Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Dušan Jarjabek

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 7. 9. 2016 
Zadávateľ Dušan Jarjabek 
Otázka Aký bude mať vplyv naše predsedníctvo na ďalšie smerovanie Slovenska?  
Adresát predseda vlády SR Robert Fico 
Dátum odpovede 8. 9. 2016 
Zodpovedal predseda vlády SR Robert Fico 
Odpoveď Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, pravdepodobne mi dovolíte, aby som začal moje vystúpenie vyjadrením ľútosti nad tým, čo sa stalo v noci, keď zahynuli záchranári. Chcem vysloviť týmto v mene celej vlády hlbokú ľútosť a sústrasť rodinným príslušníkom a rodinám obetí tejto tragédie. Pán poslanec, historicky prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie sa odohráva v mimoriadne ťažkom a turbulentnom období. Európska únia len nedávno prijímala množstvo opatrení na prekonanie hospodárskej krízy. Ešte ani len neodzneli jej dôsledky a prišla veľká kríza na Ukrajine, ktorá trvá doteraz, a potvrdilo to aj stretnutie V4 s ukrajinským premiérom, ku ktorému došlo v poľskej Krynici. Pretrvávajúca migračná kríza preveruje celistvosť Schengenu a nedávno teroristické útoky v Paríži a Bruseli poukázali na rezervy v oblasti vnútornej bezpečnosti. Všetci so mnou asi súhlasíte, ak poviem, že sú to pre Európsku úniu mimoriadne ťažké časy. Dôsledky na seba nenechali dlho čakať a riešenia si vyžaduje aj situácia, do ktorej Úniu priviedli ľudia, ktorí prezentujú jednoduché riešenia, a zložité situácie v podobe referenda vo Veľkej Británii. Predsedníctvo Slovenska v Európskej únii je dôležitou politickou výzvou pre celú našu krajinu. Je to jedinečná šanca na zviditeľnenie našej diplomacie, expertízy, manažérskych zručností a Slovenska ako takého. Ako predsednícka krajina sme sa zapojili do dlhodobých spoločných cieľov, na ktorých existuje v Únii zhoda. Preto slovenské predsedníctvo zaradilo medzi svoje priority ekonomické otázky, jednotný digitálny trh, budovanie energetickej Únie, problematiku migrácie a vonkajšie vzťahy s dôrazom na rozširovanie Únie. Musím upozorniť, že sme aktívni v oblastiach, ktoré dokazujú, že prehlbovanie spolupráce v Únii nielen funguje, ale prináša aj pozitívne výsledky. Chcem využiť príležitosť a na pôde Národnej rady vyslovujem poďakovanie jej vedeniu a všetkým zainteresovaným poslancom a zamestnancom Národnej rady, ktorí svojou aktivitou prispievajú k plneniu úloh v rámci nášho predsedníctva. Je aj potrebné oceniť význam parlamentu, ktorý spočíva najmä vo vytváraní rôznych platforiem pre spoluprácu, podnetné diskusie a výmenu skúseností a poznatkov medzi predstaviteľmi zákonodarných zborov. Podujatia organizované Národnou radou počas predsedníctva reprezentujú osobitné fórum pre diskusiu o aktuálnych témach sektorových politík Únie v súlade s prioritami nášho predsedníctva. Ak chceme hovoriť o význame predsedníctva pre Slovensko, tak prínosom boli už jeho prípravy. Prvým krokom bolo obnovenie Národného konventu o Európskej únii, na ktorom sme pravidelne diskutovali o kľúčových únijných témach. Domácu diskusiu o Európskej únii mali posúvať vpred rôzne projekty, diskusie, prednášky a mnohé ďalšie aktivity, ktoré sme počas príprav slovenského predsedníctva organizovali. Rozbehli sa aktivity v regiónoch a na školách boli podporované viaceré projekty, ktoré mali priblížiť Úniu mladým ľuďom. Samosprávam dávame príležitosť prezentovať sa zahraničnej verejnosti popri zasadnutiach Rady Európskej únie, či už v Bratislave, alebo v Bruseli. Prínos predsedníctva môžeme vidieť aj vo fungovaní štátnej správy. Na príprave a výkone predsedníctva