Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Karol Farkašovský

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 10. 5. 2017 
Zadávateľ Karol Farkašovský 
Otázka Vážený pán minister, od požiaru hradu Krásna Hôrka, ktorý je historickým klenotom Slovenska, už uplynulo 5 rokov. Chcem sa vás opýtať v mene občanov gemerského regiónu, ale aj širokej kultúrnej verejnosti Slovenska, kedy budú rekonštrukčné práce definitívne ukončené a hrad Krásna Hôrka opätovne otvorený pre návštevníkov. Zároveň si vás dovoľujem požiadať o vyčíslenie celkových finančných nákladov na rekonštrukciu. 
Adresát minister kultúry SR Marek Maďarič 
Dátum odpovede 11. 5. 2017 
Zodpovedal minister kultúry SR Marek Maďarič 
Odpoveď Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ďakujem za otázku, ktorá je vo svojej podstate jednoduchá, ale predsa len si zaslúži trošku širšiu odpoveď. Hrad Krásna Hôrka utrpel pri požiari v roku 2012 naozaj veľmi rozsiahle poškodenia historických stavebných konštrukcií, najmä striech a iných drevených konštrukcií a poškodené boli aj zbierkové predmety umiestnené v expozícií. Chcem vás ubezpečiť, že projekt revitalizácie hradu Krásna Hôrka patrí medzi ťažiskové predmety Slovenského národného múzea, v ktorého správe hrad je, a hlavným cieľom je profesionálna a zodpovedná obnova hradu. Dôležité je povedať aj to, že cieľom obnovy hradu Krásna Hôrka je nielen dosiahnutie stavu pred spomínaným devastujúcim požiarom, ale komplexná obnova hradného areálu, ktorá ešte vyzdvihne vysokú mieru autenticity jeho zachovania spolu s mnohými funkciami, ktoré budú lákadlom pre návštevníkov hradu. Po požiari bolo potrebné v prvých fázach hrad dôsledne preskúmať. Boli realizované archeologické výskumy, rozsiahly architektonicko-historický výskum, ako aj reštaurátorské výskumy, ktoré odhalili nové poznatky a tvoria dôležité podklady pre ďalší postup pri obnove hradu a stanovení celkového prístupu k obnove. Od požiaru bolo taktiež ošetrených viac ako 500 zbierkových predmetov v konzervátorských dielňach a reštaurátorskom ateliéri Slovenského národného múzea, 77 predmetov bolo ošetrených v technickom múzeu v Brne. Smútočná, to len pre zaujímavosť hovorím, ale je to zaujímavé podľa mňa, smútočnú róbu grófky Andrássyovej reštaurovali kolegovia z múzea Istvána Dobó v Egri, skriňu barónky Žofie Serédyovej v reštaurátorskej dielni Árpáda Mézesa, reštauroval sa sarkofág Žofie. Boli reštaurované aj štyri veľkorozmerné olejomaľby z hradu a práve prebieha reštaurovanie unikátnej kolekcie štyridsiatich papierových a hodvábnych mortuárií Andrássyovcov a dvoch drevených barokových mortuárii. Takže tým chcem naznačiť, že pod ten dlhší čas sa podpisujú aj také menej viditeľné činnosti, ale nevyhnutné, ako sú rôzne typy prieskumov, ako je stanovovanie postupu a metód reštaurovania a napokon aj samotná zložitosť týchto obnovovacích a reštaurátorských prác. Okrem toho na priebeh obnovy zložitého súboru objektov hradu Krásna Hôrka od začiatku pôsobia aj podmienky a časové lehoty plynúceho zo zákona o verejnom obstarávaní. To musím otvorene povedať, sme niekedy jednoducho obeťami aj týchto zákonných lehôt a, žiaľ, najmä prvá etapa obnovy hradu, ktorú tvorili sanačné práce a dočasné zastrešenie, trvala z dôvodu problémov v obstarávaní dlhšie ako sa pôvodne očakávalo. Druhá etapa zameraná na trvalé krovy a strechy už bola zrealizovaná podľa plánu. Prvé dve etapy obnovy už boli ukončené. Počas týchto prác sa zároveň reštaurátorsky obnovovala aj autentická historická interiérová výzdoba hradnej kaplnky. V súčasnosti prebieha tretia etapa obnovy hradu. V apríli tohto roku bola odovzdaná architektonická štúdia, tzv. predprojektová dokumentácia, ktorá bola predložená na posúdenie medzinárodnej odbornej komisii, ktorá určí aj ďalší postup prác. Táto architektonická štúdia komplexnej revitalizácie hradu Krásna Hôrka neobsahuje rozpočet, na základe ktorého by bolo možné stanoviť v tejto chvíli celkové finančné náklady obnovy. Tento bude súčasťou až projektovej dokumentácie projektu pre stavebné povolenie a tento aproximatívny rozpočet bude aj súčasťou stavebného zámeru, ktorý bude predložený vláde Slovenskej republiky na schválenie. Plánovaný termín ukončenie prác na obnove areálu Krásna Hôrka v priebehu roku 2020 je stále aktuálny. Takže to je tá jednoduchá odpoveď na vašu otázku. A zatiaľ sa náklady na tú obnovu hradia z poistky, ktorá teda, chvalabohu, bol majetok ministerstva kultúry poistený, pretože do roku 2006 poistený nebol. Keby nebol, tak by sme boli na tom oveľa horšie. Ďakujem, pán podpredseda, skončil som.  
Doplňujúca otázka Chcel by som sa teda ešte opýtať, že v mene tých občanov, ktorí tam žijú v regióne a ktorých sa tá hradná uzávera, ak by som to takto poeticky nazval, aj bytostne dotýka aj z hľadiska podnikania, aj živobytia, moja otázka znie, či tento proces revitalizácie, obnovy a všetkého, čo s tým súvisí, či by sa nedalo nejakým spôsobom tento proces urýchliť. A keď, tak ako?  
Doplňujúca odpoveď Keby som mal čarovný prútik alebo (vyslovené s pobavením)... To želanie, samozrejme, je, no ale my musíme rešpektovať odbornosť, časové lehoty a toto je teraz stanovené ako realistický plán. Samozrejme ona sa tá obnova alebo ten hrad bude po určitých etapách aj sprístupňovať. Ale rok 2020 na základe toho, čo hovoria odborníci, čo hovoria lehoty v obstarávaní projektovej dokumentácie, realizátora a zložitosť tých prác hovorí o tom roku 2020. Ja chápem tých ľudí, ktorí, povedzme, aj svojím spôsobom ich podnikateľské aktivity boli spojené práve s existenciou takejto atraktívnej architektúry, no ale my sme ten hrad nepodpálili a robíme všetko pre to, aby sme ho obnovili. No tak, také veci sa stávajú. Tak isto nechcem teraz, aby to vyznelo nejako zle, ale jednoducho bola to pridaná hodnota toho regiónu, tej obce a nespomínam si, že by nejakým spôsobom sa vtedy delili o tento profit s niekým iným. Proste využívali to, a keď to obnovíme, budú to znovu využívať. Chápem ich, ale nikto to nezdržuje ako zámerne.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.