Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Katarína Macháčková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 7.9.2016 
Zadávateľ Katarína Macháčková 
Otázka Eva z Košíc sa pýta: „Vážený pán minister, zaujímalo by ma, prečo pokutu za zmluvu s klinikou Kostka má zaplatiť Všeobecná zdravotná poisťovňa? Kde je trestno-právna zodpovednosť tých, ktorí na zmluve participovali - právnici poisťovne, revízni lekári poisťovne a v konečnom dôsledku tí, ktorí sú na zmluvách podpísaní? Čo my, poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne máme z toho, že vtedajší generálny riaditeľ poisťovne už v poisťovni nepracuje? Pokuta sa zaplatí z vybraného poistného a peniaze budú chýbať tam, kde sú veľmi potrebné.“ 
Adresát minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker 
Dátum odpovede 8.9.2016 
Zodpovedal minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker 
Odpoveď Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, odpoveď na uvedenú otázku pani poslankyne Kataríny Macháčkovej je takáto. V zmysle platnej legislatívy pokutu musí zaplatiť ten subjekt, ktorému bola pokuta uložená. Pokuta bola uložená spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, akciová spoločnosť, táto jediná je povinná teda zaplatiť ju do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, a teda do 29. septembra 2016. V prípade jej neuhradenia by sa Všeobecná zdravotná poisťovňa vystavila riziku exekučného konania. Trestnoprávna zodpovednosť je predmetom aktuálne prebiehajúceho trestného konania vo veci porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, ku ktorému malo dôjsť v súvislosti s uzatvorením zmluvy aj dodatku medzi Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a spoločnosťou CPKSB. Všeobecná zdravotná poisťovňa už oznámila, že si bude uplatňovať svoj nárok na náhradu škody v rámci trestného konania. Vo veci vyvodenia zodpovednosti a náhrady škody bude Všeobecná zdravotná poisťovňa postupovať s prihliadnutím teda na závery orgánov činných v trestnom konaní, ktorým poskytuje plnú súčinnosť. Všeobecná zdravotná poisťovňa si bude priebežne uplatňovať všetky zistené škody v rámci trestného konania. Pokuta bude zaplatená z prostriedkov, ktoré sú v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z. určené na úhradu prevádzkových nákladov Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ďakujem.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.