Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Milan Mojš

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 19.10.2016 
Zadávateľ Milan Mojš 
Otázka Vážený pán predseda vlády, v rámci nášho predsedníctva prebehlo niekoľko rokovaní formálnych aj neformálnych. Ako hodnotíte vaše rokovanie s maďarským premiérom? 
Adresát predseda vlády SR Robert Fico 
Dátum odpovede 20.10.2016 
Zodpovedal predseda vlády SR Robert Fico 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec, za vašu otázku. Úvodom by som chcel zdôrazniť, že hoci prvá časť nášho predsedníctva v Rade Európskej únie sa v Bratislave oficiálne skončila 11. októbra tohto roku, naše predsedníctvo pokračuje. V Bratislave sa uskutočnia ešte mnohé expertné podujatia a ich ťažisko sa však prenesie na formálne rokovania pod našou taktovkou už v Bruseli. V súvislosti s vašou otázkou, pán poslanec, mi dovoľte uviesť aj niekoľko údajov. V Bratislave sa počas nášho predsedníctva konalo doteraz 19 podujatí na ministerskej úrovni. Rokovalo tu približne 700 delegácií celkovo zo 45 štátov vrátane USA a Kanady. Medzi úspechy slovenského predsedníctva sa radí najmä ratifikácia Parížskej dohody o boji proti klimatickým zmenám. Európska únia spolu s najvyššími predstaviteľmi členských štátov ju podpísali na slávnostnej ceremónii 22. apríla 2016 v New Yorku. Na mimoriadnom zasadnutí Rady EÚ pre životné prostredie 30. septembra 2016 členské štáty Únie jednomyseľne schválili navrhnutý postup ratifikácie Parížskej dohody na úrovni Európskej únie. Naše predsedníctvo v tomto zohralo významnú úlohu. Ďalším úspechom bolo aj konanie Bratislavského samitu a spustenie Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ktorá oficiálne začala svoju činnosť. Jej uvedenie do života patrilo medzi priority slovenského predsedníctva v oblasti udržateľnej migrácie. Partneri, ktorí sa na rokovaniach v Bratislave zúčastnili, ocenili logistické a obsahové zabezpečenie jednotlivých rokovaní. I keď sme sa prehupli do druhej polovice nášho predsedníctva, čaká nás ešte mnoho práce. Predsedníctvom v podstate žijeme veľmi intenzívne každý deň. V Bruseli je v ďalšej fáze predsedníctva naplánovaných okolo 1 350 zasadnutí expertov a ministrov a približne 40 formálnych zasadnutí Rady. Vážený pán poslanec, čo sa týka druhej časti vašej otázky, chcem zdôrazniť, že úlohou Slovenska ako krajiny predsedajúcej Rade Európskej únie a čestného sprostredkovateľa je pozorne počúvať názory všetkých členských štátov a usilovať sa o dosiahnutie kompromisu aj v otázkach, kde neexistuje plná zhoda na Európskej únii, na úrovni Európskej únie. Bolo preto prirodzenou úlohou predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica prijať maďarského partnera Viktora Orbána na jeho vlastnú žiadosť. Náš premiér na stretnutí s maďarským partnerom hovorili okrem iného aj o výsledkoch maďarského referenda, na ktorom 3,3 mil. obyvateľov vyjadrilo svoju vôľu odmietnuť kvóty. Je evidentné, že drvivá väčšina občanov Maďarska vyjadrila slobodný názor, že nesúhlasí s niektorými krokmi, ktoré sa realizujú na pôde Európskej únie. S partnermi v rámci V4 máme preto zhodný názor, že je potrebné sústrediť sa na také riešenia, ktoré nerozdeľujú Úniu a jej občanov, ale prispievajú k vyriešeniu napríklad aj migračnej krízy. Predseda maďarskej vlády informoval nášho premiéra taktiež o úmysle zmeniť maďarskú ústavu, v ktorej bude zakotvená vôľa občanov vyplývajúca z referenda o utečeneckých kvótach. Plánované zmeny v maďarskej ústave, ako aj výsledky referenda sú ale výlučne vnútornou záležitosťou Budapešti, a preto sa nám k nim ani neprináleží verejne vyjadrovať. Slovenský premiér ubezpečil svojho maďarského partnera, že slovenské predsedníctvo venuje migračnej téme obrovskú energiu. V súčasnosti sa v rámci migračnej témy sústreďuje predovšetkým na absolútnu ochranu vonkajších hraníc Schengenu a zastavenie prílevu migrácie do Európy. Mimochodom, o týchto otázkach, ako aj o problematike výmeny skúseností s integráciou utečencov na trhu práce sa diskutuje práve v týchto dňoch, 19. až 21. októbra 2016, aj na tripartitnom sociálnom samite a pravidelnom zasadnutí Európskej rady v Bruseli. Počas pracovného obeda premiéri rokovali predovšetkým o európskych témach. Nevynechali však ani bilaterálne vzťahy, ktoré sa rozvíjajú v pozitívnej atmosfére a sú historicky na najlepšej úrovni. Vážime si výsledky, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť. Obe krajiny z nich iba profitujú, čo je zároveň na úžitok našich občanov. Pozitívny rozvoj našich vzťahov je aj dôležitým faktorom regionálnej stability. Aj súčasná situácia v aktuálnych otázkach migračnej krízy ukázala, že si vieme navzájom veľmi efektívne pomáhať, výrazne sme posilnili operatívnu a policajnú spoluprácu. Viktor Orbán vyslovil pri tejto príležitosti uznanie Slovensku, keď povedal, že i z pohľadu Maďarska Slovensko dosiahlo významné úspechy, ktoré však neprišli sami od seba, ale sú výsledkom práce všetkých našich občanov. Ďakujem, skončil som, pán podpredseda.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.