Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Klus

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 6. 9. 2017 
Zadávateľ Martin Klus 
Otázka Vážený pán minister, budúci týždeň začne druhé čítanie britského parlamentu o zákone o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Rád by som sa vás spýtal, v akom stave sú rokovania o BREXIT-e a do akej miery vidíte ako reálne vyjadrenia Martina Selmayra o tom, že Spojené kráľovstvo môže ešte legálne zvrátiť proces vystúpenia z Európskej únie?  
Adresát minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák 
Dátum odpovede 7. 9. 2017 
Zodpovedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák 
Odpoveď Pán minister ďakuje za otázku. Vážený pán poslanec, vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som prečítal jeho odpoveď. Možnosť zvrátiť proces brexitu tu vo všeobecnosti až do momentu vystúpenia UK z EÚ teoreticky stále rastie. V takom prípade by bolo potrebné, aby EÚ ukázalo, vzalo späť svoj jednostranný akt, t. j. notifikáciu o vystúpení z Európskej únie podľa čl. 50 zmluvy o EÚ, s čím by musela súhlasiť EÚ 27. V opačnom prípade, a to aj v situácii, že by sa nepodarilo dosiahnuť dohodu, resp. ak by sa nepodarilo ju ratifikovať, členstvo UK v EÚ skončí ex lege automaticky uplynutím dvojročnej lehoty podľa čl. 50 zmluvy EÚ, t. j. k 29. 3. 2011. Zároveň existuje možnosť, aby sa obe strany v prípade potreby dohodli na predĺžení dvojročnej lehoty. Pokiaľ ide o vyhlásenie vedúceho kancelárie predsedu EK o zastavení brexitu v súvislosti s nezhodami počas rokovania britského parlamentu o tzv. great repeal act, v tomto prípade ide o výlučne vnútroštátnu záležitosť UK, a preto by ani prípadné neschválenie tohto zákona nemalo vplyv na brexit. Účelom uvedeného zákona je zachovať právnu kontinuitu a prevziať do britského vnútroštátneho práva legislatívu EÚ, ktorá momentom brexitu prestane v UK platiť. Následne si UK bude prevzatú európsku legislatívu upravovať a meniť podľa vlastného uváženia, keďže v danom momente už pôjde o britské vnútroštátne právo. Pokiaľ by nedošlo k schváleniu tohto zákona, znamenalo by to právne vákuum v britskom vnútroštátnom právnom prostredí, odchod UK z EÚ by to však nezvrátilo. Dovoľte mi však využiť tento čas aj na poskytnutie aktuálnych informácií k samotnému procesu negociácií. K dnešnému dňu prebehli tri kolá rokovaní, posledné minulý týždeň 28. až 31. 8. 2017, strany zatiaľ nedospeli k výraznému posunu v žiadnej zo zásadných tém, s výnimkou užitočných diskusií o írskej otázke a čiastočne aj o otázkach práv občanov. V oblasti práv občanov bol dosiahnutý konsenzus v otázke dôchodkových práv, ktoré by mali byť zachované v súlade s právnymi predpismi EÚ, čo by aj v budúcnosti zaručilo výplatu ex post dôchodkov EÚ. Toto bola pre vládu Slovenskej republiky veľmi dôležitá otázka, aby sa podarilo zaistiť a garantovať vyplácanie dôchodkov pre našich občanov, ktorí v UK pracovali alebo ešte pracujú. Najväčším problémom zostáva otázka finančného usporiadania, kde UK kladie prekážky a nechce uznať svoje finančné záväzky presahujúce dátum brexitu. Najakceptovateľnou je pre UK ďalej aj jurisdikcia Súdneho dvora EÚ, aj keď Briti už čiastočne zmenili rétoriku a pripúšťajú nepriamu jurisdikciu cez špeciálne vytvorený rezolučný arbitrážny mechanizmus. Prioritou EÚ 27 je aj naďalej rokovať sekvenčne, t. j. najskôr vynegociovať základné parametre odchodu UK z EÚ, až potom začať negociácie budúcich vzťahov. Napokon záujmom UK je rokovať o odchode z EÚ súbežne s rokovaniami o nastavení budúcich vzťahov. Osobitne, pokiaľ ide o budúcu dohodu o voľnom odchode, zelenú posunúť do druhej fázy rokovaní však môže dať jedine Európska rada, ktorá musí konštatovať dostatočný pokrok v rokovaniach, čo nateraz nie je možné konštatovať. Vzhľadom na patovú situáciu okolo finančného vyrovnania sa nachádzame relatívne ďaleko od toho, aby Európska rada na svojom stretnutí v októbri odsúhlasila prechod do negociačnej fázy a o budúcich vzťahoch. Čas nám beží neúprosne rýchlo a mne osobne sa zdá, že momentálne sme v hre, kto vydrží viac. To je všetko.  
Doplňujúca otázka Ja sa chcem len poďakovať pánovi ministrovi. Ja mám niekoľko doplňujúcich otázok, ale nebudem vás trápiť, budem ich adresovať pánovi ministrovi priamo.  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.