Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Anna Zemanová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 19. 10. 2016 
Zadávateľ Anna Zemanová 
Otázka Ako plnia najväčšie OZV záväzné limity recyklácie? Ako je Slovenská republika s plnením záväzných limitov recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov podľa limitov stanovených Európskou úniou v smernici č. 94/62 ES za rok 2016? 
Adresát minister životného prostredia SR László Sólymos 
Dátum odpovede 20. 10. 2016 
Zodpovedal minister životného prostredia SR László Sólymos 
Odpoveď Ďakujem pekne za otázku. Tak podľa zákona o odpadoch a vykonávacej vyhlášky evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti sa údaje z evidencie ohlasujú ministerstvu raz ročne, a to do konca februára. Na základe tejto skutočnosti ešte nie je možné, aby sme v súčasnosti vyhodnotili stav v plnení záväzných limitov zhodnocovania recyklácie odpadov z obalov v zmysle smernice 94/62 ES z obalov za rok 2016. Ja tu mám údaje z Eurostatu za rok 2014 a máme vypočítaný predbežný výpočet na rok 2015, že ako sme na tom ako Slovenská republika. Tak nie sme na tom dobre. Kým, poviem vám príklad, kým Nemecko recyklovalo približne 65 %, tak my sme boli na 10 %. Za nami bolo už len Montenegro a Srbsko a to bolo v ’14. A v ’15. sme , sme výrazne zvýšili tú našu, náš podiel z roku 2014, to znamená, že sme podľa predbežných výsledkov, a ešte nemáme presné výpočty, my nemáme čísla z Eurostatu, ale podľa toho, čo sa odovzdávalo, je to okolo 20 %. Tak to znamená, z tých 10-11 % sme poskočili na 20, ale ešte stále aj s týmto výsledkom sme ešte stále za Rumunskom a proste za každým skoro, nie za, áno, sme takí štyri, štvrtí-piati odzadu. Takže je čo naprávať. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.