spolupracuje celá štátna správa. Predsedníctvo prinesie zefektívnenie procesov, modernizáciu, ako aj lepšiu komunikáciu medzi inštitúciami. Som presvedčený, že predsedníctvo v Rade Európy prispeje nielen k zvýšeniu záujmu zahraničných partnerov o Slovensko, ale aj k zvýšeniu záujmu obyvateľov Slovenska o Úniu. Slovenská republika je členom Európskej únie už dvanásť rokov. Je to dostatočný časový odstup, aby sme mohli hodnotiť. Za uplynulých dvanásť rokov sme ekonomicky, spoločensky aj geopoliticky zosilnili. Dnes však v Únii prevládol strach, ktorý sa dotýka všetkých oblastí života, a neobišiel ani politických lídrov. Tí ako keby prestali veriť, že je možné v súčasnej zložitej situácii priniesť normálne a zrozumiteľné riešenia. Preto prichádza z mojej strany výzva na prekonanie zlých nálad v Európskej únii. Nemôžeme sa predsa neustále zameriavať len na krízový manažment. To považujem za cestu, ktorá prinesie Slovensku pridanú hodnotu. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.) Ďakujem pekne. Dokončím ešte, ak môžem, odpoveď na prvú otázku. Nemôžeme si - a to chcem dodať - dovoliť premrhať túto príležitosť. Slovensko má počas predsedníctva jedinečnú šancu, aby sa práve u nás začala diskusia o budúcnosti Európskej únie. Tá je nevyhnutná najmä preto, že Únia musí čeliť historicky bezprecedentným dezintegračným procesom. A nakoniec, ak hovoríme o vplyve predsedníctva na ďalšie smerovanie Slovenska, tak si musíme uvedomiť, že kritériom úspechu a prínosu bude nakoniec aj to, či pôjde o úspech dlhodobý, či potvrdíme, že Slovensko je kredibilným partnerom schopným riadiť európske politiky, či sme schopní zvládať a riešiť krízové situácie a či dlhodobo zvýšime záujem Slovákov o Európsku úniu a záujem Únie o Slovensko. A v tomto duchu, vážený pán podpredseda, vyznieva aj význam neformálneho summitu, ale o tomto by som chcel hovoriť konkrétnejšie v rámci druhej otázky. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca otázka Pán premiér, ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Držím palce, samozrejme, nielen vám a celej vláde, ale aj nám a vôbec všetkým občanom Slovenskej republiky. Takže ďakujem veľmi pekne, všetko dobré a nech to všetko dobre dopadne. Ďakujem pekne. Pán premiér, poďakovať som už poďakoval. Snáď doplňujúca otázka v tomto smere: Čo očakávate od Bratislavského summitu? Ďakujem veľmi pekne 
Doplňujúca odpoveď Ďakujem. Ja teda v parlamente už nesedím, ale podľa mňa mám pätnásť minút. Ďakujem pekne. Dokončím ešte, ak môžem, odpoveď na prvú otázku. Nemôžeme si - a to chcem dodať - dovoliť premrhať túto príležitosť. Slovensko má počas predsedníctva jedinečnú šancu, aby sa práve u nás začala diskusia o budúcnosti Európskej únie. Tá je nevyhnutná najmä preto, že Únia musí čeliť historicky bezprecedentným dezintegračným procesom. A nakoniec, ak hovoríme o vplyve predsedníctva na ďalšie smerovanie Slovenska, tak si musíme uvedomiť, že kritériom úspechu a prínosu bude nakoniec aj to, či pôjde o úspech dlhodobý, či potvrdíme, že Slovensko je kredibilným partnerom schopným riadiť európske politiky, či sme schopní zvládať a riešiť krízové situácie a či dlhodobo zvýšime záujem Slovákov o Európsku úniu a záujem Únie o Slovensko. A v tomto duchu, vážený pán podpredseda, vyznieva aj význam neformálneho summitu, ale o tomto by som chcel hovoriť konkrétnejšie v rámci druhej otázky. Ďakujem pekne. Pán poslanec, ak môžem navrhnúť, druhá otázka sa týka Bratislavského summitu, by som priamo na vašu otázku odpovedal v rámci druhej otázky. Ďakujem pekne.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.