Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Milan Mojš

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 18.5.2016 
Zadávateľ Milan Mojš 
Otázka Vážený pán predseda vlády, Slovenská republika bude prvý krát predsedať Rade Európskej únie. Aké priority bude Slovenská republika presadzovať počas nášho predsedníctva?  
Adresát predseda vlády SR Robert Fico 
Dátum odpovede 19.5.2016 
Zodpovedal predseda vlády SR Robert Fico 
Odpoveď Ďakujem pekne, vážený pán poslanec, za vašu otázku. Kým konkrétne odpoviem na ňu, uviedol by som niekoľko faktov súvisiacich s návštevou generálneho tajomníka Rady EÚ pána Mikkelsena dňa 4. 5. 2016 v Bratislave. Jeho menovanie do tejto funkcie na obdobie od 1. júla 2015 do 30. júna 2020 je výsledkom dohody Európskej rady. Predtým pôsobil ako stály predstaviteľ Dánska pri Európskej únii. Generálny tajomník Rady sa zúčastňuje na zasadnutiach Európskej rady a prijíma konkrétne opatrenia potrebné na organizáciu jednotlivých rokovaní. Pod jeho vedením pracuje Generálny sekretariát Rady, ktorý sa venuje organizácii a koordinácii činnosti Rady EÚ a pomáha Predsedníctvu Rady pri hľadaní riešení. Ústrednou témou rokovaní s generálnym tajomníkom Rady Európskej únie pánom Mikkelsenom v Bratislave bola príprava programu, ako aj formulácia priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ, ako aj aktuálne témy, ktoré budú mať bezprostredný vplyv na priebeh nášho predsedníctva. V tomto smere rezonovali najmä referendum o zotrvaní Spojeného kráľovstva v Európskej únii, ktoré sa uskutoční 23. júna 2016, a aktuálny vývoj v oblasti migračnej a azylovej politiky. Pán Mikkelsen vystúpil na zasadnutí vlády Slovenskej republiky s prezentáciou, počas ktorej ministrom priblížil úlohy vyplývajúce z predsedníctva v Rade EÚ, najmä v súvislosti s predsedaním jednotlivým zloženiam Rady. Jednou z hlavných úloh slovenského predsedníctva bude efektívne riadiť legislatívny proces. V tomto zmysle je úloha ministrov nenahraditeľná, keďže budú predsedať jednotlivým ministerským radám, pripadne im úloha formulovať strategickú politickú víziu a hľadaním kompromisov medzi členskými krajinami sa usilovať o pokrok v legislatívnom procese. Súčasťou návštevy generálneho tajomníka Rady Európskej únie bol aj seminár pre členov vlády Slovenskej republiky k praktickým otázkam tvorby legislatívy a politík Európskej únie, ktoré sa ako predsedajúca krajina Slovenskej republiky budeme musieť naučiť ovládať. Tento seminár viedol zástupca generálneho riaditeľa pre všeobecnú politiku a medziinštitucionálne vzťahy pán Cloos z Generálneho sekretariátu Rady. Zároveň 1. júna pripravuje sa návšteva celej vlády Slovenskej republiky do Bruselu, kedy sa vláda Slovenskej republiky stretne so všetkými predstaviteľmi Komisie, kde predstavia sa priority slovenského predsedníctva, kde prebehnú diskusie o tom, akú formu naše predsedníctvo od 1. júla bude mať, ktoré vlastne odštartuje celý ten veľký proces nášho predsedníctva, veľké množstvo návštev, rád, konferencií a ďalších podujatí, nielen ktoré budeme hostiť tu v hlavnom meste Bratislave, ale ktorým budeme predsedať aj na úrovni Európskej únie a ktorým niektorí naši ministri budú predsedať ako zastupujúci ministri Európskej únie aj na svetových podujatiach. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, skončil som.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.