Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Juraj Blanár

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 26. 11. 2014 
Zadávateľ Juraj Blanár 
Otázka Vážený pán minister, aká je aktuálna situácia s prípravou výstavby úseku diaľnice D1 Turany - Hubová po masívnom zosuve v trase diaľnice pri Šútove? 
Adresát minister dopravy a výstavby SR Ján Počiatek 
Dátum odpovede 27. 11. 2014 
Zodpovedal minister dopravy a výstavby SR Ján Počiatek 
Odpoveď Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni. Vážený pán poslanec, viem, že máš veľmi detailnú vedomosť o probléme, ktorý vznikol na tomto úseku, ktorý už sa vyvíjal veľmi nádejne z pohľadu realizácie, až do, kým sa nám nestalo to, čo sa stalo, a príroda nás vrátila naspäť v čase. Bohužiaľ, došlo k zosuvu tak masívnemu a práve v lokalite trasovania, pôvodného, kde muselo dôjsť k alternatívnemu posudzovaniu trasovania tohto úseku. V uplynulom období bola konzultantom spracovaná porovnávacia štúdia pre trasovanie diaľnice v úseku D1 Turany – Hubová, ktorá zahŕňa povrchový aj tunelový variant vrátane potrebných prieskumov, najmä orientačno-inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu. Táto štúdia bola podkladom pre oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo dňa 15. 8. 2014 zaslané navrhovateľom, a to Národnou diaľničnou spoločnosťou, na ministerstvo životného prostredia. Rozsah hodnotenia v zmysle uvedeného zákona bol 7. 10. 2014 verejne prerokovaný za účasti navrhovateľa, čiže Národnej diaľničnej spoločnosti, ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, zástupcov dotknutých municipalít a zainteresovanej verejnosti a 9. 10. 2014 bol aj ministerstvom životného prostredia tento rozsah hodnotenia vydaný. Na základe uvedeného rozsahu hodnotenia sa momentálne spracováva správa o hodnotení navrhovanej činnosti, ktorá bude verejne opäť prerokovaná. Vydanie záverečného stanoviska EIA zo strany ministerstva životného prostredia očakávame v prvom kvartáli 2015, čo je kľúčový bod zlomu a moment, kedy budeme vedieť presnejšie odhadovať, čo bude ďalej s týmto úsekom. Ďakujem za slovo, skončil som.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.