Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Katarína Macháčková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 23.11.2016 
Zadávateľ Katarína Macháčková 
Otázka Anna z Bratislavy sa pýta: "Môjho syna odmietajú prijať do škôlky z kapacitných dôvodov a je pre mňa nemožné hľadať si zamestnanie popri tom, ako sa o neho starám. Ako a z čoho si mám platiť povinné odvody, keď nemôžem nastúpiť do zamestnania?" 
Adresát minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan 
Dátum odpovede 24.11.2016 
Zodpovedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan 
Odpoveď Dobrý deň, dámy a páni. Ďakujem pekne, pani poslankyňa, za položenú otázku. Prijatie dieťaťa do materskej školy závisí od kapacitných možností konkrétnej materskej školy. Preto v zásade nie je možné hovoriť o odmietaní prijatia dieťaťa ako takom. Ide o nemožnosť prijať dieťa z kapacitných dôvodov. Uvedomujeme si tieto situácie, že sa zvyšuje počet detí populačných ročníkov. A preto ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v rámci možností svojho rozpočtu podporilo rozšírenia kapacít materských škôl formou dotácií, na ktoré bolo vyčlenených 14,5 mil. eur. Vďaka poskytnutým dotáciám sa postupne, v prípade, že sa naplnia zmluvy o poskytnutí dotácie, do roku 2018 vytvorí viac ako 200 nových tried a existujúca kapacita sa udrží v ďalších dvadsiatich dvoch triedach. Na záver si uvádzam, že problematika platenia povinných odvodov nepatrí do kompetencie rezortu školstva, vedy, výskumu a športu. V tejto súvislosti chcem ešte uviesť, že pri príprave národného programu výchovy a vzdelávania sa zaoberáme komplexne všetkými deťmi v oblasti výchovy a vzdelávania prakticky od narodenia až po ďalšie vzdelávanie alebo vzdelávanie seniorov. Je nám veľmi jasné, že budeme musieť urobiť medzirezortné rokovania, ktoré budú riešiť, aj v spolupráci s ministerstvom práce, aj túto problematiku, na ktorú ste sa pýtali. Momentálne sú pripravené tézy a máme uzavreté prvé pripomienkové konanie. A takisto očakávame aj zo širokej verejnosti ďalšie námety a návrhy, čo ďalej a ako riešiť komplexne aj výchovu a vzdelávanie detí v tomto veku. Dopĺňam aj to, že je potrebné sa pre nás zaoberať medzirezortne aj témou detí od 0 do troch rokov. Takisto potom aj deťmi medzi tromi rokmi a obdobím, kedy vstupujú do základnej školy. Ďakujem veľmi pekne.  
Doplňujúca otázka Dobre, ďakujem veľmi pekne. Pán minister, ďakujem za odpoveď, ale predsa by som si dovolila mať ešte dve doplňujúce otázky. Prvá moja otázka je, že kedy tých 200 tried by malo vzniknúť. Či je teda nejaký termín, dokedy garantujete, že tieto triedy vzniknú. A druhá, že či si myslíte, že keď vznikne tých 200 tried, či tento problém bude vyriešený.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem veľmi pekne za položené otázky. Týchto 200 tried vznikne, ako som uviedol, do roku 2018. Súvisí to s tým, akým spôsobom budú zabezpečované aj stavebné práce na rozšírenie týchto kapacít. A samozrejme, ak nám vyplynie, že počet detí populačných ročníkov bude neustále narastať, tak v rámci národného programu výchovy a vzdelávania k nim budú pripravované akčné plány a v rámci jednotlivých akčných plánov budeme navrhovať konkrétne opatrenia, aby sa tento problém začal účinne riešiť a aby sa napríklad v priebehu období, ak bude rásť počet detí populačných ročníkov, aby sa prijali opatrenia, ale aj s finančným krytím. To znamená, že chceme, aby tieto akčné plány boli pripravené tak, aby bolo jasné, ako sa kapacity zvýšia a koľko finančných prostriedkov to bude stáť, aby aj verejnosť, Národná rada, dámy a páni poslanci a takisto aj rodičia vedeli, že aké sú finančné nároky na tieto opatrenia, aby bolo možné aj požadovať navýšenie štátneho rozpočtu na zabezpečenie týchto opatrení. Ďakujem veľmi pekne. Skončil som.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.