Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Jozef Bobík

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 20. 5. 2015 
Zadávateľ Jozef Bobík 
Otázka Pán minister, pre výstavbu obchvatu Bratislavy ste zvolili mimoriadne nevýhodný PPP model. Nevýhodný a drahý je taktiež spôsob výkupu pozemkov pre budúci obchvat. Netrápi vás to, že pri príprave výstavby obchvatu Bratislavy plytváte peniazmi občanov SR? 
Adresát minister dopravy SR Ján Počiatek 
Dátum odpovede 21. 5. 2015 
Zodpovedal minister dopravy SR Ján Počiatek 
Odpoveď Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, vážený pán poslanec, v prvom rade by som sa vás chcel spýtať, či máte na mysli práve ten, v úvodzovkách, mimoriadne nevýhodný PPP model, ktorý plánoval aj výš stranícky predseda, pán Figeľ ako vtedajší minister dopravy, ale to len tak na úvod. Rád by som vám pripomenul materiál s názvom Informácia o pripravovanom obstarávaní poradcu a koncesionára na projekty diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, ktorú schválilo vtedajšie ministerstvo a uložil vtedy pán Figeľ príslušnej sekcii ministerstva dopravy aj povinnosť zabezpečiť proces prípravy súťažných podkladov pre verejné obstarávanie na tento účel. Ale, toľko k histórii. Neviem odkiaľ vychádzate, z toho, že mimoriadne nevýhodný, pretože existuje štúdia uskutočniteľnosti projektu D4, R7, to sú práve tie štúdie, ktoré som tu aj v rámci čerpania eurofondov spomínal, že neboli vaším veľkým kamarátom a bývalé vedenie rezortu veľmi málo realizovalo tieto štúdie, ktoré sú jediným nejakým základným predpokladom jednak pre zabezpečenie financovania, či už z európskych zdrojov alebo vôbec na to, aby sa dalo preukázať, či ten projekt je výhodné realizovať alebo nie je. My sme túto štúdiu v plnom znení a v plnom rozsahu v januári tohto roka zverejnili, poradenské konzorcium zložené z renomovaných, nadnárodných, poradenských spoločností, v nej jednoznačne konštatujú, že PPP projekt D4, R7 prináša zadávateľovi hodnotu za peniaze a jeho realizácia formou PPP je výhodnejšia ako keby bol uskutočnený klasickým obstarávaním. To bolo zmyslom aj tej štúdie. Štúdia využila najkonzervatívnejšie odhady, aby tak štúdia celá bola konzervatívna a v tomto konzervatívnom videní, tak, či tak, vychádzalo, že PPP projekt alebo realizácia tohto projektu formou PPP ako klasickou formou. Viem, že to dlhodobo ignorujete, tento fakt, ale toto hovoria čísla. V súvislosti s výkupom pozemkov, zásadne odmietam akékoľvek tvrdenia smerujúce k tomu, že by mal rezort dopravy plytvať peniazmi daňovníkov. Neviem vôbec ako ste k tejto vete mohli dospieť, pretože pozemky pod telesom diaľnic sa oceňujú a vykupujú ako stavebné pozemky po územnom konaní, a to už od roku 1991, kedy sa zaviedla rovnosť vlastníctva. Súčasný Právny poriadok Slovenskej republiky neumožňuje začať výkup pozemkov pred právoplatnosťou príslušného územného rozhodnutia, pretože až na základe územného rozhodnutia je určené trasovanie budúcej diaľnice, ako aj jej rozsah. Pozemok určený na zastavanie má objektívne vyššiu hodnotu ako pozemok určený na poľnohospodárske účely. Náhrada poskytovaná štátom musí byť podľa Ústavy Slovenskej republiky a relevantnej platnej a účinnej legislatívy primeraná, pričom primeranosť sa podľa § 111 ods. 2 stavebného zákona, určuje podľa trhovej ceny určenej znaleckým posudkom. V prípade dobrovoľného predaja pozemkov, majú vlastníci zákonný nárok na navýšenie tejto ceny o 20 %, a to podľa § 6 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorázových, mimoriadnych opatreniach, v príprave niektorých stavieb, diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, podľa ktorého náhrada za výkup pozemku alebo stavby predstavuje 1,2 násobok náhrady v peniazoch za ich vyvlastnenie podľa všeobecných predpisov. Výpočet výšky peňažnej náhrady sa v súčasnosti určuje vo výške ceny zistenej podľa vyhlášky ministerstva spravodlivosti č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Táto vyhláška definuje všeobecnú hodnotu ako výslednú, objektivizovanú hodnotu nehnuteľnosti a stavieb, ktorá je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia. Primeraná náhrada sa vždy zisťuje analyzovaním miestneho trhu všetkými tromi rovnocennými metódami, ktorými sú porovnávanie kúpnych cien, kapitalizácia čistých výnosov z nehnuteľností a náklady podľa cien stavebných prác. Nerozumiem z akých dôvodov ste si vyrobili konštrukciu, že výkup pozemkov pre stavbu D4, R7 je nevýhodný, či drahý, pretože je realizovaný podľa platných a účinných právnych predpisov. Iné neexistujú a iné ani nemôžeme používať. Dúfam, že nechcete naznačiť, že by mala Národná diaľničná spoločnosť, ktorá výkup pozemkov zabezpečuje, postupovať v rozpore so zákonom. Mimochodom, rovnaká právna úprava ako som už spomínal, tu platila roky, čiže platila aj počas pôsobenia vašej strany v minulej vláde a ak vám takéto nastolenie pravidiel výkupu pozemkov sa nepozdávalo, nechápem, prečo ste potom presne v duchu litery tohto zákona postupovali aj vy. Ďakujem za slovo, skončil som.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.