Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ján Hudacký

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 9. 7. 2014 
Zadávateľ Ján Hudacký 
Otázka Pán minister, Váhostav mešká s budovaním prvej časti úseku diaľnice D1 Jánovce - Jablonov a tiež úseku Dubná Skala - Turany. Hlavným dôvodom sú meškajúce platby subdodávateľom, ktorí preto odmietajú ďalej pracovať na týchto úsekoch. Podľa nedávneho prieskumu až 27 % vyfakturovaných prác stavbárov je po dobe splatnosti. Už viackrát som predkladal návrh zákona o ochrane subdodávateľov, napriek tomu ho poslanci vládnej strany SMER - SD vždy odmietli podporiť. Preto sa vás pýtam, ako chcete dosiahnuť, aby uvedené úseky diaľnice D1 boli odovzdané do užívania v zmluvne stanovenom termíne? 
Adresát minister dopravy a výstavby SR Ján Počiatek 
Dátum odpovede 10. 7. 2014 
Zodpovedal minister dopravy a výstavby SR Ján Počiatek 
Odpoveď Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, vážený pán poslanec, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky veľmi citlivo vníma problém v platobnej bilancii a disciplíne zhotoviteľov diaľničných stavieb voči svojim subdodávateľom. Dovoľujem si vás uistiť, že Národná diaľničná spoločnosť uhrádza svoje záväzky voči zhotoviteľom oboch úsekov riadne a včas, vo väčšine prípadov pred uplynutím splatnosti príslušných faktúr. Musíme však brať na zreteľ skutočnosť, že Národná diaľničná spoločnosť je v zmluvnom vzťahu a záväzku iba so zhotoviteľom diela, a nie so subdodávateľmi zhotoviteľa. Z uvedeného dôvodu je akékoľvek plnenie zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti voči subdodávateľom zhotoviteľa právne nemožné. V spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou sa snažíme prichádzať s opatreniami, ktoré by zamedzili výskytu tohto neželaného javu. Národná diaľničná spoločnosť v súčasnosti pripravuje materiál, ktorého výsledkom bude súťaž na rámcové zmluvy s potenciálnymi zhotoviteľmi schopnými vymeniť a nastúpiť po zhotoviteľovi rozostavanej stavby v prípade, že zlyhá. Pri obidvoch zmienených úsekoch obdržal externý stavebný dozor od zhotoviteľa žiadosti o predĺžení lehoty výstavby, ktoré sa momentálne posudzujú na strane stavebného dozoru. Národná diaľničná spoločnosť bude tieto žiadosti posudzovať až po vydaní stanoviska externého stavebného dozoru, ktorý má povinnosť takéto žiadosti vyhodnotiť. Ubezpečujem vás, že Národná diaľničná spoločnosť podnikne všetky kroky potrebné k tomu, aby uvedené stavby boli odovzdané v zmluvne dohodnutom termíne. Skutočnosťou však zostáva, že je evidentné, že niektorí zhotovitelia majú zásadný problém na týchto stavbách. Konkrétne viete, o ktoré stavby ide. A opäť musím pripomenúť, že dôvod, prečo to tak je, je politika nízkych cien, z ktorých ste si robili práve vy politický manifest. Jej dopady dnes cítia drobní živnostníci a malí podnikatelia na celom Slovensku. Už v roku 2011 sme upozorňovali, že takéto ceny, ktoré boli za vašej vlády vysúťažené, nie sú reálne. A dnes sa to potvrdzuje na mnohých, mnohých stavbách. A priznávajú to verejne a otvorene predstavitelia všetkých týchto firiem. Čiže napriek tomu, že do stavebníctva ide dnes zvýšený objem peňazí ako v minulosti, snažíme sa zrýchlene preplácať faktúry. Dostali sa najvýznamnejšie spoločnosti na našom trhu na hranu bankrotu a už je jasné, že to bude mať jednoducho vplyv na lehoty výstavby. Ja ale verím, že práve pri týchto dvoch konkrétnych to neohrozí v prvom rade čerpanie eurofondov. Ak tu aj dôjde k nejakým posunom časovým, tak sa budeme musieť s tým zmieriť. Smutnou časťou je, že dnes akýmkoľvek zákonom, ktorý aj vy často spomínate, nenapravíte tieto chyby minulosti. A taktiež chcem pripomenúť, že ministerstvo spravodlivosti pripravuje komplexný materiál, ktorý by mal riešiť práve zmluvné vzťahy medzi dvomi súkromnými spoločnosťami, čo je aj prípad subdodávateľov, zhotoviteľov. A netýka sa to určite len stavebného sektora. Čiže ten váš návrh, ktorý pri každej možnej príležitosti skloňujete, je podľa môjho názoru jednak nedostačujúci a len čiastkový a neriešil by tú situáciu tak komplexne, ako v tomto prípade je to nutné. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.) Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR Pán minister, čas určený na hodinu otázok... Počiatek, Ján, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ďakujem za slovo. A týmto pádom som zjavne skončil.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.