Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Jozef Bobík

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 4. 2. 2015 
Zadávateľ Jozef Bobík 
Otázka Pán minister, pri schválení daňovej úľavy pre Duslo Šaľa ste konali v časovej tiesni a v konflikte záujmov (p. Babiš), pričom ste obhajovali nepravdivý údaj o udržaných pracovných miestach - 800, 1 800. Skutočný počet pracovníkov na výrobni čpavku je 80. Nemyslíte si, že uvedené konanie vás diskvalifikuje ako ministra? 
Adresát podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Pavol Pavlis 
Dátum odpovede 5. 2. 2015 
Zodpovedal podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Pavol Pavlis 
Odpoveď Ďakujem za vašu otázku, pán poslanec. Poskytnutie investičnej pomoci vo forme úľavy na dani z príjmu pre spoločnosť Duslo, akciová spoločnosť, bolo na vnútroštátnej úrovni schválené v čase, keď som nezastával funkciu ministra hospodárstva. Konanie o schválení investičnej pomoci prebiehalo v súlade s procedurálnymi pravidlami v oblasti štátnej pomoci. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky využila tzv. prednotifikačné konanie na Európskej komisii, a to pred vydaním rozhodnutia. Slovenská republika teda využila všetky právne prostriedky, aby národné rozhodnutie bolo v súlade s ochranou hospodárskej súťaže Európskej únie. Žiadateľ o investičnú pomoc splnil zákonné podmienky na poskytnutie pomoci, vrátane motivačného účinku štátnej pomoci a preukázal, že v prípade neposkytnutia pomoci by žiadateľ o investičnú pomoc nerealizoval investičný zámer rozšírenie a modernizácia výroby čpavku spoločnosti Duslo, akciová spoločnosť, tzv. čpavok 4 v Slovenskej republike, čo by v konečnom dôsledku malo jednoznačný negatívny vplyv na stav zamestnanosti v danom regióne. Ako som už ako štátny tajomník alebo už ako minister obhajoval podporu akéhokoľvek investičného zámeru s cieľom udržať zamestnanosť, naďalej túto politiku presadzujem a budem, natoľko som si ako verejný činiteľ, že politika zamestnanosti je pre nás dôležitá a týka sa všetkých rezortov vrátane ministerstva hospodárstva. Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, ďakujem za to, čo ste doteraz odpovedali, ale chcem ešte položiť nejakú podotázku alebo dať imperatív možno na niektoré skutočnosti. Samozrejme, že takéto podpory podnikateľom nie sú problematikou jednoduchou, ktorá sa dá vyriešiť akože malá násobilka, dvakrát dva je štyri, kto povie, že áno, tak má pravdu, a kto nie, tak nemá pravdu. Hej, ten problém je zložitejší. Čiže ja ani mojou úlohou teraz tu nie je nejako zložito dokazovať, že výrobňa čpavku je taká výrobňa, ktorá je strategická pre takú firmu, ako je Duslo Šaľa, a na druhej strane, výrobňa čpavku sa nedá postaviť o sto či päťsto kilometrov zase len tak jednoducho. Čiže moje presvedčenie napríklad je také, že firma, ktorá takúto výrobňu vlastní, ak dospeje k názoru, že už je táto výrobňa technologicky zastaralá, tak jednoducho je, sama sa rozhodne, že takúto výrobňu bude modernizovať. Takže ale to už je otázka nejakého presvedčenia či znalosti problematiky. Druhá vec je tá, že vy ste boli s majiteľom bývalým tejto firmy v blízkom vzťahu, takže o to pre mňa je to tá, toto také neprijateľnejšie, že v krátkom čase vzhľadom na nejaké okolnosti vzťahu k majiteľovi firmy ja by som teda akceptoval to rozhodnutie skôr, ak by bolo prijaté na základe rozhodnutia vlády a nie na základe toho, že krátko predtým bola, bol novelizovaný systém v Slovenskej republike, keď tu umožňoval vlastne pre ministra a zhodou okolností ste, teraz ste ministrom vy. Koniec otázky či pripomienky.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem za doplnenie otázky. Z toho technického hľadiska, tak ako si spomenul, samozrejme, ja tiež nie som chemik, nie som odborník na čpavok, ale asi tak, jak ste spomenuli, čo ja viem, moje informácie sú, výroba čpavku, ale celkovo výroba v Dusle má tradíciu viac ako 30 alebo 40 rokov. Tá technológia, ktorá je, je tam takisto viac ako 20 alebo 30 rokov a v tomto prípade sa nejedná o modernizáciu, ale o úplne novú výrobu na inom mieste, ako je táto stará výroba, aj keď je to v tom istom areáli. Ale vzhľadom na to, že sa rozprávame alebo bavíme o tom, že má sa jednať o novú výrobu, tak je tu ten predpoklad, že by mohla byť kľudne postavená aj niekde inde, či už v Nemecku, alebo v Českej republike, a druhý faktor je to, že tak ako v minulosti bolo, že tá produkcia, tá výroba tu mala trvácnosť 20 alebo 30 rokov, tak pri takejto veľkej investícii je predpoklad, že táto investícia zostane a bude zamestnávať aj naďalej týchto ľudí 20 alebo 30 rokov, pretože tú fabriku alebo tú výrobu toho čpavku asi neodnesiete. Tak ako som aj v mojom, vo vašej odpovedi spomenul, si stojím za tým tvrdením, ktoré som stál, že budem podporovať také technológie, také investície, ktoré či už zachovajú pracovné miesta, a nielen Duslo, môžu to byť automobilky, môžu to byť iné fabriky, tak budem podporovať také investície, také technológie, ktoré aj zachovajú, ale aj prinesú nové pracovné miesta, samozrejme, to je ešte pridaná hodnota toho, tej investície, ale tak, jak si za tým stojím, naďalej tvrdím a tvrdiť budem, ako štátny tajomník som do žiadneho rozhodovacieho procesu vo fáze schvaľovania investičnej pomoci Dusla Šaľa nezasahoval, nebol som pri žiadnom konaní a ani ako minister som nepodpisoval žiadne rozhodnutie. Do dnešného dňa sme neobdržali oficiálne rozhodnutie z Európskej komisie. Zatiaľ som túto žiadosť alebo toto rozhodnutie neobdržal, takže ani doteraz som ako minister žiadne rozhodnutie v súvislosti s týmto nepodpísal. Ale tvrdím, že budem takéto investície naďalej podporovať.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.