Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Magdaléna Vášáryová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 3. 12. 2014 
Zadávateľ Magdaléna Vášáryová 
Otázka Pán minister, poslanci SMER-u, vašej strany, odmietli môj návrh, aby ste nám objasnili finančné nezrovnalosti v hospodárení Matice slovenskej. Tým znemožnili, aby parlament s vami diskutoval o tom, prečo tento rok poskytujete matici, ako jedinej kultúrnej inštitúcii tohto druhu, plnohodnotnú dotáciu zo štátneho rozpočtu? 
Adresát minister kultúry SR Marek Maďarič 
Dátum odpovede 4. 12. 2014 
Zodpovedal minister kultúry SR Marek Maďarič 
Odpoveď Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Prečítali ste otázku, ale priznám sa, neviem celkom presne, na čo mám odpovedať. Boli to dve konštatovania, dve oznamovacie vety. Aspoň tak, ako ste to prečítali. Ja to ešte raz zopakujem: "Pán minister, poslanci SMER-u, vašej strany odmietli môj návrh, aby ste nám objasnili finančné nezrovnalosti v hospodárení Matice slovenskej. Tým znemožnili, aby parlament s vami diskutoval o tom, prečo tento rok poskytujete Matici ako jedinej kultúrnej inštitúcii tohto druhu plnohodnotnú dotáciu zo štátneho rozpočtu." Prečo tu nevidím, pani poslankyňa, nikde. Ale dobre, ja skúsim, ja skúsim teda tú možno, to asi to má byť otázka, tak ja to skúsim ako otázku prečítať. "Pán minister, poslanci SMER-u, vašej strany odmietli môj návrh, aby ste nám objasnili finančné nezrovnalosti v hospodárení Matice Slovenskej. Tým znemožnili, aby parlament s vami diskutoval o tom, prečo tento rok poskytujete Matici ako jedinej kultúrnej inštitúcii tohto druhu plnohodnotnú dotáciu do štátneho rozpočtu?" (Reakcia poslankyne, ktorá položila predmetnú otázku.) Tým znemožnili, aby parlament s vami diskutoval o tom, prečo tento rok poskytujete ako jedinej? Aha, to je tá otázka, hej? Aha? Vidíte, som taký jednoduchý chlapec zo sídliska, tak ďakujem za vysvetlenie. Vy ako významná herečka máte s tým skúsenosti, že tie významy slov sú často za replikami, tak ja sa teda pokúšam nájsť teda ten význam v tom. A ale teda verím tomu, že ste to mysleli ako otázku naozaj. Ak by som teda mal to brať tak, ako ste to teraz povedali, tak po prvé, neviem, čo je to plnohodnotná dotácia, pretože Matica vždy chce viac. Aj tento rok žiadala viac. Dostáva pre budúci rok toľko isto, koľko minulý rok. A určite v Matici to nepovažujú za plnohodnotnú dotáciu, lebo žiadajú viac. To je jedna vec. Druhá vec, neviem, čo ste mysleli, že "kultúrnej inštitúcii tohto druhu poskytuje ministerstvo ako jedinej plnohodnotnú dotáciu", pretože okrem tých príspevkových organizácií sú potom také inštitúcie, kde idú peniaze z rozpočtu. Sú to verejnoprávne, ako je napríklad Audiovizuálny fond alebo Tlačová agentúra, a tam ministerstvo kultúry dáva týmto inštitúciám budúci rok ešte vyššiu dotáciu ako tento rok. No ale aby ste si nemysleli, že som k vám neústretový, naozaj som veľmi úporne rozmýšľal, kam smerujú tieto vaše dve konštatovania. A chcem vám povedať, pani poslankyňa, čo ale vy iste viete, že Matica slovenská hospodári s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a s vlastnými zdrojmi. A viete asi aj to, že ministerstvo kultúry nemôže kontrolovať hospodárenie Matice s prostriedkami, ktoré nezískala, alebo ktoré získala z iných zdrojov než zo štátneho rozpočtu. A s tými prostriedkami, ktoré získala z dotácií Matica, tak s tými hospodári podľa osobitných predpisov, a to hlavne podľa zákona o rozpočtových pravidlách. Tá výška účelovej dotácie na tento rok je 1 mil. 494-tisíc a taká istá dotácia je predpokladaná aj na budúci rok. Znovu sa vrátim k tomu, neviem, čo to znamená vo vašom ponímaní, možno mi to v tej doplňujúcej otázke vysvetlíte, čo to podľa vás je "plnohodnotná dotácia". Neviem. Táto dotácia je poskytovaná na základe zmluvy pre rok 2014, zmluvy č. MK-3/2014/M uzatvorenej medzi ministerstvom kultúry a Maticou slovenskou a je poskytovaná formou bežného transferu na také veci, ako vydavateľské aktivity Matice slovenskej, veda a výskum Matice slovenskej, archív Matice slovenskej, aktivity členského ústredia oblastných stredísk Matice slovenskej a strediska národnostných vzťahov Matice slovenskej. Tieto prostriedky sa neposkytujú jednorazovo, ale sa poskytujú tak, že za mesiac január a február 2014 boli poskytnuté pomernou časťou z celkového ročného objemu účelovej dotácie za dva mesiace a ďalej prostriedky na každý ďalší mesiac sú poskytované pomernou časťou z celkového ročného objemu účelovej dotácie, čiže 1/12, najneskôr do 10. dňa kalendárneho mesiaca, na ktorý sa poskytujú. Už som spomenul, že iné podobné inštitúcie, opäť by som od vás asi čakal, aby ste mi vysvetlili, čo sú tie inštitúcie svojho druhu, ale tie iné podobné verejnoprávne dostávajú budúci rok vyššiu dotáciu ako tento rok. Späť k hospodáreniu Matice slovenskej. Relatívne nedávno v mesiacoch september – október 2014 vykonalo ministerstvo kultúry finančnú kontrolu zameranú na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami v Matici slovenskej, teda presne na tie prostriedky, ktoré môže ministerstvo kultúry kontrolovať, a aj keď výkonom kontroly boli zistené porušenia finančnej disciplíny, a síce neoprávnené použitie finančných prostriedkov bolo zistené iba v sume 36 eur a 90 centov. A teda Matici slovenskej nevznikla povinnosť odvodu za porušenie finančnej disciplíny. Takže závažné nezrovnalosti v hospodárení so štátnou dotáciou kontrola nezistila. Ďakujem. Toľko môj pokus odpovedať na dve konštatovania pani poslankyne. 
