Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Klus

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 6. 9. 2017 
Zadávateľ Martin Klus 
Otázka Vážený pán minister, v súvislosti s témou BREXIT-u a z neho vyplývajúce presídlenie Európskej agentúry pre lieky tzv EMA, by som sa vás rád opýtal, v akom štádiu je kandidatúra Slovenskej republiky ako perspektívneho budúceho sídla tejto inštitúcie, resp. ako sa nám do tejto chvíle podarilo naplniť jednotlivé kritériá výberu?  
Adresát minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker 
Dátum odpovede 7. 9. 2017 
Zodpovedal minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker 
Odpoveď Ďakujem pekne. Ja ešte pre istotu a pre záznam zopakujem, že záverečná časť mojej otázky už nebola odpoveď oficiálna pána ministra Druckera, ale môj osobný doplnok v tejto odpovedi, aby bolo jasné, ak by niekto chcel citovať, že to povedal pán minister Drucker. Vážený pán poslanec, Slovenská republika odovzdala svoju oficiálnu kandidatúru na presídlenie Európskej liekovej agentúry v stanovenom termíne, to znamená do 31. 7. 2017, a Slovenská republika sa tak spolu s ďalšími 18 členskými krajinami EÚ oficiálne uchádza o sídlo tejto agentúry. Oficiálna ponuka Slovenskej republiky je zverejnená a dostupná na webovom sídle Európskej rady. Momentálne všetky kandidujúce krajiny čakajú na hodnotenia ponúk zo strany Európskej komisie, ktorá vydá svoje stanovisko do konca septembra 2017. Súčasne prebiehajú bilaterálne aj multilaterálne stretnutia na všetkých úrovniach s cieľom prezentácie a propagácie Slovenska a Bratislavy ako miesta, ktoré je vhodné na presídlenie agentúry. Slovenská republika splnila všetky kritériá stanovené Európskou komisiou, tak ako to deklaruje aj vo svojej ponuke. Definitívne rozhodnutie o presídlení agentúry Brusel stanovil na 20. november 2017 počas zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne, pán podpredseda vlády. Rád by som sa vás opýtal, alebo teda vo vašom zastúpení pána ministra ešte jednu doplňujúcu otázku. Či sa v tejto súvislosti uvažovalo aj nad nejakým iným miestom na Slovensku, ako je Bratislava? Napríklad na novom blízkom meste Banská Bystrica alebo nejakom inom krajskom meste, ktoré by prípadne mohlo spĺňať tieto kritériá. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca odpoveď Samozrejme, ako Banskobystričan, aj vy ste z toho istého mesta, by som si to vedel predstaviť, ale je pravdou, že tie nároky na dostupnosť, na blízkosť letiska atď., tú infraštruktúru ako takú s vysokou pravdepodobnosťou spĺňala len, len Bratislava, a preto bolo ponúknuté, boli ponúknuté novovznikajúce priestory v rámci Bratislavy s tým, že konkurujeme s takými mestami, ako je Miláno alebo Barcelona, tak asi si viete predstaviť tých pracovníkov tejto agentúry, keď sme im dali do zoznamu: Barcelona, Miláno, Bratislava, kde asi aký rebríček by len z titulu svojich vlastných preferencií sa priklonili. Ale bojujeme, sme zdatným partnerom aj iným krajinám, ale ako ste počuli, tých krajín je 18, čiže ten boj je ťažký, aj keď sme presvedčení, že máme morálne právo ako jedna z mála krajín, v ktorých žiadna medzinárodná agentúra alebo organizácia nesídli, aby Slovenská republika bola úspešná. Máme podporu Českej republiky, my zase recipročne podporujeme Českú republiku pri získavaní alebo ich kandidatúre inej agentúry medzinárodnej, takže máme spojenca aj v našom západnom susedovi. Ale držme si palce, bol by to, samozrejme, veľký úspech pre našu krajinu, ale sme naozaj v ťažkej konkurencii a nebude to veľmi jednoduché zvíťaziť v tejto naozaj veľmi kvalitnej a širokej ponuke. Ďakujem. (Reakcia z pléna.) To vám potom poviem. Ďakujem.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.