by sme k tomu pristúpiť tak, že dáme vám tých obligátnych 100 dní, len, bohužiaľ, táto vláda nie je vo funkcii 100 dní, ale je vo funkcii už vyše rok a pol, a teda začínať s nejakou víziou reforiem po dvoch rokoch, lebo teraz bude to výbore, bude sa ešte na tom, na tom pracovať, bude sa to dopracovávať, tak možno potom po troch rokoch vládnutia budeme, budeme mať nejakú predstavu o reformách, takže zaujíma ma, že či vy stojíte za obsahom Učiaceho Slovenska, alebo nie, a či máte v tom podporu SNS, alebo nie.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem, pán poslanec. Ja myslím, že, že ten časový rámec, ktorý vy navrhujete, že aby to trvalo tri roky, nie je absolútne reálny. Ja si myslím, že tento program už sa bude dopracovať v priebehu niekoľkých mesiacov, a nie niekoľkých rokov. Ale pokiaľ ide o tú vašu otázku, pôvodne tá otázka bola, či má SNS, či mám od SNS politické krytie na realizáciu Učiaceho sa Slovenka, moja odpoveď bola, ten program Učiace sa Slovensko je momentálne nerealizovateľný, a to z tých dôvodov, ktoré som vymenovala. Nemá časový plán, nemá rozpočet, nemá prioritizáciu, nemá akčné plány. To znamená, že niečo, čo je nerealizovateľné, nemôže mať politickú podporu, treba to urobiť do realizovateľnej formy, potom sa môžeme rozprávať o možnosti podpory.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.