Doplňujúca otázka Pán minister, dúfam, že nám obom, ja verím v to, obom nám ide o to, aby počas nášho aktívneho pôsobenia v politike Matica neskončila ako najstaršia kultúrna slovenská inštitúcia, ktorá bude mať teraz 150 rokov. Mne o to ide, pán minister. A išlo nám o to aj na výbore pre kultúru a médiá, a preto sme v polovici septembra boli, niektorí z nás, v Matici slovenskej. Samozrejme, my dvaja môžeme žartovať a my sa rozumieme, atď., ja prijímam váš spôsob žartovania, nech sa páči. Ale mne ide, a vám isto tiež, a viem, že vás to tiež trápi, a mňa to trápi mimoriadne, v septembri nemala Matica schválený ani rozpočet na rok 2014. Keď hovoríte, že poskytujete peniaze na archívy: boli ste niekedy v archívoch? Ja som tam bola, pretože ja do Matice chodím minimálne dvakrát do roka. Minimálne. Viete, v akom stave sú tieto archívy? Asi, asi v takom stave ako rozkradnutý národný poklad. Viete, čo vydáva Matica? Viete, že dávate peniaze na to, aby predseda Matice vydával štyri knihy ročne, ktoré sú hodné akurát, že ich môžete hodiť rovno do zberu papiera? Pretože sú to odpísané záležitosti, keď predseda Matice, viceguvernér Národnej banky voľakedy, píše štúdiu o Bernolákovi, ktorá nemá hodnotu ani toho papiera, na ktorý je to vytlačené... (Vystúpenie prerušené časomerom 
Doplňujúca odpoveď Ja verím, že vám Matica slovenská leží na srdci. Len dosť dobre nerozumiem tomu, prečo ste sa mlčky prizerali na to za prvej vlády Mikuláša Dzurindu, za ministrovania kultúry Milana Kňažka, keď boli robené opatrenia na likvidáciu Matice slovenskej. Aj rozpočtové opatrenia, likvidačné smerom k Matici slovenskej. Toto mi tak trochu spochybňuje váš zápal na záchranu Matice slovenskej. Ale vy, ale tak isto ako ja, dobre vieme, že osud Matice slovenskej je v rukách matičiarov. Z podstaty veci, z podstaty toho, akým zákonom je zriadená, aké má kompetencie. Štát môže dotovať, môže znižovať dotáciu, zvyšovať dotáciu, nič, svoje príspevky samozrejme kontroluje, to nič nemení na tom, že problémy Matice slovenskej sú naozaj v rukách matičiarov. Tak to je a nemôže to vyriešiť ani poslankyňa Národnej rady, ani minister kultúry. Môžu na to poukazovať, správne ste spomenuli, aj na výbore, keď sme sa o tom bavili, vy ste určite postrehli moje kritické názory aj na činnosť Matice slovenskej, respektíve vedenie Matice slovenskej, ale je to naozaj v rukách matičiarov. A aj mňa by osobitne mrzelo, keby Matica slovenská postupne zanikala, a to z dôvodu, že by si nevedela nájsť svoje miesto v zmenených podmienkach, pretože Matica má obrovské zásluhy z hľadiska slovenského národa, a to nielen v čase maďarizácie, ale aj neskôr, aj za prvej republiky. A Matica slovenská postupne samozrejme tým a najmä tým, kedy už nemusí suplovať mnohé činnosti, ktoré musela v minulosti, si musí nájsť nejaké súčasné opodstatnenie. A opakujem, to je v rukách matičiarov, nie úradníkov a dokonca si myslím, že ani nie poslancov.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.