Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Katarína Macháčková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 7.9.2016 
Zadávateľ Katarína Macháčková 
Otázka Matej z Bratislavy sa pýta: „Myslíte si, že prevencia je dôležitá, efektívna a nakoniec aj lacnejšia ako liečba ochorenia? Prečo potom Všeobecná zdravotná poisťovňa neprepláca vakcínu proti chrípke pre dospelého, 30-ročného človeka? Myslíte si, že človek je sám zodpovedný za svoje zdravie? Nemal by znášať nejaké dôsledky, keď nedodrží pokyny ošetrujúceho lekára? Najlepší príklad je ošetrenie u zubného lekára, ak neabsolvujem preventívne vyšetrenie, platím si potom celý výkon sám. Ako plánujete znížiť čakacie doby na vyšetrenia? Len na RTG som čakal okolo 2 týždňov. V inom zariadení to išlo v daný deň, ako som tam prišiel.“ 
Adresát minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker 
Dátum odpovede 8.9.2016 
Zodpovedal minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker 
Odpoveď Skúsim odpovedať na viacero otázok postupne. Čo sa týka prevencie, my v súčasnosti vynakladáme zhruba 6 % všetkých výdajov na prevenciu. Prevencia je viacero opatrení, nielen teda v oblasti zdravotnej starostlivosti, ako je očkovanie, je to aj celý zdravý životný štýl v oblasti dietetiky, potravín, životného prostredia, pohybu a tak ďalej. Všeobecná zdravotná poisťovňa systematicky má za cieľ dlhodobo podporovať prevenciu. Súhlasím, že do budúcna prevencia je ekonomicky výhodnejšia ako následná liečba a je to jedna z priorít, kde Všeobecná zdravotná poisťovňa chce zvýšiť svoje úsilie. Vďaka práve programu prevencie možno znižovať počet zbytočných úmrtí, priniesť pacientom vyššiu kvalitu života a šetriť teda aj prostriedky verejného zdravotného poistenia. Náklady na liečbu rozvinutých štádií rôznych ochorení sú vždy nepomerne vyššie ako náklady na ich prevenciu. Pokiaľ ide o očkovanie proti chrípke, Všeobecná zdravotná poisťovňa v rámci podpory prevencie hradí nad povinný rámec zákona vakcíny proti chrípke všetkým poistencom, ktorí prejavia o očkovanie záujem. Je potrebné kontaktovať všeobecného lekára, s ktorým má poistenec podpísanú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a dohodnúť si s ním aj termín očkovania. Doplňujúca informácia k očkovaniu proti chrípke, ktorá vyplýva z legislatívy v zmysle platných indikačných obmedzení, je garantovaná plná úhrada vakcíny pre vybrané cieľové skupiny pacientov so zvýšeným rizikom možných pridružených komplikácií. Ide o osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb, detí, staršie osoby, osoby so závažnými chronickými ochoreniami. Ešte bola jedna otázka, tá sa týkala spoluzodpovednosti pacienta za svoje zdravie. Treba uviesť, že legislatíva už čiastočne upravuje túto otázku. Napríklad v zmysle platnej legislatívy zdravotná poisťovňa má právo uplatniť voči poistencovi nárok na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo v dôsledku užitia alkoholu alebo inej návykovej látky voči tretej osobe, ak k úrazu alebo inému poškodeniu zdravia u poistenca došlo jej zavineným protiprávnym konaním. Pokiaľ ide o čakacie listiny, tie sa v zmysle zákona vedú len na niektoré plánované zákroky a tu Všeobecná zdravotná poisťovňa napríklad len za posledné tri roky znížila počet poistencov na čakacích listinách o 75 %. Na bežné vyšetrenia, ktoré sú súčasťou stanovenia diagnózy, napríklad röntgenové vyšetrenie, sa čakacie doby nevedú. Termíny si manažuje poskytovateľ v závislosti od počtu pacientov a ich zdravotného stavu. Ja dám len doplňujúcu ešte informáciu k tomu, že my sme si nechali teraz urobiť taký monitoring čakacích lehôt, takže budeme ho aj zverejňovať. Ukazuje sa, že skutočne čakacie doby v ambulantnej sfére, ale aj v ústavnej zdravotnej starostlivosti sú výrazne nižšie, ako ich častokrát pacienti alebo poistenci vnímajú. Ďakujem.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne, pán minister. Ja by som sa chcela ešte konkrétne spýtať, že teda, keďže tá prevencia je lacnejšia, teda tým pádom výhodnejšia, aké konkrétne kroky plánujete ako ministerstvo urobiť pre to teda, aby sa tá prevencia zvýšila alebo zlepšila.  
Doplňujúca odpoveď Aj v rámci predsedníctva sme si dali niektoré témy, ktoré súvisia s tzv. neprenosnými ochoreniami, celosvetovo neprenosné ochorenia, teda ochorenia onkologického charakteru, kardiovaskulárne ochorenia, diabetes, predstavujú viac ako 80 % všetkých ochorení a zhruba viažu 83 % aj všetkých výdajov. Mnohé z týchto ochorení majú riziká, ktoré súvisia aj v oblasti zdravého životného štýlu, nadváha a tak ďalej. Voči všetkým týmto rizikám sa viaže otázka možnej prevencie, to znamená významného zníženia vzniku týchto rizík, a v tomto ohľade aj v rámci predsedníctva si určujeme niektoré aj zámery, ktoré v spolupráci aj s ministerkou pôdohospodárstva chceme ďalej diskutovať v rámci našich partnerov, to je zníženie napríklad počtu alebo základný rámec pre trvalé znižovanie počtu niektorých prvkov v potravinách, ako je nadmerný podiel soli, cukrov, nasýtených mastných kyselín, takisto sú to otázky, ktoré sa týkajú znižovania tabaku, alkoholu, užívanie tabakových a alkoholových produktov. To znamená, tú prevenciu nemôžme vnímať dnes len veľmi skratkovito, a to znamená, že len tým, či sa niekto zaočkuje, alebo nie, aj keď to je tiež súčasťou prevencie. Oblasti, do ktorých treba sa zamerať, alebo na ktoré sa treba zamerať v oblasti prevencie, si vyžaduje skutočne spoluprácu asi všetkých krajín a budú si vyžadovať aj nejaký programový rámec možno na niekoľko rokov, možno dve dekády dopredu, ako trvalo udržateľným spôsobom budeme znižovať niektoré skupiny rizikové, či už potravín, v oblasti životného prostredia, disruptory a tak ďalej a tak ďalej.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.