Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Peter Muránsky

Stav otázky: nezodpovedaná
Dátum zadania 11. 3. 2015 
Zadávateľ Peter Muránsky 
Otázka Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov deklaruje právo náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania. Je známe, že v súčasnej dobe sa ráta s náhradou bežného obhospodarovania len na pozemkoch v súkromnom vlastníctve, čiže nie v správe organizácií ako Lesy SR, š. p. Banská Bystrica, LPM Ulič, š. p., resp. SPF. Pred niekoľkými rokmi boli finančné nároky na tento titul rezortným ministerstvom vyčíslené v značnom objeme, ktorého krytie však nebolo v uplynulých rokoch naplnené. Vážený pán minister, v prípade, že by šlo o hradenie náhrady vo všetkých prípadoch (myslím tým na pozemkoch vo vlastníctve súkromných osôb - fyzických alebo právnických), o akú sumu by sa dnes jednalo? Uveďte, o aký objem finančných prostriedkov by pritom šlo podľa jednotlivých chránených území národnej siete a koľko v rámci siete NATURA 2000 osobitne za CHVÚ a CHÚEV? Koľko chránených území sa nachádza v správe subjektov založených alebo zriadených v pôsobnosti jednotlivých ministerstiev (počet aj výmera) podľa kategórií chránených území? Ste schopní v rámci rezortu riešiť tieto náhrady pri rešpektovaní možností rozpočtovej kapitoly MŽP SR? Nie je toto dostatočný dôvod na prehodnotenie sústavy chránených území a predovšetkým na postavenie tejto spolupráci s vlastníkmi pozemkov? 
Adresát minister životného prostredia SR Peter Žiga 
Dátum odpovede  
Zodpovedal  
Odpoveď  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.