Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Klus

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 5.4.2017 
Zadávateľ Martin Klus 
Otázka Vážený pán minister, v súvislosti s témou Brexit-u a odchodom európskych agentúr z Veľkej Británie sa vás chcem opýtať, aké konkrétne kroky pripravujete za účelom získania Európskej liekovej agentúry pre Slovensko?  
Adresát minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker 
Dátum odpovede 6.4.2017 
Zodpovedal minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán poslanec, Slovenská republika prejavila záujem o presunutie Európskej liekovej agentúry z Londýna na Slovensko. Za týmto účelom sme aj zriadili medzirezortnú koordinačnú skupinu, ktorým hlavným gestorom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci aj s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Prvé stretnutie tejto medzirezortnej koordinačnej skupiny sa uskutočnilo 27. februára tohto roku a pod vedením mojej štátnej tajomníčky pani Andrei Kálavskej. Na stretnutí sa zúčastnili predstavitelia všetkých dotknutých rezortov, ktoré môžu poskytnúť akékoľvek relevantné informácie pre potreby vypracovania návrhu ponuky Slovenskej republiky o uchádzanie sa o presídlenie Európskej liekovej agentúry z Londýna na Slovensko. Výsledkom prvého zasadnutia tejto pracovnej skupiny pre presídlenie Európskej liekovej agentúry bola dohoda o úzkej spolupráci medzi všetkými dotknutými rezortmi v podobe výmeny informácií súvisiace s presunom. Predstavitelia rezortu zdravotníctva tak isto iniciovali osobné stretnutie s riaditeľom Európskej liekovej agentúry na základe, ktorého sme získali v rámci rezortu dostačujúce dokumenty obsahujúce konkrétne kritériá, ktoré by sa mali podľa predstaviteľov Európskej liekovej agentúry splniť na to, aby sa táto agentúra mohla presťahovať. Aktuálne tieto kritériá spracuvávame, v priebehu tohto týždňa ich rozpošleme všetkým rezortom na vypracovanie daných kritérií, ktoré spadajú pod jednotlivé rezorty. Predovšetkým idú, otázka vzdelávania sociálneho zabezpečenia zamestnancov liekovej agentúry na rozdiel od tých väčších investícií, ktoré tu boli a aj v podobe automobiliek, v tomto prípade ide o väčší počet kmeňových zamestnancov, ktorí by sa sem presúvali až do úrovne tisíc. To znamená, je potrebné im zabezpečiť všetky adekvátne sociálne služby aj vrátane vzdelávania. Na budúci týždeň, ešte, ešte k tomu k tým kritériám pardon, predmetné kritériá sú zatiaľ neoficiálne, my stále čakáme oficiálne zverejnenie kritérií zo strán Európskej komisie. Na budúci týždeň je naplánované stretnutie ďalšie tejto koordinačnej skupiny na ktorej sa dohodneme či budeme predkladať samostatný materiál na rokovanie vlády alebo pridáme iba doplňujúcu informáciu súčasťou materiálu, ktorý predkladá ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí k príprave Slovenskej republiky na rokovanie o Brexite na 26. apríla. 29. apríla sa uskutoční Summit Európskej únie "27" kde Slovenská republika plánuje začať komunikáciu v prospech našej kandidatúry. Predpokladá sa, že zverejnené kritériá zo strany Európskej komisie budú prísne ale napriek tomu Slovenská republika je odhodlaná a má ambíciu splniť tieto kritériá potrebné na získanie Európskej liekovej agentúry. Ťažiskovým bodom ponuky budú závery Európskej rady z rokov 2003 a 2008 podľa, ktorých by sa mali sídla budúcich úradov alebo agentúr v prvom rade nachádzať v členských štátoch, ktoré v Európskej únii pristúpili až v roku 2004 alebo neskôr. Pričom náležitú prednosť by mali dostať tie členské štáty, v ktorých ešte žiadny úrad ani agentúra Európskej únie nesídli. Slovenská republika jedna z piatich takýchto krajín, v ktorej sa nenachádza žiadna európska agentúra, navyše spomedzi týchto piatich krajín vychádza Slovensko ako ekonomicky najsilnejšia krajina. Slovenská republika navyše nachádza v bezpečnom prostredí, je členom Eurozóny, je schengenského priestoru, disponuje vysokou vzdelanou pracovnou silou čo sú ďalšie argumenty v prospech našej kandidatúry o presídlenie Európskej liekovej agentúry. Napriek tomu, vedenie Európskej liekovej agentúry sa vyjadrilo, že by preferovalo krajinu, ktorá už má skúsenosti s niektorou z európskych agentúr. My veríme, že podstatné bude pracovať aj na úrovni partnerov, to znamená, prostredníctvom rezortu zahraničných vecí presviedča aj ostatných lídrov. Ak sa bavíme o časovom horizonte hovoríme zhruba o dvoch rokoch dokedy je potrebné zabezpečiť všetky príslušné náležitosti. A okrem toho Slovenská republika sleduje situáciu aj v ostatných krajinách, ktoré prejavili záujme o získanie Európskej liekovej agentúry a máme dosť informácií prostredníctvom partnerov z rezortu zahraničných vecí a jednotlivých ambasád, ktoré krajiny majú v akom štádiu rozpracované zhruba tieto, tieto materiály. Silným adeptom je Rakúsko adeptom je aj Dánsko, tu si myslíme ale, že vzhľadom na to, že tam je aj Svetová zdravotnícka organizácia budú možno slabším adeptom. Ďakujem pekne, skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne, ďakujem pekne za slovo a ďakujem pekne pán minister za vašu odpoveď. Ja len jedna krátka doplňujúca otázka, či si vy osobne viete predstaviť, žeby takáto agentúra nemusela sídliť len v Bratislave ale v prípade aj v niektorom z regiónov Slovenskej republiky.  
Doplňujúca odpoveď Môžeme to posudzovať, môj osobný nateraz pohľad je, že by to bolo náročnejšie tá infraštruktúra, ktorá si to vyžaduje, najmä teda pre tie doplňujúce zložky, pretože takáto .... agentúra pritiahne strašne veľa ďalších partnerov. Vyžaduje si to dostupnosť, aj dostatočnú dobu medzinárodného letiska a dobrých spojení v rámci Európy a to je jeden bod. A druhý, ten najväčší problém ja vnímam práve v tej otázke napríklad bilingválneho vzdelávania, pretože tisíce zamestnancom majú svoje rodiny, jeden z tých kritéria tých akcentov je práve na otázku práve vzdelávania zázemia pre tieto rodiny. Hovorím na rozdiel povedzme o tých veľkých investícií, ktoré sa realizovali, ten počet cudzincov, ktorý prišiel na Slovensko je niekoľko desať, stonásobne väčší, ako to bolo v prípade povedzme automobiliek. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.