Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Karol Farkašovský

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 23. 11. 2016 
Zadávateľ Karol Farkašovský 
Otázka Vážený pán minister, vychádzajúc z množstva občianskych podnetov, dovoľujem si vám adresovať otázku súvisiacu s programom podpory zatepľovania rodinných domov na Slovensku. Zaujíma ma, koľko finančných prostriedkov sa doteraz vyčerpalo, kedy bude zverejnená ďalšia výzva na podávanie žiadosti a aký časový interval bude pre žiadateľov k dispozícii? 
Adresát minister dopravy SR Árpád Érsek 
Dátum odpovede 24. 11. 2016 
Zodpovedal minister dopravy SR Árpád Érsek 
Odpoveď Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec, dovoľte mi, aby som vám za pána ministra Érseka odpovedala. V roku 2016 boli vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. Celkom bolo doručených 196 žiadostí, z toho 134 žiadostí v rámci prvej výzvy a 62 žiadostí v rámci druhej výzvy. Z uvedeného celkového počtu žiadostí bol k 23. 11. 2016 k 77 žiadostiam podaným pred realizáciou zateplenia rodinného domu rezervovaný príspevok vo výške 500 500 eur a k 14 žiadostiam bol poskytnutý príspevok vo výške 34 119 eur priamo žiadateľom po zrealizovaní zateplenia rodinného domu. K deväťdesiatim šiestim žiadostiam bolo vydané rozhodnutie o neposkytnutí príspevku, respektíve zastavení konania o poskytnutí príspevku z dôvodu, že žiadateľ nespĺňal zákonom stanovené podmienky, nedoplnil požadované doklady na základe výzvy ministerstva na doplnenie, prípadne odstúpil od podania žiadosti. V súčasnosti ešte k deviatim žiadostiam prebieha proces posudzovania. Ministerstvo predpokladá vyhlásenie ďalšej, v poradí tretej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v druhom štvrťroku 2017, nakoľko je v súčasnosti pripravovaný na predloženie do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 555/2005 Z. z., ktorý upravuje podmienky na poskytnutie príspevku. Lehota na predkladanie žiadostí v rámci tejto tretej výzvy sa predpokladá minimálne tri mesiace.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.