Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Peter Muránsky

Stav otázky: nezodpovedaná
Dátum zadania 11. 3. 2015 
Zadávateľ Peter Muránsky 
Otázka Programy starostlivosti o chránené územie sú dokumentmi zabezpečenia dlhodobej priebežnej starostlivosti o územie. Existencia programov starostlivosti o ochránené územia je základným predpokladom pre ich vyhlasovanie a stanovenie podrobností o územnej ochrane vrátane opatrení, ktoré je z hľadiska zachovania priaznivého stavu ochrany potrebné realizovať, ako aj pri vyjadreniach orgánu ochrany prírody v konaniach podľa § 9 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Vážený pán minister, koľko programov starostlivosti o chránené územia máme vypracovaných podľa jednotlivých kategórií chránených území? Koľko programov starostlivosti bolo predložených súčasne s návrhmi všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými boli chránené územia vyhlásené? Koľko programov starostlivosti podľa jednotlivých kategórií absentuje? Nie je doba platnosti programu starostlivosti "spravidla 30 rokov" dlhým časovým obdobím pre ich platnosť? Koľko programov starostlivosti sa priebežne vyhodnocuje a koľko ich bolo aktualizovaných? Ako chcete minimalizovať presadzovanie často úzko skupinových záujmov orgánmi ochrany prírody v konaniach pri absencii programov starostlivosti o ochránené územia? 
Adresát minister životného prostredia SR Peter Žiga 
Dátum odpovede  
Zodpovedal  
Odpoveď  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.