Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Anna Zemanová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 19. 10. 2016 
Zadávateľ Anna Zemanová 
Otázka Koľko OZV vypovedalo k dnešnému dňu zmluvy samosprávou? Máte informácie o tom, že sú problémy s neuhrádzaním faktúr na mestá a obce? Ak je to tak, prosím, o vysvetlenie, či sa tieto samosprávy zahŕňajú do zberového podielu OZV? 
Adresát minister životného prostredia SR László Sólymos 
Dátum odpovede 20. 10. 2016 
Zodpovedal minister životného prostredia SR László Sólymos 
Odpoveď Ďakujem pekne za otázku. Ministerstvo má informácie o vypovedaní zmlúv, niektoré OZV s obcami. V súčasnosti nie je možné povedať o aký počet výpovedí sa jedná, nakoľko takéto informácie jednoducho nemáme. Ide však o štandardné vypovedanie zmluvného vzťahu OZV, výrobca, zo strany výrobcu, ktoré je ustanovené v § 27 ods. 14 zákona o odpadoch, pričom zmluvu je výrobca oprávnený vypovedať k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu a doručená musí byť šesťdesiat dní pred ..., minimálne šesťdesiat dní pred ukončením zmluvného vzťahu. K otázke neuhrádzania faktúr, OZV majú uhrádzať faktúry s nákladom, s odpadom, zberovým spoločnostiam, pôsobiace na území obce a nie obciam, samosprávam samotným. OZV je povinná odobrať celé množstvo, oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov v obci. Glváč, Martin, podpredseda NR SR Pán podpredseda Bugár, prosím vás kľud. Sólymos, László, minister životného prostredia SR Ďakujem pekne, s ktorými má uzatvorenú zmluvu až do ukončenia zmluvného vzťahu. Každá obec, ktorá je v zmluvnom vzťahu s OZV, sa zarátava do zberového podielu OZV v rámci jej systému, združeného nakladania. To znamená, že aj tie obce, s ktorými OZV ukončuje zmluvný vzťah, sa zarátavajú do jej zberového podielu, a to až do dátumu ukončenia zmluvného vzťahu, t. j. do 31. 12. 2016. Skončil som.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.